Việt Nam

Dự án

 

UNDP hỗ trợ Việt Nam xây dựng chính sách, kỹ năng lãnh đạo, tăng cường và mở rộng quan hệ đối tác, năng lực thể chế, và xây dựng khả năng chống chịu để đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững. Hoạt động của chúng tôi tập trung vào ba lĩnh vực:

  • Xây dựng sự thịnh vượng chung thông qua chuyển đổi kinh tế

  • Biến đổi khí hậu, Tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai & Môi trường bền vững

  • Quản trị công và tiếp cận công lý

Mời quý vị xem thêm chi tiết trong các dự án tại đây: 

https://open.undp.org/profile/VN/recipientprofile