Кыргызстандагы БУУӨП

Каржылоо жана жеткирүү

 

Каржылоо жана жеткирүү

БУУнун Өнүктүрүү программасына салым кошкон донорлордун саны жана көп түрдүүлүгү улуттук өкмөттүн, эл аралык жана жергиликтүү коомчулуктун биздин туруктуу өнүгүү боюнча өнөктөш катары ролубузга болгон ишенимин тастыктайт. 

Төмөнкү интерактивдүү карта биздин каржылоо кайдан келип, кандай жумшалып жатканын көрсөтөт. Бул маалыматты бөлүшүү БУУнун Өнүктүрүү Программасынын биздин каржылоочулардын, өнөктөштөрдүн, долбоордун катышуучуларынын жана коомчулуктун алдында ачыктык жана отчеттуулук боюнча милдеттенмесинин бир бөлүгү. 

Биздин каржылоонун көбүрөөк параметрлерин изилдөө үчүн open.undp.org дарегине өтүңүз.