Биз менен байланышыңыз

 

Почта дареги:
Чүй проспектиси 160
Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы 720040

Телефон: +996-312-611211
Факс: +996-312-611217

Facebook | X/Twitter | Instagram | Youtube | Linkedin

 

 

Өлкө кеңсеси  

Александра Соловьева 
Кыргыз Республикасындагы Туруктуу Өкүлү
registry.kg@undp.org

Моника Риззал
Кыргыз Республикасындагы туруктуу өкүлдүн орун басары
registry.kg@undp.org

Салтанат Доспаева
Оперциондук бөлүмүнүн башчысы
saltanat.dospaeva@undp.org                                                                      

Нурсултан Белеков
Аткаруучунун жардамчысы
nursultan.belekov@undp.org

Мамлекеттик башкаруу жана социалдык биримдик

Эркина Уразбаева 
Компонентин башчысы
erkina.urazbaeva@undp.org

Куваныч Кошоев
Программанын адиси 
kuvanych.koshoev@undp.org

Климаттын өзгөрүшү, айлана-чөйрө жана энергетика

Лира Жолдубаева 
Компонентин башчысы
lira.zholdubaeva@undp.org

Айдай аширалиева
Программанын адиси 
aidai.ashiralieva@undp.org

Аламгир Хоссейн
Башкы техникалык кеңешчиси 
alamgir.hossein@undp.org

Туруктуу экономикалык өнүгүү

Азамат Усубалиев
Компонентин башчысы
azamat.usubaliev@undp.org

Эльмира Ибраева
Программанын адиси  
elmira.ibraeva@undp.org

Аксселератор Лабораториясы 

Виктория Петрова
Чалгындоо бөлүмүнүн башчысы
viktoriia.petrova@undp.org

Энси Цзие 
Эксперименттик бөлүмүнүн жетекчиси
ensi.tszie@undp.org

Өнөктөштүк жана натыйжалар бөлүмү

Айдай Арстанбекова
Мониторинг жана баалоо боюнча аналитик
aidai.arstanbekova@undp.org

Татьяна Горборукова
Сапатты камсыздоо боюнча адис
tatiana.gorborukova@undp.org

Шербет Нуржанова
Ресурстарды башкаруу боюнча адис
sherbet.nurzhanova@undp.org

Байланыш бөлүмү

Айнагуль абдрахманова
Байланыш кызматын башчысы
ainagul.abdrakhmanova@undp.org