Domeniu de intervenție

Transformare digitală

Rezumat

Regândirea oportunităților de transformare digitală

PNUD recunoaște importanța transformării digitale pentru societățile din întreaga lume, inclusiv pentru Moldova, fapt de care ne-am convins repetat din cauza dificultăților provocate de pandemia COVID-19. Țările cu infrastructură digitală avansată, cum ar fi sistemele digitale de plată și identificare a populației, au reușit să facă față mai ușor impedimentelor provocate de pandemie.

Deși Moldova are o infrastructură digitală dezvoltată (acoperirea teritoriului țării cu 4G este de 98%), servicii digitale publice și un sector TIC în dezvoltare rapidă, țara trebuie să regândească în mod sistemic oportunitățile de transformare digitală, pentru ca aceste schimbări să cuprindă întreaga societate. Moldova trebuie să elimine decalajul digital dintre populația din zonele rurale și urbane și populația de diferite vârste și genuri și să îmbunătățească/cadrul legal în conformitate cu standardele internaționale.

Întreaga societate în epicentrul transformării digitale

PNUD a sprijinit Guvernul Republicii Moldova în elaborarea Strategiei Naționale pentru Transformare Digitală pentru anii 2023-2030. Acest document comprehensiv are în vizor întreaga societate, pentru a asigura că liderii locali, companiile și inovatorii digitali sunt implicați și colaborează pentru a dezvolta un ecosistem digital local înfloritor, incluziv, durabil, responsabil și care respectă drepturile omului.

La rândul său, PNUD se adaptează în mod constant pentru a fi la curent cu realitatea digitală în continuă evoluție, rămânând un lider global atât pe plan intern, cât și în calitate de partener extern; fiind o organizație dotată cu cunoștințele și instrumentele necesare pentru a ne sprijini partenerii în această perioadă de schimbări rapide. Toate acestea se reflectă în Strategia Digitală PNUD pentru perioada 2022-2025.

PNUD Moldova sprijină integrarea femeilor și fetelor în domeniul științei și tehnologiei, în special promovând educația bazată pe STEEAM.

În profunzime

Egalitate în mediul digital

Cea mai mare parte a populației Moldovei are acces la Internet și la dispozitive digitale. Dar calitatea și accesibilitatea accesului variază între grupurile socio-economice, populația rurală-urbană și genuri. Aproximativ 71% dintre cele mai bogate gospodării din Moldova au computere, comparativ cu doar 35% dintre cele mai sărace gospodării. Deși în Moldova se atestă unul dintre cele mai mici costuri medii de 1 GB de date mobile, lipsa rețelelor de bandă largă și a conectivității până la utilizator împiedică populația rurală să participe pe deplin la activitățile digitale.

Pentru a rezolva acest lucru, PNUD Moldova echipează școlile din toată țara (inclusiv UTA Găgăuzia și regiunea transnistreană) cu tehnologii moderne, cum ar fi computere desktop, laptopuri, table digitale și interactive, proiectoare, laboratoare STEEAM (știință, tehnologie, inginerie, antreprenoriat, arte și matematică) dispozitive și tablete pentru laborator. Acest lucru le permite elevilor (și profesorilor și managerilor școlari) să se asigure că sunt alfabetizați digital cât mai devreme posibil în viața și cariera lor. Pentru a ajuta la atingerea acestui obiectiv, PNUD desfășoară activități pe cont propriu, dar și în parteneriat cu programul „Tekwill în fiecare școală”, Clasa Viitorului și alți pionieri în acest domeniu în Moldova.

Mai mult, odată cu izbucnirea războiului din Ucraina, PNUD contribuie, de asemenea, la crearea de oportunități pentru copii și femei refugiate, pentru a-i familiariza cu disciplinele STEEAM și pentru a le oferi șansa de a dobândi abilități digitale atât de necesare în prezent.

De la guvernare electronică la guvernare digitală

Politicile naționale și cadrul de reglementare pentru noile tehnologii sunt adesea implementate într-o manieră reactivă. Într-o eră în care transformarea digitală accelerează ca răspuns la diferite crize, guvernele trebuie să ia măsuri proactive pentru a fi în fruntea schimbării. Adesea, autoritățile trebuie să facă acest lucru în pofida infrastructurilor digitale imperfecte și a competențelor digitale modeste ale funcționarilor publici.

În timp ce guvernele trebuie să intensifice utilizarea tehnologiilor digitale, creând oportunități de a furniza servicii mai eficiente atât populațiilor generale, cât și persoanelor marginalizate, ele trebuie, de asemenea, să privească dincolo de utilizările convenționale menite să digitizeze serviciile, produsele și procesele existente. Produsele și serviciile pe care le dezvoltă autoritățile trebuie să aibă valoare adăugată, să promoveze inovarea și să re-imagineze dezvoltarea societăților în era digitală.

Date pentru politici publice

Avansarea transformării digitale în Moldova înseamnă și producerea unui flux masiv de date, pe care Guvernul Republicii Moldova le poate valorifica pentru a ajuta procesul decizional și cel de guvernare. Experiența compensațiilor oferite direct pe factură pentru a reduce vulnerabilitatea energetică a oamenilor, pe care PNUD Moldova a susținut-o, s-a dovedit un prim exemplu major de succes al modului în care datele pot fi utilizate pentru automatizarea proceselor guvernamentale.

În urma acestei experiențe, PNUD lucrează la crearea unui cadru de guvernare a datelor care să ofere standarde și bune practici privind modul în care datele trebuie colectate, procesate, verificate și validate. Acest cadru va asigura că datele colectate sunt exacte, de încredere, securizate și compatibile pentru schimbul la nivel național și internațional, în special în domeniile sănătății, agriculturii, protecției sociale și justiției.

Alfabetizare digitală pentru o societate digitală

Pentru a ajuta toți oamenii să prospere într-o societate digitală, indiferent de gen, vârstă, nivel de educație și venit, PNUD depune eforturi pentru a se asigura că toți oamenii din Moldova sunt alfabetizați digital. Ei trebuie să aibă cel puțin abilități digitale de bază pentru a utiliza serviciile publice electronice și pentru a profita la maxim de o piață a muncii mereu în schimbare.

PNUD Moldova contribuie totodată la modernizarea serviciilor publice și infrastructurii digitale din spatele serviciilor, astfel încât acestea să fie pe măsura standardelor actuale. Din 2021, PNUD a sprijinit dezvoltarea a două noi soluții digitale-cheie în modernizarea serviciilor publice digitale, alături de alte produse electronice guvernamentale. Acestea includ o aplicație avansată de semnătură/identitate digitală (MobiSign) și portofelul digital (MWallet). Ne așteptăm ca, datorită acestor soluții digitale, cel puțin 70% din populația Moldovei să fie utilizatori activi ai serviciilor publice digitale.

PNUD a sprijinit modernizarea infrastructurii publice digitale și a introdus sau îmbunătățit sisteme și procese interne de informații în diferite sectoare publice. Acestea variază de la participarea democratică transparentă și luarea deciziilor (e-Parlament, sistemul informațional electoral), până la managementul eficient și bazat pe merit al capitalului uman în sectorul public (sistem de recrutare electronică pentru Ministerul Afacerilor Interne, admitere și testare electronică a viitorilor judecători și procurori la Institutul Național al Justiției) sau furnizarea de servicii de sănătate (platformă digitală pentru tratarea video a persoanelor aflate în tratament de substituție cu opioide, sistem informațional pentru gestionarea achizițiilor medicale). Mai mult, în prezent PNUD sprijină eforturile de transformare digitală ale instituțiilor de expertiză judiciară, ale serviciilor de poliție și ale sistemului de asistență juridică garantată de stat prin introducerea sistemelor de gestionare a dosarelor electronice și asigurând furnizarea digitală a serviciilor de bază de către instituțiile statului de drept.

Femei și fete în STEEAM

Decalajul digital afectează fetele și femeile. Deoarece cererea de specialiști STEEAM va crește și mai mult în viitor, guvernele și comunitățile nu își pot permite să refuze la jumătate din umanitate oportunitatea de a reuși în acest sector dinamic. La nivel global, între 40 de milioane și 160 de milioane de femei vor trebui să-și schimbe până în 2030 ocupațiile, înlocuindu-le cu profesii mai calificate, care necesită abilități digitale, cognitive, sociale și emoționale complexe. Moldova are 18 instituții de învățământ superior care oferă studii în IT. Însă, doar 4,6% dintre fetele care studiază în învățământul superior aleg profesiile STEEAM și doar 31% dintre locurile de muncă din sectorul TIC sunt ocupate de femei. Respectivele femei câștigă în medie cu 33% mai puțin decât bărbații.

PNUD Moldova sprijină integrarea femeilor și fetelor în domeniul științei și tehnologiei, în special promovând educația bazată pe STEEAM. Inițiativele PNUD sunt implementate cu implicarea directă a mediului academic, școlilor, organizațiilor societății civile, mass-media și părinților pentru a crește interesul elevilor pentru educația STEEAM. În acest sens, în rezultatul parteneriatului cu programul „Tekwill în fiecare școală”, aproximativ 50% din școlarii care studiază cel puțin o profesie a viitorului sunt fete.

PNUD Moldova sprijină, de asemenea, femeile antreprenoare, oferind oportunități de granturi pentru ca femeile să își înființeze și să-și dezvolte afaceri, inclusiv în domeniul TIC. Exemplele de succes includ femei care lucrează în agro-tehnologie (digitalizarea agriculturii) și securitate cibernetică.

Implicarea sectorului privat

PNUD Moldova recunoaște rolul sectorului privat în consolidarea e-guvernării și tranziția către o guvernare digitală – unul dintre cele șase obiective stabilite în Strategia Națională pentru Transformare Digitală a Republicii Moldova pentru 2023-2030, elaborată cu sprijinul PNUD Moldova.

Pentru a facilita implicarea sectorului privat, PNUD contractează direct entități private pentru a implica companiile TIC și start-up-urile în dezvoltarea soluțiilor inovatoare și digitale. Astfel de proiecte sunt realizate ca răspuns la solicitările guvernamentale sau prin intermediul concursurilor anunțate de PNUD Moldova pentru inovații digitale, desfășurate în parteneriat cu diverși parteneri guvernamentali. Din 2021, PNUD Moldova a sprijinit dezvoltarea de soluții digitale inovatoare în fintech, agro-tech, educație, date, identitate digitală etc.