Bộ tài liệu tập huấn thực hành Kinh doanh có trách nhiệm

Bộ tài liệu tập huấn thực hành Kinh doanh có trách nhiệm

21 April, 2024

Bộ tài liệu tập huấn này được thiết kế để cung cấp một bộ công cụ (bao gồm nội dung và phương pháp) để tập huấn cho các doanh nghiệp trong và ngoài Việt Nam các kiến thức cốt yếu về kinh doanh có trách nhiệm - là xu hướng và tiêu chuẩn toàn cầu về thực hành kinh doanh theo phương thức tạo ra lợi nhuận và tôn trọng con người cũng như hành tinh. Việc nâng cao nhận thức về thực hành kinh doanh có trách nhiệm (RBP) là một trọng tâm được định hướng bởi Chương trình Hành động Quốc gia về thực hành kinh doanh có trách nhiệm được thông qua bởi Chính phủ Việt Nam (Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2023).

Bộ tài liệu tập huấn này bao gồm các hợp phần sau:

Giới thiệu tổng quan

Sổ tay hướng dẫn tập huấn

Slide bài giảng

Bài tập hoạt động nhóm

Bài tập nhóm số 1; Bài tập nhóm số 2; Bài tập nhóm số 3

Trò chơi khởi động

Trò chơi khởi động ngày 1; Trò chơi khởi động ngày 2

Phiếu đăng ký và phiếu đánh giá

Biểu mẫu đăng ký; Khảo sát cuối khóa

Phiếu thực hành: Biểu mẫu

Tài liệu tham khảo của bộ tài liệu tập huấn

 1. UNDP - Những nguyên tắc hướng dẫn về kinh doanh và quyền con người
 2. OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct [Bản Tiếng Anh]
 3. Tuyên bố năm 1998 và 8 công ước cơ bản của ILO
 4. July Cẩm nang Hướng dẫn đào tạo về Rà soát quyền con người
 5. GCNN - OXFAM Business Respect Human Rights [Bản Tiếng Anh]
 6. Japan-NAP on B+HR 2020 -2025 [Bản Tiếng Anh]
 7. Japan NAP on Business Human Rights [Bản Tiếng Anh]
 8. Japan - Guidelines on Respecting Human Rights in Responsible Supply Chains [Bản Tiếng Anh]
 9. MOFA A Compilation of Case Studies on B+HRs [Bản Tiếng Anh]

Các tài liệu tham khảo cho việc tích hợp RBP

 1. Khung pháp lý của Việt Nam về thực hành kinh doanh có trách nhiệm
 2. Rà soát quyền con người và Covid - Công cụ đánh giá nhanh cho doanh nghiệp
 3. UNGC A Guide for Business How to Develop a Human Rights Policy 2nd Edition  [Bản Tiếng Anh]
 4. Good Business: The Economic Case for Protecting Human Rights [Bản Tiếng Anh]
 5. A Guide for Integrating Human Rights into Business Management [Bản Tiếng Anh]
 6. WBCSD CEO Guide to Human Rights [Bản Tiếng Anh]

Học viên mục tiêu của Bộ tài liệu tập huấn này là các lãnh đạo điều hành, quản lý và vận hành của các bộ phận quản lý kinh doanh/nhân sự/ chuỗi cung ứng/ phát triển bền vững/ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp/ quản lý rủi ro, pháp chế và tuân thủ, các sinh viên kinh doanh, lãnh đạo tương lai của doanh nghiệp và các hiệp hội doanh nghiệp.

Các khóa tập huấn được triển khai theo khung chương trình trong Bộ tài liệu tập huấn sẽ bổ trợ kiến thức về các khái niệm kinh doanh có trách nhiệm, Nguyên tắc hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về Kinh doanh và Quyền con người (UNGPs) cũng như các bước và thực hành Rà soát Tác động lên Quyền con người (HRDD). Đây là khởi điểm để doanh nghiệp bắt đầu các chiến lược và hành động để không những thực hành kinh doanh một cách có trách nhiệm mà còn tuân thủ rất nhiều các tiêu chuẩn khác như Ứng xử Kinh doanh có trách nhiệm (RBC), rà soát phát triển bền vững, và khung môi trường, xã hội và quản trị (ESG). 

Bộ tài liệu tập huấn được phát triển thông qua sự hợp tác giữa các chuyên gia từ UNDP Việt Nam và Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy ứng xử kinh doanh có trách nhiệm với trọng tâm tập trung vào việc thúc đẩy rà soát tác động lên quyền con người trong chuỗi cung ứng toàn cầu và áp dụng Nguyên tắc hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về Kinh doanh và Quyền con người cho sự phục hồi công bằng”.