UNDP in Kyrgyzstan

Сатып алуулар

   

  САТЫП АЛУУЛАР

  Өзүнүн ыйгарым укуктарын аткаруу жана күчтүү жашоо жана туруктуу мамлекеттер жөнүндөгү көз карашына жетишүү үчүн БУУӨП товарлардын жана кызматтардын олуттуу көлөмүн сатып алышы керек. Донорлордун каражаттарына ишенип берилген жана өнүгүп келе жаткан экономикаларды колдоого умтулган коомдук уюм катары БУУӨП сапаты кепилденген жеткирүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн арзан жана ишенимдүү түрдө жакшыртуу үчүн иштейт. Биз муну төмөнкү принциптерди сактоо менен жасайбыз:

  • Акчанын эң жакшы наркы, ал акыркы колдонуучулардын муктаждыктарына эң жакшы жооп берген жана инвестициянын эң жакшы кайтарымын көрсөткөн сунушту тандоодон турат. Акча үчүн эң жакшы баа сапат, тажрыйба, сатуучунун репутациясы, жашоо циклинин чыгымдары жана пайдасы, ошондой эле товардын же кызматтын уюмга өзүнүн социалдык, экологиялык же башка стратегиялык максаттарына жетүү үчүн канчалык деңгээлде жакшы экендигин өлчөөчү параметрлердин натыйжасы болуп саналат.
  • Адилеттүүлүк, ак ниеттүүлүк жана айкындуулук, бул атаандаштык процесстеринин адилет, ачык жана эрежелерге негизделгендигин камсыз кылат. Бардык потенциалдуу сатуучуларга бирдей мамиле жасалып, процессте так баалоо критерийлери, ачык-айкын өтүнүч көрсөтмөлөрү, реалдуу талаптар, түшүнүктүү болгон эрежелер жана жол-жоболор камтылууга тийиш.
  • Натыйжалуу Эл аралык тандоо, бардык потенциалдуу сатуучуларга БУУӨПтүн талаптары боюнча өз убагында жана адекваттуу маалымат берүү, ошондой эле сатып алуу акцияларына катышууга бирдей мүмкүнчүлүк берүү жана БУУӨПтүн өнүгүү максаттарына жетүү үчүн өтө зарыл болгондо гана чектөө; жана
  • БУУӨПтүн кызыкчылыгы үчүн, бул ар кандай бизнес операциялары БУУӨПтүн жана БУУнун мандаттарына жана принциптерине ылайык келиши керек дегенди билдирет.

  БУУӨП өзүнүн финансылык эрежелерин жана эрежелерин так сактоосу керек. Бул кээде сатып алуу процессин узартышы мүмкүн болсо да, БУУӨП өзүнүн Өлкөдөгү өкүлчүлүктөрүнө ыйгарым укуктардын олуттуу көлөмүн өткөрүп берет, аз баалуу/тобокелдик менен сатып алуулар үчүн ийкемдүү ыкмаларды киргизди жана сатып алуу заказдарын электрондук түрдө бекитет, мунун баары сатып алуулар үчүн убакытты жана акчаны үнөмдөйт. уюм жана анын сатуучулары.

  Сатып алуулар тууралуу билдирүүлөрдү көрүү

   

  Бириккен Улуттардын Уюмуна камсыз кылуу 

   

  Сатуучунун нааразылыгы

  БУУӨПтүн сатуучуларга каршы нааразылык процедурасы конкурстук сатып алуу процесси аркылуу сатып алуу заказы же келишими ыйгарылбаган адамдарга же фирмаларга кайрылууга мүмкүнчүлүк берет. Эгерде Сунуштоочу ага адилеттүү мамиле кылынган жок деп эсептесе, төмөнкү шилтемеде БУУӨПтүн сатуучуларынын нааразылык процедуралары жөнүндө кошумча маалымат берилет. Алдамчылыкка жана башка коррупциялык аракеттерге каршы БУУӨП саясатын караңыз.

   

   

  Сатып алуулар жөнүндө билдирүүлөр