framework

Cadru legal

Acordul standard de asistență de bază (ASAB) conține condițiile standard în baza cărora PNUD asistă Guvernul în realizarea proiectelor sale de dezvoltare și în baza cărora respectivele proiecte PNUD vor fi implementate.

Cadrul de cooperare pentru dezvoltare durabilă al Organizației Națiunilor Unite este cel mai important instrument de planificare și implementare a activităților de dezvoltare ale ONU la nivel de țară. Cadrul de cooperare – un acord între ONU și guvernul-gazdă – determină și reflectă contribuțiile sistemului de dezvoltare ONU în țară și modelează configurația resurselor ONU.

Programul de țară al PNUD este considerat parte a Cadrului de cooperare pentru dezvoltare durabilă al Organizației Națiunilor Unite. Acesta reprezintă contribuția PNUD la Cadrul de cooperare.