partners

Parteneri

Un partener de încredere

Parteneriatele se află în centrul activității PNUD. Avem o prezență aproape universală. Expertiza noastră substanțială – atât cea intelectuală, cât și experiența practică – este direcționată asupra diverselor probleme și contexte de dezvoltare. Aceste avantaje valoroase, împreună cu reputația noastră câștigată în timp, ne face un partener global de încredere.

Autoritățile publice centrale și locale

Implementarea programului de țară pe cinci ani al PNUD se bazează pe continuarea parteneriatului solid cu autoritățile publice centrale și locale. Mai multe proiecte PNUD sunt implementate la nivel național, sub îndrumarea Guvernului și în parteneriat cu autoritățile naționale relevante.

În colaborare cu autoritățile publice locale (APL-urile), PNUD asigură că toți membrii comunității, în special grupurile vulnerabile, participă la luarea deciziilor care le afectează viața și comunitățile lor.

Cooperăm îndeaproape cu Congresul Autorităților Publice Locale (CALM) și Institutul de Administrație Publică pentru a consolida în continuare capacitățile autorităților publice locale.

Sistemul ONU

Administratorul PNUD este Vicepreședintele Grupului ONU pentru Dezvoltare Durabilă (UNSDG), format din 40 de entități ONU care contribuie la realizarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă la nivel de țară, reprezentând sistemul de dezvoltare al ONU (UNDS). UNSDG oferă direcția strategică și supraveghează ca entitățile UNDS să ofere sprijin coerent, efectiv și eficient țărilor care tind spre progrese pe dimensiunile dezvoltării durabile. În calitate de Vicepreședinte UNSDG, Administratorul convoacă Grupul de bază UNSDG din care fac parte conducătorii executivi ai DESA, FAO, OIM, PNUD, UNFPA, ICNUR, UNICEF, UN Women, PAM, OMS și președinții rotativi ai comisiilor economice regionale. Mandatul de integrator al PNUD servește atât ca bază pentru un sistem robust de dezvoltare al ONU, cât și ca furnizor de servicii și platforme integrate în sprijinul unei abordări coerente a sistemului ONU pentru realizarea ODD-urilor.

Instituțiile financiare internaționale

Instituțiile financiare internaționale (IFI) sunt o sursă importantă de finanțare a programelor pentru dezvoltare. Acestea reprezintă o mare parte din finanțarea non-operațională (alocații, proiecte) a PNUD. PNUD are acorduri oficiale cu unele IFI (Banca Mondială, Banca Africană de Dezvoltare, Banca Asiatică de Dezvoltare și Banca Inter-Americană de Dezvoltare) și lucrează la acorduri suplimentare.

Sectorul privat

Sectorul privat poate aduce o contribuție importantă la dezvoltare prin încurajarea inovațiilor, asigurarea finanțării și promovarea spiritului antreprenorial. PNUD colaborează cu sectorul privat pentru soluționarea problemelor publice prin inovații sociale.

Fundațiile

Atât fundațiile globale, cât și cele locale oferă un sprijin puternic activităților de dezvoltare implementate de PNUD. Apreciem cunoștințele valoroase pe care le oferă fundațiile din diverse domenii, de la guvernare și mediu până la sănătate și incluziune financiară. Colaborăm cu ele la nivel de comunitate pentru a găsi soluții fiabile problemelor locale.

Organizațiile societății civile

PNUD cooperează cu organizațiile societății civile (OSC) de toate nivelurile pentru a sprijini oamenii în eforturile lor de a construi o viață mai bună. Parteneriatul cu OSC-urile are o importanță strategică, dat fiind rolul integrator al actorilor societății civile. Este tot mai evident că implicarea OSC-urilor este esențială pentru angajamentul național, responsabilitatea, buna guvernare, democratizarea cooperării pentru dezvoltare, calitatea și relevanța programelor oficiale de dezvoltare.

PNUD promovează cooperarea regională, urmărind transferul tehnologiei și a competențelor, dincolo de împărtășirea cunoștințelor prin parteneriate durabile și despre rezultate concrete care schimbă viața oamenilor; realizările în promovarea inovațiilor, consolidarea încrederii și avansarea utilizării energiei regenerabile care au fost deja comunicate pe larg prin rețelele PNUD. Noi parteneriate pentru dezvoltare au fost stabilite cu instituții prestigioase, precum Agenția Spațială Europeană. Cooperarea cu centrele internaționale de excelență în domeniul inovațiilor sociale și de evaluare a impactului (Nesta, MindLab, Behavioral Insights Team, FutureGov, etc.) va continua.

Diversitatea donatorilor care contribuie la programele noastre, precum și resursele substanțiale direcționate prin programele PNUD, confirmă încă o dată votul de încredere al Guvernului național și al comunității internaționale și celei locale în rolul și eficacitatea PNUD în domeniul dezvoltării durabile.