Việt Nam

Tuyển dụng

UNDP cộng tác với người dân ở tất cả các tầng lớp của xã hội để giúp xây dựng những quốc gia có thể đứng vững trong các cuộc khủng hoảng, cũng như thúc đẩy và duy trì những mô hình tăng trưởng giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cho tất cả mọi người. Có mặt tại 177 quốc gia và vùng lãnh thổ, chúng tôi cung cấp quan điểm toàn cầu và sự am hiểu về địa phương nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và xây dựng quốc gia vững mạnh. Hãy tìm hiểu thêm về hoạt động của UNDP trong website này và dự tuyển những việc bạn yêu thích.

Vị trí đang tuyển dụng: 

 

 

Thông tin về cơ hội việc làm tại UNDP: https://jobs.undp.org/ 

Liên hệ về nhân sự: hrunit.vn@undp.org