Page content
UNDP_MD_SDG88_Chiscareni_moldova-ecotourism.jpg

Despre noi

Cine suntem  

În calitate de agenție lideră a Organizației Națiunilor Unite în domeniul dezvoltării internaționale, PNUD are prezență în 170 de țări și teritorii, unde depune eforturi pentru a eradica sărăcia și pentru a reduce inegalitățile. Ajutăm țările să elaboreze politici, să își dezvolte abilități de conducere și de gestionare a parteneriatelor, să își consolideze capacitățile instituționale și să devină mai reziliente, pentru a îndeplini Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD).

În Republica Moldova, PNUD se ghidează de Programul de Țară și de Cadrul de parteneriat ONU-Republica Moldova pentru Dezvoltare Durabilă 2018-2022, care vin să sprijine prioritățile Guvernului. Activitatea noastră se concentrează pe trei domenii prioritare: guvernare efectivă; creștere incluzivă; schimbare a climei, mediu și energie.

Misiunea si viziunea

Mandatul PNUD este de a eradica sărăcia, de a consolida guvernarea democratică, statul de drept și instituțiile incluzive. Pledăm pentru schimbare și oferim țărilor acces la cunoștințe, experiențe și resurse pentru a ajuta oamenii să-și construiască o viață mai bună.

Viziunea programului de țară al PNUD este ca Moldova să devină o societate cu un grad înalt de coeziune socială, incluzivă, de drept și mai rezilientă, susținută de o calitate mai bună a vieții pentru toată lumea.

Asigurarea unei calități mai bune a vieții pentru toți oamenii din Moldova, așa cum prevede Strategia Moldova 2030, este posibilă numai dacă de prosperitate beneficiază toți cetățenii, iar persoanele vulnerabile și marginalizate sunt încurajate să-și exercite drepturile și să se implice activ în toate domeniile vieții. Incluziunea și reziliența sporită, pacea și securitatea sunt precondiții importante pentru abilitarea tuturor oamenilor să contribuie la transformarea socială și economică a țării, precum și pentru a accelera realizarea ODD-urilor.

Carta ONU

Carta Națiunilor Unite a fost semnată la San Francisco pe 26 iunie 1945, la încheierea Conferinței Organizației Internaționale a Națiunilor Unite și a intrat în vigoare pe 24 octombrie 1945. Obiectivele și principiile consemnate sunt: menținerea păcii și securității internaționale, dezvoltarea relațiilor de prietenie între națiuni, bazându-se pe drepturi egale și autodeterminare, pentru a impulsiona cooperarea internațională în vederea găsirii soluțiilor la provocările economice, sociale, culturale și umanitare, fără divizare pe rasă, sex, limbă sau religie.

Istoria organizației

PNUD reflectă fuziunea Programului extins de asistență tehnică a Organizației Națiunilor Unite, creat în anul 1949 și a Fondului Special al Națiunilor Unite, înființat în anul 1958. PNUD a fost înființat în anul 1966 de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite.

PNUD are reprezentanță în Moldova din anul 1992, acoperind două treimi din comunitățile locale, inclusiv UTA Găgăuzia și regiunea transnistreană.

Rezultatele noastre

Rezultatele obținute de PNUD în Republica Moldova au fost apreciate ca fiind foarte relevante pentru planul Guvernului, conform evaluării independente a programului de țară efectuată în anul 2022 și a consultărilor cu părțile interesate. PNUD este recunoscut ca un furnizor sigur, receptiv și de încredere a serviciilor în domeniile dezvoltării durabile, susținând eforturile Guvernului de a realiza prioritățile setate.

Împreună cu alți parteneri de dezvoltare, PNUD a obținut rezultate transformative în domenii cum ar fi: consolidarea capacității instituțiilor publice din cele trei ramuri ale puterii; sprijinirea transparenței și incluziunii procesului electoral; promovarea inovațiilor și utilizarea acestora la dezvoltarea și elaborarea politicilor și la crearea și prestarea serviciilor; promovarea și avansarea egalității de gen și abilitarea femeilor; implicarea migranților în dezvoltarea comunităților locale din toată țara; promovarea coeziunii sociale și consolidarea încrederii între cele două maluri ale Nistrului.

PNUD susține eforturile Guvernului de a naționaliza Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) și de a integra Agenda 2030 în cadrul național de dezvoltare. Cu sprijinul ONU, Guvernul Moldovei a evaluat progresul în realizarea ODD-urilor și a prezentat prima sa Evaluare Națională Voluntară (ENV) în cadrul Forumului Politic de Nivel Înalt în iulie 2020.

Transparența și incluziunea alegerilor reprezintă un domeniu-cheie de asistență, de la datele dezagregate în timp real ale participării la vot și rezultatelor alegerilor, care au fost accesate de peste 2,7 milioane de utilizatori, la educația electorală incluzivă, de care beneficiază peste 1,7 milioane de persoane. Implementarea Strategiei naționale de integritate și anticorupție, cu susținerea PNUD, are un impact pozitiv asupra indicatorului privind experiența corupției a diferitor categorii de populație.

Pentru a intensifica o cooperare transfrontalieră sigură și eficientă, inclusiv pentru a contribui la creșterea volumului comerțului și îmbunătățirea controlului asupra traficului ilegal de persoane și bunuri, au fost pilotate cu succes în Moldova, cu sprijinul UE-PNUD, principiile UE de gestionare integrată a frontierelor. Primul punct de trecere a frontierei dintre Republica Moldova și Ucraina, gestionat în comun la Palanca, asigură condiții optime pentru trecerea frontierei, inclusiv pentru persoane cu dizabilități, solicitanți de azil, antreprenori și transportul de mărfuri.

PNUD promovează în mod continuu creșterea incluzivă. PNUD sprijină un proces național de valorificare a procesului de migrație, cu accent pe reinventarea zonelor rurale și crearea de oportunități economice locale pentru comunități. Experiența inovatoare a PNUD de implicare a 10.000 de migranți în dezvoltarea comunităților locale din Moldova a fost extinsă la nivel național prin Programul guvernamental DAR 1+3. Platformele de cooperare între cele două maluri ale râului Nistrului generează soluții inovatoare comune pentru probleme generate de diviziunea conflictului.

PNUD are rolul de catalizator pentru accelerarea acțiunilor climatice. Contribuția Națională Determinată îmbunătățită, actualizată cu sprijinul PNUD, a stabilit ținte mai ambițioase de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră - 70% față de 64% pentru scenariul necondiționat, 88% față de 78% pentru scenariul condiționat, până în anul 2030, față de 1990 - și încurajează o abordare holistică pentru dezvoltarea durabilă. Susținerea extinderii stațiilor de încărcare a vehiculelor electrice la 70 de unități a crescut numărul de mașini electrice de la 250 la 600 în 2020. Vehiculele electrice înmatriculate în Moldova reduc emisiile de CO2 cu 1.200.000 kg anual.

2,59

milioane

Populația

0,767

IDU

Indicele Dezvoltării Umane

13,3%

Persoanele cu venituri sub 5,5 USD pe zi

38,8%

Rata totală de ocupare

37,6%

Numărul de mandate deținute de femei în Parlament

23,84%

% surselor regenerabile