Promovarea educației de calitate și a oportunităților de învățare pe parcursul vieții pentru toți

Statut:Activ
Durată:2024 – 2027
Buget:10.817.000 USD (4.938.748 USD administrați de PNUD)
Donator:Uniunea Europeană
Acoperire:Națională
Beneficiari:Ministerul Educației și Cercetării, elevi, profesori, manageri de instituții educaționale, adulți, autorități publice locale, inovatori în educație
Domeniu de intervenție:Creștere incluzivă
Parteneri:Ministerul Educației și Cercetării
Document de proiect:Promovarea educației de calitate și a oportunităților de învățare pe parcursul vieții pentru toți 

Descrierea proiectului:

În perioada 2024 - 2027, PNUD și UNICEF implementează proiectul „Promovarea educației de calitate și a oportunităților de învățare pe parcursul vieții pentru toți", finanțat de Uniunea Europeană. 

Un sistem educațional mai bun va duce la îmbunătățirea rezultatelor educaționale pentru copii și, în consecință, la un randament mai mare pentru oameni și societate, creând o forță de muncă calificată pentru cererea rapidă, în creștere, de competențe cognitive avansate, socio-emoționale, digitale. Proiectul este ancorat în prioritățile naționale stabilite în Strategia de dezvoltare „Educație 2030” și este menit să abiliteze toate părțile interesate să contribuie la îmbunătățirea calității educației prin capacități umane sporite, medii de învățare modernizate, oportunități relevante pe tot parcursul vieții și competențe digitale sporite. În cadrul acestui proiect comun, PNUD va contribui la realizarea îmbunătățirilor necesare la nivel regional, și anume: îmbunătățirea accesului echitabil al tuturor copiilor la o educație de calitate, promovarea dezvoltării unei societăți incluzive, digitale și reziliente și modernizarea mediilor de învățare prin renovarea infrastructurii, pentru a facilita dezvoltarea competențelor necesare pentru secolul XXI.

Obiectiv:

Să contribuie la dezvoltarea capitalului uman în Republica Moldova, îmbunătățind calitatea și relevanța educației și oportunități de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți, pentru o mai bună adaptare la cerințele pieței muncii.

Rezultate scontate:

  • Oportunitățile de învățare pe tot parcursul vieții pentru adulți sunt îmbunătățite și promovate, asigurând adulților competențele digitale necesare și sprijinind abilitarea lor în era digitală;
  • 10 școli model/aspiraționale modernizate, inclusiv: proces de învățare îmbunătățit pentru disciplinele STEEAM (știință, tehnologie, inginerie, antreprenoriat, arte și matematică); cadre didactice cu capacități sporite de integrare a tehnologiei și a noilor abordări pedagogice în practica lor didactică; mediu de învățare și condiții de predare-învățare îmbunătățite prin amenajarea unor spații de învățare STEEAM moderne; acces la echipamente și resurse de predare-învățare avansate și foi de parcurs de sprijin pentru dezvoltarea continuă a spațiilor de învățare digitală;
  • Educație STEEAM consolidată prin resurse digitale și competențele cadrelor didactice îmbunătățite;
  • Elevii (băieți și fete) din 10 școli aspiraționale/model beneficiază de procese de învățare îmbunătățite și de activități de consiliere și orientare în carieră pentru a sprijini familiarizarea lor timpurie cu cerințele pieței muncii;
  • Accesibilitate facilitată pentru elevii din zonele îndepărtate la școlile model/aspiraționale prin intermediul mijloacelor de transport și dezvoltarea unui sistem național integrat de gestionare a autobuzelor școlare.
AniBuget
Uniunea Europeană
20241.152.651 USD