UNDP_MD_SDG88_Chiscareni_moldova-ecotourism.jpg

Despre noi

Cine suntem  

În calitate de agenție lideră a Organizației Națiunilor Unite în domeniul dezvoltării internaționale, PNUD are prezență în 170 de țări și teritorii, unde depune eforturi pentru a eradica sărăcia și pentru a reduce inegalitățile. Ajutăm țările să elaboreze politici, să își dezvolte abilități de conducere și de gestionare a parteneriatelor, să își consolideze capacitățile instituționale și să devină mai reziliente, pentru a îndeplini Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD).

În Republica Moldova, PNUD se ghidează de Programul de Țară și de Cadrul de asistență pentru dezvoltare al Națiunilor Unite, care vin să sprijine prioritățile Guvernului. Activitatea noastră se concentrează pe trei domenii prioritare: guvernare efectivă, justiție și drepturile omului; creștere incluzivă; schimbare a climei, mediu și energie.

Misiunea și viziunea

Mandatul PNUD este de a eradica sărăcia, de a consolida guvernarea democratică, statul de drept și instituțiile incluzive. Pledăm pentru schimbare și oferim țărilor acces la cunoștințe, experiențe și resurse pentru a ajuta oamenii să-și construiască o viață mai bună.

Viziunea programului de țară al PNUD este ca Moldova să devină o societate cu un grad înalt de coeziune socială, incluzivă, de drept și mai rezilientă, susținută de o calitate mai bună a vieții pentru toată lumea.

Asigurarea unei calități mai bune a vieții pentru toți oamenii din Moldova, așa cum prevede Strategia Moldova 2030, este posibilă numai dacă de prosperitate beneficiază toți cetățenii, iar persoanele vulnerabile și marginalizate sunt încurajate să-și exercite drepturile și să se implice activ în toate domeniile vieții. Incluziunea și reziliența sporită, pacea și securitatea sunt precondiții importante pentru abilitarea tuturor oamenilor să contribuie la transformarea socială și economică a țării, precum și pentru a accelera realizarea ODD-urilor.

Carta ONU

Carta Națiunilor Unite a fost semnată la San Francisco pe 26 iunie 1945, la încheierea Conferinței Organizației Internaționale a Națiunilor Unite și a intrat în vigoare pe 24 octombrie 1945. Obiectivele și principiile consemnate sunt: menținerea păcii și securității internaționale, dezvoltarea relațiilor de prietenie între națiuni, bazându-se pe drepturi egale și autodeterminare, pentru a impulsiona cooperarea internațională în vederea găsirii soluțiilor la provocările economice, sociale, culturale și umanitare, fără divizare pe rasă, sex, limbă sau religie.

Istoria organizației

PNUD reflectă fuziunea Programului extins de asistență tehnică a Organizației Națiunilor Unite, creat în anul 1949 și a Fondului Special al Națiunilor Unite, înființat în anul 1958. PNUD a fost înființat în anul 1966 de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite.

PNUD are reprezentanță în Moldova din anul 1992, acoperind două treimi din comunitățile locale, inclusiv UTA Găgăuzia și regiunea transnistreană.

Rezultatele noastre

Rezultatele obținute de PNUD în Republica Moldova au fost apreciate ca fiind foarte relevante pentru planul Guvernului, conform evaluării independente a programului de țară efectuată în anul 2022 și a consultărilor cu părțile interesate. PNUD este recunoscut ca un furnizor sigur, receptiv și de încredere a serviciilor în domeniile dezvoltării durabile, susținând eforturile Guvernului de a realiza prioritățile setate.

Împreună cu alți parteneri de dezvoltare, PNUD a obținut rezultate transformative în domenii cum ar fi: consolidarea capacității instituțiilor publice din cele trei ramuri ale puterii; sprijinirea transparenței și incluziunii procesului electoral; promovarea inovațiilor și utilizarea acestora la dezvoltarea și elaborarea politicilor, la crearea și prestarea serviciilor; promovarea și avansarea egalității de gen și abilitarea femeilor; implicarea migranților în dezvoltarea comunităților locale din toată țara; promovarea coeziunii sociale și consolidarea încrederii între cele două maluri ale Nistrului.

PNUD susține eforturile Guvernului de a naționaliza Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) și de a integra Agenda 2030 în cadrul național de dezvoltare. Cu sprijinul ONU, Guvernul Moldovei a evaluat progresul în realizarea ODD-urilor și a prezentat prima sa Evaluare Națională Voluntară (ENV) în cadrul Forumului Politic de Nivel Înalt în iulie 2020.

Transparența și incluziunea alegerilor reprezintă un domeniu-cheie de asistență, de la datele dezagregate în timp real ale participării la vot și rezultatelor alegerilor, care au fost accesate de peste 2,7 milioane de utilizatori, la educația electorală incluzivă, de care beneficiază peste 1,7 milioane de persoane. Implementarea Strategiei naționale de integritate și anticorupție, cu susținerea PNUD, are un impact pozitiv asupra indicatorului privind experiența corupției a diferitor categorii de populație.

PNUD lucrează asupra angajamentul de a asigura nexus-ului umanitar-dezvoltare-pace, prin sprijinirea eficientă a partenerilor locali să facă față la crizele economice, energetice și umanitare, inclusiv și prin fortificarea capacităților de răspuns la crize. Activitatea PNUD în 2022 a generat oportunități îmbunătățite pentru mijloace de trai, acces sporit la servicii și infrastructură mai bune pentru bărbații și femeile din întreaga țară, inclusiv din regiunea transnistreană. PNUD a sprijinit conectarea autorităților publice locale la răspunsul național pentru susținerea refugiaților printr-un parteneriat cu CALM; a sporit eforturile de răspuns ale comunităților locale care găzduiesc refugiați, în conformitate cu campania națională „Localitatea mea pentru pace”.

În pofida tuturor provocărilor, PNUD ajută comunitățile locale să-și mențină angajamentul față de prioritățile de dezvoltare locală. Activitatea PNUD a fost esențială în poziționarea primelor două regiuni cheie Cahul și Ungheni pe calea de a deveni poli regionali de creștere în țară, cu servicii și infrastructură solide care susțin o viață socială și economică dinamică.

Mai mult, sectorul privat a fost implicat ca un partener important al autorităților publice locale capabile să impulsioneze creșterea economică verde, fiind asistat să se dezvolte, să acceseze oportunitățile de export și să se implice în parteneriate inovatoare, inclusiv în formate precum clustere bazate pe lanțuri valorice, inițiate pentru prima dată în Moldova.

Pentru a intensifica o cooperare transfrontalieră sigură și eficientă, inclusiv pentru a contribui la creșterea volumului comerțului și îmbunătățirea controlului asupra traficului ilegal de persoane și bunuri, au fost pilotate cu succes în Moldova, cu sprijinul UE-PNUD, principiile UE de gestionare integrată a frontierelor. Primul punct de trecere a frontierei dintre Republica Moldova și Ucraina, gestionat în comun la Palanca, asigură condiții optime pentru trecerea frontierei, inclusiv pentru persoane cu dizabilități, solicitanți de azil, antreprenori și transportul de mărfuri.

PNUD promovează în mod continuu creșterea incluzivă. PNUD sprijină un proces național de valorificare a procesului de migrație, cu accent pe reinventarea zonelor rurale și crearea de oportunități economice locale pentru comunități. Experiența inovatoare a PNUD de implicare a 10.000 de migranți în dezvoltarea comunităților locale din Moldova a fost extinsă la nivel național prin Programul guvernamental DAR 1+3. Platformele de cooperare între cele două maluri ale râului Nistrului generează soluții inovatoare comune pentru probleme generate de diviziunea conflictului.

PNUD are rolul de catalizator pentru accelerarea acțiunilor climatice. Contribuția Națională Determinată îmbunătățită, actualizată cu sprijinul PNUD, a stabilit ținte mai ambițioase de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră - 70% față de 64% pentru scenariul necondiționat, 88% față de 78% pentru scenariul condiționat, până în anul 2030, față de 1990 - și încurajează o abordare holistică pentru dezvoltarea durabilă. Adoptarea Programului de dezvoltare cu emisii reduse, care vizează operaționalizarea obiectivelor climatice ambițioase asumate, este în curs de desfășurare. Legea privind gazele fluorurate cu efect de seră, elaborată cu sprijinul PNUD și aprobată în prima lectură, este încă un pas pentru reducerea contribuției țării la încălzirea globală. Susținerea extinderii stațiilor de încărcare a vehiculelor electrice la 70 de unități a crescut numărul de mașini electrice de la 250 la 600 în 2020. Vehiculele electrice înmatriculate în Moldova reduc emisiile de CO2 cu 1.200.000 kg anual. Va fi stimulată reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și în sectorul public și cel rezidențial, prin implementarea a două programe naționale, și anume, „Casa Verde” și „Programul de vouchere privind înlocuirea aparatelor electrice vechi” cu public țintă de 50.000 de persoane, care contribuie și la sporirea securității energetice a țării.

Adaptarea la schimbările climatice este accelerată prin Programul Național de Adaptare, dar și prin 161 de inițiative de consolidare a rezilienței în teren, în parteneriat cu sectorul public și privat. Până în prezent, aproximativ 422.156 de persoane din Moldova au beneficiat de suport pentru adaptarea la schimbările climatice și reducerea riscului de dezastre.

Totodată, numărul raioanelor care aplică practici durabile și reziliente la climă în domeniul resurselor naturale s-a extins în 2022, ajungând la 24, ceea ce reprezintă 72% din numărul total de raioane din Moldova. Numărul persoanelor care beneficiază de practici durabile de resurse naturale a ajuns la 145.780, dintre care 72.155 sunt femei, oferind accesul la mijloace de trai alternative pentru persoanele marginalizate din mediul rural.

PNUD a susținut revizuirea funcțională a sectorului de mediu, care a dus la reformarea instituțiilor de mediu cu o activitate îmbunătățită de politici.

PNUD oferă guvernului sprijin la nivel de politici în câteva domenii esențiale, în principal în ceea ce vizează provocările-cheie de dezvoltare emergentă. PNUD oferă sprijin în abordarea vulnerabilității energetice și a sărăciei prin înființarea și operaționalizarea unui Fond de Reducere a Vulnerabilității Energetice cu acoperire națională, un mecanism de compensare a facturilor pentru gospodăriile vulnerabile. PNUD oferă, de asemenea, sprijin Guvernului în implementarea noii Strategii de transformare digitală (2023-2030) și a programelor naționale conexe.

2,59

milioane

Populația

0,767

IDU

Indicele Dezvoltării Umane

13,3%

Persoanele cu venituri sub 5,5 USD pe zi

39,8%

Rata totală de ocupare

40%

Numărul de mandate deținute de femei în Parlament

25,06%

% surselor regenerabile