Báo cáo tư vấn triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến ở tỉnh Ninh Thuận

Báo cáo tư vấn triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến ở tỉnh Ninh Thuận

30 October, 2023

Nghiên cứu đánh giá thực trạng, nguyên nhân tác động đến việc cung cấp Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) một phần và toàn trình thuộc thẩm quyền của chính quyền cấp xã cũng như khả năng tiếp cận, sử dụng Dịch vụ công trực tuyến của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thông qua nghiên cứu sâu hai thủ tục hành chính (TTHC): (1) Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và (2) Liên thông thủ tục đăng ký khai sinh, thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi (liên thông thủ tục “3 trong 1”). Từ đó gợi ý một số giải pháp và đề xuất đến các cơ quan hữu quan từ cấp xã đến cấp trung ương. Nghiên cứu do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (HCMA) và Chương trình Phát triển Liên hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam thực hiện với sự tài trợ của Đại sứ quán Ai-len thông qua Chương trình nghiên cứu PAPI.