Page content

ТӨМ ИШ ЖҮЗҮНДӨ.

Туруктуу өнүгүү максаттары деген эмне?

Туруктуу өнүгүү максаттары (ТӨМ) же башкача айтканда глобалдык максаттар, 2015-жылы Бириккен Улуттар Уюму тарабынан жакырчылыкты жоюу, планетаны коргоо жана 2030-жылга чейин бардык адамдар тынчтыкта ​​жана өнүгүүдө жашоосун камсыздоо үчүн универсалдуу чакырык катары кабыл алынган.

17 ТӨМ интеграцияланган – алар бир чөйрөдөгү иш-аракеттер башкалардын натыйжаларына таасир этээрин жана өнүгүү социалдык, экономикалык жана экологиялык туруктуулукту тең салмактуулукта кармоого жардам бериши керектигин айгинелешет.

Алдыңкы өлкөлөр эң артта калган башка өлкөлөрдүн прогрессине көбүрөөк  көңүл бурууга милдеттенишкен. ТӨМ жакырчылыкты, ачарчылыкты, СПИДди жана аялдар менен кыздарды басмырлоону токтотуу үчүн иштелип чыккан.

Бүткүл коомдогу чыгармачылык, ноу-хау, технология жана каржылык ресурстары кандай гана контекстте болбосун ТӨМгө жетишүү үчүн маанилүү.

1-максат

Жакырчылыкты жоюу

Жакырчылыктын бардык түрлөрүн жоюу адамзаттын алдында турган эң чоң көйгөйлөрдүн бири бойдон калууда. 1990-жылдан 2015-жылга чейин жакырчылыкта жашаган адамдардын санынын жарымы кыскарганына карабастан, көбү дагы эле эң негизги муктаждыктарын канааттандыруу үчүн күрөшүп келишет.

2015-жылга карата, болжол менен 736 миллион адам дагы эле күнүнө 1,90 АКШ долларынан аз акчага жашашат; көбүнө тамак-аш, таза ичүүчү суу жана негизги санитардык-гигиеналык шарттар жетишсиз. Кытай жана Индия сыяктуу өлкөлөрдө тез өсүш миллиондогон адамдарды жакырчылыктан чыгарды, бирок прогресс бардык адамдарга бирдей тараган жок. Аялдар эркектерге караганда көбүрөөк жакырчылыкта жашашат. Анткени алар көбүнчө айлык акысы аз жумуштарда иштешип, билим деңгээли төмөнүрөөк болуп, аялдарга таандык мүлктүн аздыгында.

Өтө жакырчылыкта жашаган адамдардын 80 пайызын түзгөн Түштүк Азия жана Сахаранын түштүгүндөгү Африка сыяктуу башка аймактарда да прогресс толук тараган эмес. Климаттын өзгөрүүсүнөн, чыр-чатактардан, азык-түлүктүн коопсуздугу камсыз кылынбагандыктан келип чыккан жаңы коркунучтар адамдарды жакырчылыктан чыгаруу үчүн көбүрөөк иш талап кылынат дегенди билдирет.

ТӨМ - бул баштаган ишти аягына чыгаруу жана 2030-жылга чейин бардык формадагы жана өлчөмдөгү жакырчылыкты жоюу боюнча чечкиндүү милдеттенме. Бул жоопкерчилик эң аярлуу катмардагы адамдардар менен иштөөнү, маанилүү ресурстарды жана кызматтарды көбөйтүүнү, чыр-чатактардан жана климаттык табигый кырсыктардан жапа чеккен жамааттарды колдоону камтыйт.

736

миллион

Дүйнө жүзүндө 736 миллион адам дагы эле жакырчылыкта жашайт.

10

пайызы

Дүйнө калкынын 10 пайызы 1990-жылдагы 36 пайызга салыштырмалуу жакырчылыктын эң төмөн деңгээлинде жашайт.

1.3

миллиард

1,3 миллиардга жакын адам көп кырдуу жакырчылыкта жашайт

50

пайыз

Дүйнө жүзү боюнча жакырчылыкта жашагандардын жарымы 18 жашка чейинки адамдар.

10 адамдын

1

Ар бир 10 адамдын бирөөсү жакырчылыкта жашайт

1 - Туруктуу Өнүгүү Максаты

 • 2030-жылга чейин улуттук аныктамаларга ылайык, жакырчылыкта жашаган эректердин, аялдардын жана бардык жаштагы балдардын санын жок дегенде жарымына чейин азайтуу
 • 2030-жылга чейин бардык эркектер жана аялдар, айрыкча аз камсыз болгондор жана калктын аярлуу катмары экономикалык ресурстарга, ошондой эле базалык кызматтарга, жерге жана жеке менчиктин башка түрлөрүнө, мураска алган мүлккө, табигый ресурстарга, ылайыктуу жаңы технологияларга жана микро каржылоо камтылган финансы кызматтарына ээ болуусун жана башкаруусун камсыз кылуу
 • 2030-жылга чейин оор абалда турган жана аз камсыз болгон тараптардын жашоого болгон туруктуулугун жогорулатуу жана климаттын өзгөрүүсүнөн пайда болгон экстремалдык көрүнүштөргө жана башка экономикалык, социалдык жана экологиялык толкундоолорго жана кырсыктарга карата корголуусун жогорулатуу
 • Өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө, айрыкча азыраак өнүккөн өлкөлөргө бардык түрдөгү жакырчылыкты жоюу боюнча программаларды жана стратегияларды жүзөгө ашыруу үчүн жетиштүү жана алдын ала болжолдонгон каражаттарды берүү үчүн ресурстарды түрдүү булактардан, анын ичинде өнүктүрүү максатында кызматташтыкты активдештирүүнүн негизинде мобилизациялоону камсыз кылуу
 • Жакырчылыктын жана гендердик аспекттердин кызыкчылыктарын эске алган улуттук, аймактын жана эл аралык деңгээлдеги ишенимдүү стратегиялык механизмдерди түзүү. Жакырчылыкты жоюу боюнча иш-чараларга инвестицияны тездетүүгө көмөктөшүү

Максат 2

Ачкачылыкты жоюу

Акыркы жыйырма жылдын ичинде экономиканын тез өсүшүнө жана айыл чарба өндүрүмдүүлүгүнүн жогорулашына байланыштуу толук кандуу тамактанбаган адамдардын саны дээрлик эки эсеге кыскарды. Мурда ачарчылыктан жана начар тамактануудан жапа чеккен көптөгөн өнүгүп келе жаткан өлкөлөр азыр тамак-ашка болгон муктаждыктарын канааттандыра алышат. Борбордук жана Чыгыш Азия, Латын Америкасы жана Кариб деңизиндеги өлкөлөр ачарчылыкты жок кылууда эбегейсиз ийгиликтерге жетишти.

Тилекке каршы, ачарчылык жана начар тамактануу көптөгөн өлкөлөрдө өнүгүүгө чоң тоскоолдук болуп калууда. 2017-жылга карата болжолдуу түрдө 821 миллион адам начар тамактанган, бул көбүнчө айлана-чөйрөнүн бузулушунун, кургакчылыктын жана биологиялык ар түрдүүлүктүн жоголушуна байланыштуу. Беш жашка чейинки 90 миллиондон ашык бала коркунучтуу аз салмакта экени кооптондурат. Африканын жана Түштүк Американын дээрлик бардык аймактарында начар тамактануу жана тамак-аштын катуу тартыштыгы күч алууда.

Туруктуу өнүгүү максаттары 2030-жылга чейин бардык адамдар, өзгөчө балдар, жыл бою жетиштүү тамак-ашка ээ болушун камсыз кылуу аркылуу ачарчылыктын жана жетишсиз тамактануунун бардык түрлөрүн токтотууну көздөйт. Бул - туруктуу айыл чарбасын илгерилетүү, майда фермерлерди колдоо жана айдоо жерлерге, технологияларга жана рынокко бирдей мүмкүнчүлүктү берүүнү камтыйт. Ошондой эле айыл чарба өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн инфраструктурага жана технологияга инвестиция тартуу үчүн эл аралык кызматташтыкты талап кылат.

821

миллион

2017-жылы толук кандуу тамактанбаган адамдардын саны 821 миллионго жеткен.

63

пайыз

2017-жылы Азия дүйнөдөгү жетишсиз тамактангандардын дээрлик үчтөн экисин, 63 пайызын түзгөн.

22

пайыз

2017-жылы беш жашка чейинки 22 пайыз, дээрлик 151 миллион баланын бою өсүүсүнөн артта калуу коркучу болгон.

8 ден

1

1/ 8 чоң кишилердин бирөсү ашыкча салмак менен жапа чегет.

3төн

1сү

Репродуктивдүү курактагы ар бир 3 аялдын 1сү аз кандуулук менен жабыркайт.

26

процент

Жумушчулардын 26 проценти айыл чарбасында иштейт.

2 - Туруктуу Өнүгүү Максаты

 • 2030-жылга чейин ачарчылыкты жоюу жана баарын, айрыкча аз камсыз болгондорду жана калктын аярлуу катмарын, анын ичинде жаш балдарды жыл боюу коопсуз, пайдалуу жана жетиштүү тамак менен камсыз кылуу
 • 2030-жылга чейин ачкачылыктын түрдүү формаларын жоюу, анын ичинде 2025-жылга чейин беш жашка чейинки балдардын өсүшүнүн токтоосуна жана арыктоосуна каршы күрөшүүгө тийиштүү максаттык көрсөткүчтөрдүн макулдашылган эл аралык деңгээлине жетүү жана өспүрүм курактагы кыздардын, кош бойлуулардын, эмизген аялдардын жана улгайган адамдардын тамактанууга болгон талаптарын канааттандыруу.
 • 2030-жылга чейин айыл-чарбанын өндүрүмдүүлүгүн жана чакан азык-түлүк өндүрүүчүлөрүнүн, көбүнчө аялдардын, жергиликтүү калктын өкүлдөрүнүн, фермердик үй-бүлө чарбаларынын, малчылардын жана балыкчылардын кирешесин кошулган наркты жана айыл-чарба секторунда жумуш орундарын көбөйтүү үчүн, жерге, башка өндүрүш ресурстарына жана айыл-чарба өндүрүшүнүн факторлоруна, билимге, финансылык кызматтарга, рынокторго жана мүмкүнчүлүктөргө кепилденген жана бирдей деңгээлде жетүүсүн камсыз кылуу аркылуу эки эселентүү.
 • 2020-жылга чейин уруктардын жана өрчүтүлгөн өсүмдүктөрдүн, ошондой эле айыл-чарба жана үй-жаныбарларынын жана алардын тийиштүү жапайы түрлөрүнүн генетикалык көп түрдүүлүгүн сактоону камсыз кылуу. Анын ичинде улуттук, аймактык жана эл аралык деңгээлдерде уруктардын жана өсүмдүктөрдүн көп түрдүү банкаларын тийиштүү түрдө кармоо аркылуу сактоо. Генетикалык ресурстарга жана аларга байланышкан салттуу билимдерге жетүүнү кеңейтүүгө жана аларды макулдашылган эл аралык деңгээлдерде колдонуудан келип чыккан пайдаларды адилеттүү жана бирдей негизде, бирдикте колдонууга көмөк көрсөтүү
 • 2030-жылга чейин тамак-аш продукттарын өндүрүүнүн туруктуу системаларын түзүү жана айыл-чарбаны жүргүзүүнүн ыкмаларын жүзөгө ашыруу. Бул жашоого болгон туруктуулукту жана өнүмдүүлүктү жогорулатууга, өндүрүштүн көлөмүн жогорулатууга мүмкүнчүлүк берет, экосистеманын сакталышына өбөлгө түзөт. Климаттын өзгөрүүсүнө, аба-ырайынын экcтремалдык көрүнүштөрүнө, кургакчылыкка, суу каптоолорго жана башка кырсыктарга адаптация болуу жөндөмүн чыңдайт жана жердин жана топурактын сапатын акырындан жакшыртат
 • Инвестиция кылууну жогорулатуу, анын ичинде айыл-чарба инфраструктурасына, айыл-чарба изилдөөлөрүнө жана агропропагандага эл аралык кызматташтыкты активдештирүү аркылуу жогорулатуу, технологияны өнүктүрүү жана өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн, айрыкча азыраак өнүккөн өлкөлөрдүн айыл-чарба өндүрүшү тармагында потенциалын чыңдоо максатында өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын генетикалык банкаларын түзүү
 • Өнүктүрүү маселелери боюнча сүйлөшүүлөрдүн Доха раунду мандатына ылайык, айыл-чарба продукциясынын дүйнөлүк рыногунда соода чектөөлөрдүн жана бурмалоолордун пайда болуусун жоюу жана токтотуу. Анын ичинде айыл-чарба продукциясын экспорттоодо субсидиянын бардык формаларын жана ушул сыяктуу окшош кесепеттерге ээ бардык экспорттоо чараларын бирдей жоюу аркылуу токтотуу
 • Азык-түлүк товарларынын жана продукциялардын рыногунун тийиштүү түрдө иштөөсүн камсыз кылуу үчүн чараларды кабыл алуу жана азык-түлүккө болгон баанын туруктуулугун камсыздоо максатында рыноктук маалыматтарга, анын ичинде азык-түлүк резервдери тууралуу маалыматтарга өз учурунда жетүүгө көмөк көрсөтүү.

Goal 3

Good health and well-being

We have made great progress against several leading causes of death and disease. Life expectancy has increased dramatically; infant and maternal mortality rates have declined, we’ve turned the tide on HIV and malaria deaths have halved.

Good health is essential to sustainable development and the 2030 Agenda reflects the complexity and interconnectedness of the two. It takes into account widening economic and social inequalities, rapid urbanization, threats to the climate and the environment, the continuing burden of HIV and other infectious diseases, and emerging challenges such as noncommunicable diseases. Universal health coverage will be integral to achieving SDG 3, ending poverty and reducing inequalities. Emerging global health priorities not explicitly included in the SDGs, including antimicrobial resistance, also demand action.

But the world is off-track to achieve the health-related SDGs. Progress has been uneven, both between and within countries. There’s a 31-year gap between the countries with the shortest and longest life expectancies. And while some countries have made impressive gains, national averages hide that many are being left behind. Multisectoral, rights-based and gender-sensitive approaches are essential to address inequalities and to build good health for all.

400

million

At least 400 million people have no basic healthcare, and 40 percent lack social protection.

1.6

billion

More than 1.6 billion people live in fragile settings where protracted crises, combined with weak national capacity to deliver basic health services, present a significant challenge to global health.

15

million

By the end of 2017, 21.7 million people living with HIV were receiving antiretroviral therapy. Yet more than 15 million people are still waiting for treatment.

2

seconds

Every 2 seconds someone aged 30 to 70 years dies prematurely from noncommunicable diseases - cardiovascular disease, chronic respiratory disease, diabetes or cancer.

7

million

7 million people die every year from exposure to fine particles in polluted air.

1

in 3

More than one of every three women have experienced either physical or sexual violence at some point in their life resulting in both short- and long-term consequences for their physical, mental, and sexual and reproductive health.

Goal targets

 • By 2030, reduce the global maternal mortality ratio to less than 70 per 100,000 live births
 • By 2030, end preventable deaths of newborns and children under 5 years of age, with all countries aiming to reduce neonatal mortality to at least as low as 12 per 1,000 live births and under-5 mortality to at least as low as 25 per 1,000 live births
 • By 2030, end the epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria and neglected tropical diseases and combat hepatitis, water-borne diseases and other communicable diseases
 • By 2030, reduce by one third premature mortality from non-communicable diseases through prevention and treatment and promote mental health and well-being
 • Strengthen the prevention and treatment of substance abuse, including narcotic drug abuse and harmful use of alcohol
 • By 2020, halve the number of global deaths and injuries from road traffic accidents
 • By 2030, ensure universal access to sexual and reproductive health-care services, including for family planning, information and education, and the integration of reproductive health into national strategies and programmes
 • Achieve universal health coverage, including financial risk protection, access to quality essential health-care services and access to safe, effective, quality and affordable essential medicines and vaccines for all
 • By 2030, substantially reduce the number of deaths and illnesses from hazardous chemicals and air, water and soil pollution and contamination
 • Strengthen the implementation of the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control in all countries, as appropriate
 • Support the research and development of vaccines and medicines for the communicable and noncommunicable diseases that primarily affect developing countries, provide access to affordable essential medicines and vaccines, in accordance with the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, which affirms the right of developing countries to use to the full the provisions in the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights regarding flexibilities to protect public health, and, in particular, provide access to medicines for all
 • Substantially increase health financing and the recruitment, development, training and retention of the health workforce in developing countries, especially in least developed countries and small island developing States
 • Strengthen the capacity of all countries, in particular developing countries, for early warning, risk reduction and management of national and global health risks

Goal 4

Quality education

Since 2000, there has been enormous progress in achieving the target of universal primary education. The total enrollment rate in developing regions reached 91 percent in 2015, and the worldwide number of children out of school has dropped by almost half. There has also been a dramatic increase in literacy rates, and many more girls are in school than ever before. These are all remarkable successes.

Progress has also been tough in some developing regions due to high levels of poverty, armed conflicts and other emergencies. In Western Asia and North Africa, ongoing armed conflict has seen an increase in the number of children out of school. This is a worrying trend. While Sub-Saharan Africa made the greatest progress in primary school enrollment among all developing regions – from 52 percent in 1990, up to 78 percent in 2012 – large disparities still remain. Children from the poorest households are up to four times more likely to be out of school than those of the richest households. Disparities between rural and urban areas also remain high.

Achieving inclusive and quality education for all reaffirms the belief that education is one of the most powerful and proven vehicles for sustainable development. This goal ensures that all girls and boys complete free primary and secondary schooling by 2030. It also aims to provide equal access to affordable vocational training, to eliminate gender and wealth disparities, and achieve universal access to a quality higher education.

91

percent

Enrollment in primary education in developing countries has reached 91 percent.

57

million

Still, 57 million primary-aged children remain out of school, more than half of them in sub-Saharan Africa.

1

in 4

In developing countries, one in four girls is not in school.

50

percent

About half of all out-of-school children of primary school age live in conflict-affected areas.

103

million

103 million youth worldwide lack basic literacy skills, and more than 60 percent of them are women.

6

of 10

6 out of 10 children and adolescents are not achieving a minimum level of proficiency in reading and math.

Goal targets

 • By 2030, ensure that all girls and boys complete free, equitable and quality primary and secondary education leading to relevant and Goal-4 effective learning outcomes
 • By 2030, ensure that all girls and boys have access to quality early childhood development, care and preprimary education so that they are ready for primary education
 • By 2030, ensure equal access for all women and men to affordable and quality technical, vocational and tertiary education, including university
 • By 2030, substantially increase the number of youth and adults who have relevant skills, including technical and vocational skills, for employment, decent jobs and entrepreneurship
 • By 2030, eliminate gender disparities in education and ensure equal access to all levels of education and vocational training for the vulnerable, including persons with disabilities, indigenous peoples and children in vulnerable situations
 • By 2030, ensure that all youth and a substantial proportion of adults, both men and women, achieve literacy and numeracy
 • By 2030, ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to promote sustainable development, including, among others, through education for sustainable development and sustainable lifestyles, human rights, gender equality, promotion of a culture of peace and non-violence, global citizenship and appreciation of cultural diversity and of culture’s contribution to sustainable development
 • Build and upgrade education facilities that are child, disability and gender sensitive and provide safe, nonviolent, inclusive and effective learning environments for all
 • By 2020, substantially expand globally the number of scholarships available to developing countries, in particular least developed countries, small island developing States and African countries, for enrolment in higher education, including vocational training and information and communications technology, technical, engineering and scientific programmes, in developed countries and other developing countries
 • By 2030, substantially increase the supply of qualified teachers, including through international cooperation for teacher training in developing countries, especially least developed countries and small island developing states

Goal 5

Gender Equality

Ending all discrimination against women and girls is not only a basic human right, it’s crucial for sustainable future; it’s proven that empowering women and girls helps economic growth and development.

UNDP has made gender equality central to its work and we’ve seen remarkable progress in the past 20 years. There are more girls in school now compared to 15 years ago, and most regions have reached gender parity in primary education.

But although there are more women than ever in the labour market, there are still large inequalities in some regions, with women systematically denied the same work rights as men. Sexual violence and exploitation, the unequal division of unpaid care and domestic work, and discrimination in public office all remain huge barriers. Climate change and disasters continue to have a disproportionate effect on women and children, as do conflict and migration.

It is vital to give women equal rights land and property, sexual and reproductive health, and to technology and the internet. Today there are more women in public office than ever before, but encouraging more women leaders will help achieve greater gender equality.

77

cents

Women earn only 77 cents for every dollar that men get for the same work.

1

in 3

35 percent of women have experienced physical and/or sexual violence.

13

percent

Women represent just 13 percent of agricultural landholders.

750

million

Almost 750 million women and girls alive today were married before their 18th birthday.

2

of 3

Two thirds of developing countries have achieved gender parity in primary education.

24

percent

Only 24 percent of national parliamentarians were women as of November 2018, a small increase from 11.3 percent in 1995.

Goal targets

 • End all forms of discrimination against all women and girls everywhere
 • Eliminate all forms of violence against all women and girls in the public and private spheres, including trafficking and sexual and other types of exploitation
 • Eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage and female genital mutilation
 • Recognize and value unpaid care and domestic work through the provision of public services, infrastructure and social protection policies and the promotion of shared responsibility within the household and the family as nationally appropriate
 • Ensure women’s full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decisionmaking in political, economic and public life
 • Ensure universal access to sexual and reproductive health and reproductive rights as agreed in accordance with the Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform for Action and the outcome documents of their review conferences
 • Undertake reforms to give women equal rights to economic resources, as well as access to ownership and control over land and other forms of property, financial services, inheritance and natural resources, in accordance with national laws
 • Enhance the use of enabling technology, in particular information and communications technology, to promote the empowerment of women
 • Adopt and strengthen sound policies and enforceable legislation for the promotion of gender equality and the empowerment of all women and girls at all levels

Goal 6

Clean water and sanitation

Water scarcity affects more than 40 percent of people, an alarming figure that is projected to rise as temperatures do. Although 2.1 billion people have improved water sanitation since 1990, dwindling drinking water supplies are affecting every continent.

More and more countries are experiencing water stress, and increasing drought and desertification is already worsening these trends. By 2050, it is projected that at least one in four people will suffer recurring water shortages.

Safe and affordable drinking water for all by 2030 requires we invest in adequate infrastructure, provide sanitation facilities, and encourage hygiene. Protecting and restoring water-related ecosystems is essential.

Ensuring universal safe and affordable drinking water involves reaching over 800 million people who lack basic services and improving accessibility and safety of services for over two billion.

In 2015, 4.5 billion people lacked safely managed sanitation services (with adequately disposed or treated excreta) and 2.3 billion lacked even basic sanitation.

5.2

billion

71 percent of the global population, 5.2 billion people, had safely-managed drinking water in 2015, but 844 million people still lacked even basic drinking water.

2.9

billion

39 percent of the global population, 2.9 billion people, had safe sanitation in 2015, but 2.3 billion people still lacked basic sanitation. 892 million people practiced open defecation.

80

percent

80 percent of wastewater goes into waterways without adequate treatment.

2

billion

Water stress affects more than 2 billion people, with this figure projected to increase.

80

percent

80 percent of countries have laid the foundations for integrated water resources management.

70

percent

The world has lost 70 percent of its natural wetlands over the last century.

Goal targets

 • By 2030, achieve universal and equitable access to safe and affordable drinking water for all
 • By 2030, achieve access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all and end open defecation, paying special attention to the needs of women and girls and those in vulnerable situations
 • By 2030, improve water quality by reducing pollution, eliminating dumping and minimizing release of hazardous chemicals and materials, halving the proportion of untreated wastewater and substantially increasing recycling and safe reuse globally
 • By 2030, substantially increase water-use efficiency across all sectors and ensure sustainable withdrawals and supply of freshwater to address water scarcity and substantially reduce the number of people suffering from water scarcity
 • By 2030, implement integrated water resources management at all levels, including through transboundary cooperation as appropriate
 • By 2020, protect and restore water-related ecosystems, including mountains, forests, wetlands, rivers, aquifers and lakes
 • By 2030, expand international cooperation and capacity-building support to developing countries in water- and sanitation-related activities and programmes, including water harvesting, desalination, water efficiency, wastewater treatment, recycling and reuse technologies
 • Support and strengthen the participation of local communities in improving water and sanitation management

Goal 7

Affordable and clean energy

Between 2000 and 2018, the number of people with electricity increased from 78 to 90 percent, and the numbers without electricity dipped to 789 million.

Yet as the population continues to grow, so will the demand for cheap energy, and an economy reliant on fossil fuels is creating drastic changes to our climate.

Investing in solar, wind and thermal power, improving energy productivity, and ensuring energy for all is vital if we are to achieve SDG 7 by 2030.

Expanding infrastructure and upgrading technology to provide clean and more efficient energy in all countries will encourage growth and help the environment.  

10

percent

One out of 10 people still lacks electricity, and most live in rural areas of the developing world. More than half are in sub-Saharan Africa.

73

percent

Energy is by far the main contributor to climate change. It accounts for 73 percent of human-caused greenhouse gases.

40

percent

Energy efficiency is key; the right efficiency policies could enable the world to achieve more than 40 percent of the emissions cuts needed to reach its climate goals without new technology.

2.8

billion

Almost a third of the world’s population—2.8 billion—rely on polluting and unhealthy fuels for cooking.

17.5

percent

As of 2017, 17.5 percent of power was generated through renewable sources.

18

million

The renewable energy sector employed a record 11.5 million people in 2019. The changes needed in energy production and uses to achieve the Paris Agreement target of limiting the rise in temperature to below 2C can create 18 million jobs.

Goal targets

 • By 2030, ensure universal access to affordable, reliable and modern energy services
 • By 2030, increase substantially the share of renewable energy in the global energy mix
 • By 2030, double the global rate of improvement in energy efficiency
 • By 2030, enhance international cooperation to facilitate access to clean energy research and technology, including renewable energy, energy efficiency and advanced and cleaner fossil-fuel technology, and promote investment in energy infrastructure and clean energy technology
 • By 2030, expand infrastructure and upgrade technology for supplying modern and sustainable energy services for all in developing countries, in particular least developed countries, small island developing States, and land-locked developing coun

Goal 8

Decent work and economic growth

Over the past 25 years the number of workers living in extreme poverty has declined dramatically, despite the lasting impact of the 2008 economic crisis and global recession. In developing countries, the middle class now makes up more than 34 percent of total employment – a number that has almost tripled between 1991 and 2015.

However, as the global economy continues to recover we are seeing slower growth, widening inequalities, and not enough jobs to keep up with a growing labour force. According to the International Labour Organization, more than 204 million people were unemployed in 2015.

The SDGs promote sustained economic growth, higher levels of productivity and technological innovation. Encouraging entrepreneurship and job creation are key to this, as are effective measures to eradicate forced labour, slavery and human trafficking. With these targets in mind, the goal is to achieve full and productive employment, and decent work, for all women and men by 2030.

5

percent

An estimated 172 million people worldwide were without work in 2018 - an unemployment rate of 5 percent.

1

million

As a result of an expanding labour force, the number of unemployed is projected to increase by 1 million every year and reach 174 million by 2020.

700

million

Some 700 million workers lived in extreme or moderate poverty in 2018, with less than US$3.20 per day.

48

percent

Women’s participation in the labour force stood at 48 per cent in 2018, compared with 75 percent for men. Around 3 in 5 of the 3.5 billion people in the labour force in 2018 were men.

2

billion

Overall, 2 billion workers were in informal employment in 2016, accounting for 61 per cent of the world’s workforce.

85

million

Many more women than men are underutilized in the labour force—85 million compared to 55 million.

Goal targets

 • Sustain per capita economic growth in accordance with national circumstances and, in particular, at least 7 per cent gross domestic product growth per annum in the least developed countries
 • Achieve higher levels of economic productivity through diversification, technological upgrading and innovation, including through a focus on high-value added and labour-intensive sectors
 • Promote development-oriented policies that support productive activities, decent job creation, entrepreneurship, creativity and innovation, and encourage the formalization and growth of micro-, small- and medium-sized enterprises, including through access to financial services
 • Improve progressively, through 2030, global resource efficiency in consumption and production and endeavour to decouple economic growth from environmental degradation, in accordance with the 10-year framework of programmes on sustainable consumption and production, with developed countries taking the lead
 • By 2030, achieve full and productive employment and decent work for all women and men, including for young people and persons with disabilities, and equal pay for work of equal value
 • By 2020, substantially reduce the proportion of youth not in employment, education or training
 • Take immediate and effective measures to eradicate forced labour, end modern slavery and human trafficking and secure the prohibition and elimination of the worst forms of child labour, including recruitment and use of child soldiers, and by 2025 end child labour in all its forms
 • Protect labour rights and promote safe and secure working environments for all workers, including migrant workers, in particular women migrants, and those in precarious employment
 • By 2030, devise and implement policies to promote sustainable tourism that creates jobs and promotes local culture and products
 • Strengthen the capacity of domestic financial institutions to encourage and expand access to banking, insurance and financial services for all
 • Increase Aid for Trade support for developing countries, in particular least developed countries, including through the Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance to Least Developed Countries
 • By 2020, develop and operationalize a global strategy for youth employment and implement the Global Jobs Pact of the International Labour Organization

Goal 9

Industry, innovation and infrastructure

Investment in infrastructure and innovation are crucial drivers of economic growth and development. With over half the world population now living in cities, mass transport and renewable energy are becoming ever more important, as are the growth of new industries and information and communication technologies.

Technological progress is also key to finding lasting solutions to both economic and environmental challenges, such as providing new jobs and promoting energy efficiency. Promoting sustainable industries, and investing in scientific research and innovation, are all important ways to facilitate sustainable development.

More than 4 billion people still do not have access to the Internet, and 90 percent are from the developing world. Bridging this digital divide is crucial to ensure equal access to information and knowledge, as well as foster innovation and entrepreneurship.   

2.3

billion

Worldwide, 2.3 billion people lack access to basic sanitation.

40

percent

In some low-income African countries, infrastructure constraints cut businesses’ productivity by around 40 percent.

2.6

billion

2.6 billion people in developing countries do not have access to constant electricity.

90

percent

More than 4 billion people still do not have access to the Internet; 90 percent of them are in the developing world.

2.3

million

The renewable energy sectors currently employ more than 2.3 million people; the number could reach 20 million by 2030.

30

percent

In developing countries, barely 30 percent of agricultural products undergo industrial processing, compared to 98 percent high-income countries.

Goal targets

 • Develop quality, reliable, sustainable and resilient infrastructure, including regional and transborder infrastructure, to support economic development and human well-being, with a focus on affordable and equitable access for all
 • Promote inclusive and sustainable industrialization and, by 2030, significantly raise industry’s share of employment and gross domestic product, in line with national circumstances, and double its share in least developed countries
 • Increase the access of small-scale industrial and other enterprises, in particular in developing countries, to financial services, including affordable credit, and their integration into value chains and markets
 • By 2030, upgrade infrastructure and retrofit industries to make them sustainable, with increased resource-use efficiency and greater adoption of clean and environmentally sound technologies and industrial processes, with all countries taking action in accordance with their respective capabilities
 • Enhance scientific research, upgrade the technological capabilities of industrial sectors in all countries, in particular developing countries, including, by 2030, encouraging innovation and substantially increasing the number of research and development workers per 1 million people and public and private research and development spending
 • Facilitate sustainable and resilient infrastructure development in developing countries through enhanced financial, technological and technical support to African countries, least developed countries, landlocked developing countries and small island developing States 18
 • Support domestic technology development, research and innovation in developing countries, including by ensuring a conducive policy environment for, inter alia, industrial diversification and value addition to commodities
 • Significantly increase access to information and communications technology and strive to provide universal and affordable access to the Internet in least developed countries by 2020

Goal 10

Reduced inequalities

Income inequality is on the rise—the richest 10 percent have up to 40 percent of global income whereas the poorest 10 percent earn only between 2 to 7 percent. If we take into account population growth inequality in developing countries, inequality has increased by 11 percent.

Income inequality has increased in nearly everywhere in recent decades, but at different speeds. It’s lowest in Europe and highest in the Middle East.

These widening disparities require sound policies to empower lower income earners, and promote economic inclusion of all regardless of sex, race or ethnicity.

Income inequality requires global solutions. This involves improving the regulation and monitoring of financial markets and institutions, encouraging development assistance and foreign direct investment to regions where the need is greatest. Facilitating the safe migration and mobility of people is also key to bridging the widening divide.

22

percent

In 2016, 22 percent of global income was received by the top 1 percent compared with 10 percent of income for the bottom 50 percent.

16

percent

In 1980, the top one percent had 16 percent of global income. The bottom 50 percent had 8 percent of income.

33

percent

Economic inequality is largely driven by the unequal ownership of capital. Since 1980, very large transfers of public to private wealth occurred in nearly all countries. The global wealth share of the top 1 percent was 33 percent in 2016.

39

percent

Under "business as usual", the top 1 percent global wealth will reach 39 percent by 2050.

2

x

Women spend, on average, twice as much time on unpaid housework as men.

60

percent

Women have as much access to financial services as men in just 60 percent of the countries assessed and to land ownership in just 42 percent of the countries assessed.

Goal targets

 • By 2030, progressively achieve and sustain income growth of the bottom 40 per cent of the population at a rate higher than the national average
 • By 2030, empower and promote the social, economic and political inclusion of all, irrespective of age, sex, disability, race, ethnicity, origin, religion or economic or other status
 • Ensure equal opportunity and reduce inequalities of outcome, including by eliminating discriminatory laws, policies and practices and promoting appropriate legislation, policies and action in this regard
 • Adopt policies, especially fiscal, wage and social protection policies, and progressively achieve greater equality
 • Improve the regulation and monitoring of global financial markets and institutions and strengthen the implementation of such regulations
 • Ensure enhanced representation and voice for developing countries in decision-making in global international economic and financial institutions in order to deliver more effective, credible, accountable and legitimate institutions
 • Facilitate orderly, safe, regular and responsible migration and mobility of people, including through the implementation of planned and well-managed migration policies
 • Implement the principle of special and differential treatment for developing countries, in particular least developed countries, in accordance with World Trade Organization agreements
 • Encourage official development assistance and financial flows, including foreign direct investment, to States where the need is greatest, in particular least developed countries, African countries, small island developing States and landlocked developing countries, in accordance with their national plans and programmes
 • By 2030, reduce to less than 3 per cent the transaction costs of migrant remittances and eliminate remittance corridors with costs higher than 5 per cent

Goal 11

Sustainable cities and communities

More than half of us  live in cities. By 2050, two-thirds of all humanity—6.5 billion people—will be urban. Sustainable development cannot be achieved without significantly transforming the way we build and manage our urban spaces.

The rapid growth of cities—a result of rising populations and increasing migration—has led to a boom in mega-cities, especially in the developing world, and slums are becoming a more significant feature of urban life.

Making cities sustainable means creating career and business opportunities, safe and affordable housing, and building resilient societies and economies. It involves investment in public transport, creating green public spaces, and improving urban planning and management in participatory and inclusive ways.

4.2

billion

In 2018, 4.2 billion people, 55 percent of the world’s population, lived in cities. By 2050, the urban population is expected to reach 6.5 billion.

3

percent

Cities occupy just 3 percent of the Earth’s land but account for 60 to 80 percent of energy consumption and at least 70 percent of carbon emissions.

828

million

828 million people are estimated to live in slums, and the number is rising.

33

cities

In 1990, there were 10 cities with 10 million people or more; by 2014, the number of mega-cities rose to 28, and was expected to reach 33 by 2018. In the future, 9 out of 10 mega-cities will be in the developing world.

90

percent

In the coming decades, 90 percent of urban expansion will be in the developing world.

80

percent

The economic role of cities is significant. They generate about 80 percent of the global GDP.

Goal targets

 • By 2030, ensure access for all to adequate, safe and affordable housing and basic services and upgrade slums
 • By 2030, provide access to safe, affordable, accessible and sustainable transport systems for all, improving road safety, notably by expanding public transport, with special attention to the needs of those in vulnerable situations, women, children, persons with disabilities and older persons
 • By 2030, enhance inclusive and sustainable urbanization and capacity for participatory, integrated and sustainable human settlement planning and management in all countries
 • Strengthen efforts to protect and safeguard the world’s cultural and natural heritage
 • By 2030, significantly reduce the number of deaths and the number of people affected and substantially decrease the direct economic losses relative to global gross domestic product caused by disasters, including water-related disasters, with a focus on protecting the poor and people in vulnerable situations
 • By 2030, reduce the adverse per capita environmental impact of cities, including by paying special attention to air quality and municipal and other waste management
 • By 2030, provide universal access to safe, inclusive and accessible, green and public spaces, in particular for women and children, older persons and persons with disabilities
 • Support positive economic, social and environmental links between urban, peri-urban and rural areas by strengthening national and regional development planning
 • By 2020, substantially increase the number of cities and human settlements adopting and implementing integrated policies and plans towards inclusion, resource efficiency, mitigation and adaptation to climate change, resilience to disasters, and develop and implement, in line with the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, holistic disaster risk management at all levels
 • Support least developed countries, including through financial and technical assistance, in building sustainable and resilient buildings utilizing local materials

Goal 12

Responsible consumption and production

Achieving economic growth and sustainable development requires that we urgently reduce our ecological footprint by changing the way we produce and consume goods and resources. Agriculture is the biggest user of water worldwide, and irrigation now claims close to 70 percent of all freshwater for human use.

The efficient management of our shared natural resources, and the way we dispose of toxic waste and pollutants, are important targets to achieve this goal. Encouraging industries, businesses and consumers to recycle and reduce waste is equally important, as is supporting developing countries to move towards more sustainable patterns of consumption by 2030.

A large share of the world population is still consuming far too little to meet even their basic needs.  Halving the per capita of global food waste at the retailer and consumer levels is also important for creating more efficient production and supply chains. This can help with food security, and shift us towards a more resource efficient economy.

1.3

billion

1.3 billion tonnes of food is wasted every year, while almost 2 billion people go hungry or undernourished.

22

percent

The food sector accounts for around 22 percent of total greenhouse gas emissions, largely from the conversion of forests into farmland.

2

billion

Globally, 2 billion people are overweight or obese.

3

percent

Only 3 percent of the world’s water is fresh (drinkable), and humans are using it faster than nature can replenish it.

US$120

billion

If people everywhere switched to energy efficient lightbulbs, the world would save US$120 billion annually.

20

percent

One-fifth of the world’s final energy consumption in 2013 was from renewable sources.

Goal targets

 • Implement the 10-year framework of programmes on sustainable consumption and production, all countries taking action, with developed countries taking the lead, taking into account the development and capabilities of developing countries
 • By 2030, achieve the sustainable management and efficient use of natural resources
 • By 2030, halve per capita global food waste at the retail and consumer levels and reduce food losses along production and supply chains, including post-harvest losses
 • By 2020, achieve the environmentally sound management of chemicals and all wastes throughout their life cycle, in accordance with agreed international frameworks, and significantly reduce their release to air, water and soil in order to minimize their adverse impacts on human health and the environment
 • By 2030, substantially reduce waste generation through prevention, reduction, recycling and reuse
 • Encourage companies, especially large and transnational companies, to adopt sustainable practices and to integrate sustainability information into their reporting cycle
 • Promote public procurement practices that are sustainable, in accordance with national policies and priorities
 • By 2030, ensure that people everywhere have the relevant information and awareness for sustainable development and lifestyles in harmony with nature
 • Support developing countries to strengthen their scientific and technological capacity to move towards more sustainable patterns of consumption and production
 • Develop and implement tools to monitor sustainable development impacts for sustainable tourism that creates jobs and promotes local culture and products
 • Rationalize inefficient fossil-fuel subsidies that encourage wasteful consumption by removing market distortions, in accordance with national circumstances, including by restructuring taxation and phasing out those harmful subsidies, where they exist, to reflect their environmental impacts, taking fully into account the specific needs and conditions of developing countries and minimizing the possible adverse impacts on their development in a manner that protects the poor and the affected communities

Goal 13

Climate action

There is no country that is not experiencing the drastic effects of climate change. Greenhouse gas emissions are more than 50 percent higher than in 1990. Global warming is causing long-lasting changes to our climate system, which threatens irreversible consequences if we do not act.

The annual average economic losses from climate-related disasters are in the hundreds of billions of dollars. This is not to mention the human impact of geo-physical disasters, which are 91 percent climate-related, and which between 1998 and 2017 killed 1.3 million people, and left 4.4 billion injured. The goal aims to mobilize US$100 billion annually by 2020 to address the needs of developing countries to both adapt to climate change and invest in low-carbon development.

Supporting vulnerable regions will directly contribute not only to Goal 13 but also to the other SDGs. These actions must also go hand in hand with efforts to integrate disaster risk measures, sustainable natural resource management, and human security into national development strategies. It is still possible, with strong political will, increased investment, and using existing technology, to limit the increase in global mean temperature to two degrees Celsius above pre-industrial levels, aiming at 1.5°C, but this requires urgent and ambitious collective action.

+1°

Celsius

As of 2017 humans are estimated to have caused approximately 1.0°C of global warming above pre-industrial levels.

+20

cm

Sea levels have risen by about 20 cm (8 inches) since 1880 and are projected to rise another 30–122 cm (1 to 4 feet) by 2100.

2050

To limit warming to 1.5C, global net CO2 emissions must drop by 45% between 2010 and 2030, and reach net zero around 2050.

1/3

Climate pledges under The Paris Agreement cover only one third of the emissions reductions needed to keep the world below 2°C.

US$26

trillion

Bold climate action could trigger at least US$26 trillion in economic benefits by 2030.

18

million

The energy sector alone will create around 18 million more jobs by 2030, focused specifically on sustainable energy.

Goal targets

 • Strengthen resilience and adaptive capacity to climate-related hazards and natural disasters in all countries
 • Integrate climate change measures into national policies, strategies and planning
 • Improve education, awareness-raising and human and institutional capacity on climate change mitigation, adaptation, impact reduction and early warning
 • Implement the commitment undertaken by developed-country parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change to a goal of mobilizing jointly $100 billion annually by 2020 from all sources to address the needs of developing countries in the context of meaningful mitigation actions and transparency on implementation and fully operationalize the Green Climate Fund through its capitalization as soon as possible
 • Promote mechanisms for raising capacity for effective climate change-related planning and management in least developed countries and small island developing States, including focusing on women, youth and local and marginalized communities

Goal 14

Life Below Water

The world’s oceans – their temperature, chemistry, currents and life – drive global systems that make the Earth habitable for humankind. How we manage this vital resource is essential for humanity as a whole, and to counterbalance the effects of climate change.

Over three billion people depend on marine and coastal biodiversity for their livelihoods. However, today we are seeing 30 percent of the world’s fish stocks overexploited, reaching below the level at which they can produce sustainable yields.

Oceans also absorb about 30 percent of the carbon dioxide produced by humans, and we are seeing a 26 percent rise in ocean acidification since the beginning of the industrial revolution. Marine pollution, an overwhelming majority of which comes from land-based sources, is reaching alarming levels, with an average of 13,000 pieces of plastic litter to be found on every square kilometre of ocean.

The SDGs aim to sustainably manage and protect marine and coastal ecosystems from pollution, as well as address the impacts of ocean acidification. Enhancing conservation and the sustainable use of ocean-based resources through international law will also help mitigate some of the challenges facing our oceans.

75

percent

The ocean covers three quarters of the Earth’s surface and represents 99 percent of the living space on the planet by volume.

200K

The ocean contains nearly 200,000 identified species, but actual numbers may lie in the millions.

40

percent

As much as 40 percent of the ocean is heavily affected by pollution, depleted fisheries, loss of coastal habitats and other human activities.

30

percent

The ocean absorbs about 30 percent of carbon dioxide produced by humans, buffering the impacts of global warming.

3

billion

More than 3 billion people depend on marine and coastal biodiversity for their livelihoods.

US$3

trillion

The market value of marine and coastal resources and industries is estimated at US$3 trillion per year, about 5 percent of global GDP.

Goal targets

 • By 2025, prevent and significantly reduce marine pollution of all kinds, in particular from land-based activities, including marine debris and nutrient pollution
 • By 2020, sustainably manage and protect marine and coastal ecosystems to avoid significant adverse impacts, including by strengthening their resilience, and take action for their restoration in order to achieve healthy and productive oceans
 • Minimize and address the impacts of ocean acidification, including through enhanced scientific cooperation at all levels
 • By 2020, effectively regulate harvesting and end overfishing, illegal, unreported and unregulated fishing and destructive fishing practices and implement science-based management plans, in order to restore fish stocks in the shortest time feasible, at least to levels that can produce maximum sustainable yield as determined by their biological characteristics
 • By 2020, conserve at least 10 per cent of coastal and marine areas, consistent with national and international law and based on the best available scientific information
 • By 2020, prohibit certain forms of fisheries subsidies which contribute to overcapacity and overfishing, eliminate subsidies that contribute to illegal, unreported and unregulated fishing and refrain from introducing new such subsidies, recognizing that appropriate and effective special and differential treatment for developing and least developed countries should be an integral part of the World Trade Organization fisheries subsidies negotiation
 • By 2030, increase the economic benefits to Small Island developing States and least developed countries from the sustainable use of marine resources, including through sustainable management of fisheries, aquaculture and tourism
 • Increase scientific knowledge, develop research capacity and transfer marine technology, taking into account the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology, in order to improve ocean health and to enhance the contribution of marine biodiversity to the development of developing countries, in particular small island developing States and least developed countries
 • Provide access for small-scale artisanal fishers to marine resources and markets
 • Enhance the conservation and sustainable use of oceans and their resources by implementing international law as reflected in UNCLOS, which provides the legal framework for the conservation and sustainable use of oceans and their resources, as recalled in paragraph 158 of The Future We Want

Goal 15

Life on land

Human life depends on the earth as much as the ocean for our sustenance and livelihoods. Plant life provides 80 percent of the human diet, and we rely on agriculture as an important economic resources. Forests cover 30 percent of the Earth’s surface, provide vital habitats for millions of species, and important sources for clean air and water, as well as being crucial for combating climate change.

Every year, 13 million hectares of forests are lost, while the persistent degradation of drylands has led to the desertification of 3.6 billion hectares, disproportionately affecting poor communities.

While 15 percent of land is protected, biodiversity is still at risk. Nearly 7,000 species of animals and plants have been illegally traded. Wildlife trafficking not only erodes biodiversity, but creates insecurity, fuels conflict, and feeds corruption.

Urgent action must be taken to reduce the loss of natural habitats and biodiversity which are part of our common heritage and support global food and water security, climate change mitigation and adaptation, and peace and security.

1.6

billion

Around 1.6 billion people depend on forests for their livelihoods.

80

percent

Forests are home to more than 80 percent of all terrestrial species of animals, plants and insects.

2.6

billion

2.6 billion people depend directly on agriculture for a living.

33

percent

Nature-based climate solutions can contribute about a third of CO2 reductions by 2030.

US$125

trillion

The value of ecosystems to human livelihoods and well-being is $US125 trillion per year.v

60-80

percent

Mountain regions provide 60-80 percent of the Earth's fresh water.

Goal targets

 • By 2020, ensure the conservation, restoration and sustainable use of terrestrial and inland freshwater ecosystems and their services, in particular forests, wetlands, mountains and drylands, in line with obligations under international agreements
 • By 2020, promote the implementation of sustainable management of all types of forests, halt deforestation, restore degraded forests and substantially increase afforestation and reforestation globally
 • By 2030, combat desertification, restore degraded land and soil, including land affected by desertification, drought and floods, and strive to achieve a land degradation-neutral world
 • By 2030, ensure the conservation of mountain ecosystems, including their biodiversity, in order to enhance their capacity to provide benefits that are essential for sustainable development
 • Take urgent and significant action to reduce the degradation of natural habitats, halt the loss of biodiversity and, by 2020, protect and prevent the extinction of threatened species
 • Promote fair and equitable sharing of the benefits arising from the utilization of genetic resources and promote appropriate access to such resources, as internationally agreed
 • Take urgent action to end poaching and trafficking of protected species of flora and fauna and address both demand and supply of illegal wildlife products
 • By 2020, introduce measures to prevent the introduction and significantly reduce the impact of invasive alien species on land and water ecosystems and control or eradicate the priority species
 • By 2020, integrate ecosystem and biodiversity values into national and local planning, development processes, poverty reduction strategies and accounts
 • Mobilize and significantly increase financial resources from all sources to conserve and sustainably use biodiversity and ecosystems
 • Mobilize significant resources from all sources and at all levels to finance sustainable forest management and provide adequate incentives to developing countries to advance such management, including for conservation and reforestation
 • Enhance global support for efforts to combat poaching and trafficking of protected species, including by increasing the capacity of local communities to pursue sustainable livelihood opportunities

Goal 16

Peace, justice and strong institutions

We cannot hope for sustainable development without peace, stability, human rights and effective governance, based on the rule of law. Yet our world is increasingly divided. Some regions enjoy peace, security and prosperity, while others fall into seemingly endless cycles of conflict and violence. This is not inevitable and must be addressed.

Armed violence and insecurity have a destructive impact on a country’s development, affecting economic growth, and often resulting in grievances that last for generations. Sexual violence, crime, exploitation and torture are also prevalent where there is conflict, or no rule of law, and countries must take measures to protect those who are most at risk

The SDGs aim to significantly reduce all forms of violence, and work with governments and communities to end conflict and insecurity. Promoting the rule of law and human rights are key to this process, as is reducing the flow of illicit arms and strengthening the participation of developing countries in the institutions of global governance.

68.5

million

By the end of 2017, 68.5 million people had been forcibly displaced as a result of persecution, conflict, violence or human rights violations.

10

million

There are at least 10 million stateless people who have been denied nationality and its related rights.

US$1.26

trillion

Corruption, bribery, theft and tax evasion cost developing countries US$1.26 trillion per year.

49

countries

49 countries lack laws protecting women from domestic violence.

46

countries

In 46 countries, women now hold more than 30 percent of seats in at least one chamber of national parliament.

1

billion

1 billion people are legally ‘invisible’ because they cannot prove who they are. This includes an estimated 625 million children under 14 whose births were never registered.

Goal targets

 • Significantly reduce all forms of violence and related death rates everywhere
 • End abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence against and torture of children
 • Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal access to justice for all
 • By 2030, significantly reduce illicit financial and arms flows, strengthen the recovery and return of stolen assets and combat all forms of organized crime
 • Substantially reduce corruption and bribery in all their forms
 • Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels
 • Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels
 • Broaden and strengthen the participation of developing countries in the institutions of global governance
 • By 2030, provide legal identity for all, including birth registration
 • Ensure public access to information and protect fundamental freedoms, in accordance with national legislation and international agreements
 • Strengthen relevant national institutions, including through international cooperation, for building capacity at all levels, in particular in developing countries, to prevent violence and combat terrorism and crime
 • Promote and enforce non-discriminatory laws and policies for sustainable development

Goal 17

Partnerships for the goals

The SDGs can only be realized with strong global partnerships and cooperation. Official Development Assistance remained steady but below target, at US$147 billion in 2017. While humanitarian crises brought on by conflict or natural disasters continue to demand more financial resources and aid. Many countries also require Official Development Assistance to encourage growth and trade.

The world is more interconnected than ever. Improving access to technology and knowledge is an important way to share ideas and foster innovation. Coordinating policies to help developing countries manage their debt, as well as promoting investment for the least developed, is vital for sustainable growth and development.

The goals aim to enhance North-South and South-South cooperation by supporting national plans to achieve all the targets. Promoting international trade, and helping developing countries increase their exports is all part of achieving a universal rules-based and equitable trading system that is fair and open and benefits all.

$5

trillion

The UN Conference on Trade and Development (UNCTAD) says achieving SDGs will require US$5 trillion to $7 trillion in annual investment.

$147.2

billion

Total official development assistance reached US$147.2 billion in 2017.

$613

billion

In 2017, international remittances totaled US$613 billion; 76 percent of it went to developing countries.

6

countries

In 2016, 6 countries met the international target to keep official development assistance at or above 0.7 percent of gross national income.

$18.2

trillion

Sustainable and responsible investments represent high-potential sources of capital for SDGs. As of 2016, US$18.2 trillion was invested in this asset class.

$155.5

billion

The bond market for sustainable business is growing. In 2018 global green bonds reached US$155.5billion, up 78 percent from previous year.

Goal targets

Finance

 • Strengthen domestic resource mobilization, including through international support to developing countries, to improve domestic capacity for tax and other revenue collection
 • Developed countries to implement fully their official development assistance commitments, including the commitment by many developed countries to achieve the target of 0.7 per cent of ODA/GNI to developing countries and 0.15 to 0.20 per cent of ODA/GNI to least developed countries ODA providers are encouraged to consider setting a target to provide at least 0.20 per cent of ODA/GNI to least developed countries
 • Mobilize additional financial resources for developing countries from multiple sources
 • Assist developing countries in attaining long-term debt sustainability through coordinated policies aimed at fostering debt financing, debt relief and debt restructuring, as appropriate, and address the external debt of highly indebted poor countries to reduce debt distress
 • Adopt and implement investment promotion regimes for least developed countries
   

Technology

 • Enhance North-South, South-South and triangular regional and international cooperation on and access to science, technology and innovation and enhance knowledge sharing on mutually agreed terms, including through improved coordination among existing mechanisms, in particular at the United Nations level, and through a global technology facilitation mechanism
 • Promote the development, transfer, dissemination and diffusion of environmentally sound technologies to developing countries on favourable terms, including on concessional and preferential terms, as mutually agreed
 • Fully operationalize the technology bank and science, technology and innovation capacity-building mechanism for least developed countries by 2017 and enhance the use of enabling technology, in particular information and communications technology
   

Capacity building

 • Enhance international support for implementing effective and targeted capacity-building in developing countries to support national plans to implement all the sustainable development goals, including through North-South, South-South and triangular cooperation
   

Trade

 • Promote a universal, rules-based, open, non-discriminatory and equitable multilateral trading system under the World Trade Organization, including through the conclusion of negotiations under its Doha Development Agenda
 • Significantly increase the exports of developing countries, in particular with a view to doubling the least developed countries’ share of global exports by 2020
 • Realize timely implementation of duty-free and quota-free market access on a lasting basis for all least developed countries, consistent with World Trade Organization decisions, including by ensuring that preferential rules of origin applicable to imports from least developed countries are transparent and simple, and contribute to facilitating market access
   

Systemic issues

Policy and institutional coherence

 • Enhance global macroeconomic stability, including through policy coordination and policy coherence
 • Enhance policy coherence for sustainable development
 • Respect each country’s policy space and leadership to establish and implement policies for poverty eradication and sustainable development
   

Multi-stakeholder partnerships

 • Enhance the global partnership for sustainable development, complemented by multi-stakeholder partnerships that mobilize and share knowledge, expertise, technology and financial resources, to support the achievement of the sustainable development goals in all countries, in particular developing countries
 • Encourage and promote effective public, public-private and civil society partnerships, building on the experience and resourcing strategies of partnerships
   

Data, monitoring and accountability

 • By 2020, enhance capacity-building support to developing countries, including for least developed countries and small island developing States, to increase significantly the availability of high-quality, timely and reliable data disaggregated by income, gender, age, race, ethnicity, migratory status, disability, geographic location and other characteristics relevant in national contexts
 • By 2030, build on existing initiatives to develop measurements of progress on sustainable development that complement gross domestic product, and support statistical capacity-building in developing countries