Join us

Angajare & stagii

Angajare

Considerentul fundamental în angajarea și selectarea personalului PNUD este ,,necesitatea de a asigura cele mai înalte standarde de eficiență, competență și integritate", așa cum este prevăzut în articolul 101, paragraful 3, al Cartei ONU și în Regulamentul personalului ONU 4.2.

Angajarea și selectarea personalului PNUD sunt ghidate de următoarele cinci principii:

 • Competiție: Selectarea pentru toate posturile vacante va consta dintr-un proces competitiv, transparent și echitabil.
 • Obiectivitate: Evaluarea este realizată conform rigorilor profesionale, candidații fiind comparați în baza unor criterii clar definite, abilităților și competențelor necesare pentru activitatea și prioritățile corporative.
 • Transparență: Criteriile de angajare și selectare, precum și toate etapele proceselor de angajare sunt transparente în cea mai mare măsură posibilă pentru personal și candidați.
 • Diversitate: Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare se angajează să promoveze diversitatea la locul de muncă. Femeile, persoanele cu dizabilități, minoritățile etnice sau religioase, persoanele care trăiesc cu HIV, precum și refugiații și apatrizii care au dreptul legal de a lucra la PNUD sunt în special încurajați să depună dosarele de angajare.
 • Responsabilitate: Managerii proceselor de angajare sunt responsabili atât pentru propunerile de selectare, cât și pentru modul în care s-au derulat toate etapele procesului.

Tipuri de oportunități

PNUD angajează personal prin recrutare internațională sau locală. Aceasta presupune diferite tipuri de contracte, cu un set de criterii specifice, precum temeiul juridic și durata serviciilor. Tipurile standard de contract sunt:

 • Contract pe termen fix (FTA) – pentru poziții internaționale și naționale.
 • Contract temporar (TA) – pentru poziții internaționale și naționale.
 • Acord de prestare a serviciilor – pentru poziții internaționale și naționale.

Contract pe termen fix (FTA). Acest tip de contracte este încheiat pentru membrii personalului contractați conform regulilor de personal al ONU. Grila salarială pentru personalul național se bazează pe principiul celor mai bune condiții locale. Grila salarială pentru personalul internațional se bazează pe principiul cel mai bun serviciu public de comparare.

Contracte temporare (TA). Acest tip de contracte este încheiat pentru membrii personalului contractați conform Ghidului TA. Durata maximă a contractului este de 364 zile. Grila salarială pentru personalul național se bazează pe principiul celor mai bune condiții locale. Grila salarială pentru personalul internațional se bazează pe principiul cel mai bun serviciu public de comparare.

Acordul de prestare a serviciilor de către personalul național (NPSA).  Este o modalitate contractuală, stabilită de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), cu scopul de a angaja persoane pentru a furniza un serviciu pe termen limitat către PNUD, în baza unui contract de prestare a serviciilor. Durata contractului NPSA este de la o zi la 6 luni (contract pe termen scurt) sau de la 6 luni la 1 an (contract obișnuit). Cele două tipuri de contracte permit flexibilitatea de a fi presta servicii atât de la birou, cât și/sau de la domiciliu.

Acordul de prestare a serviciilor de către personalul internațional (IPSA). Este o modalitate contractuală, stabilită de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), cu scopul de a angaja serviciile unor persoane pentru a furniza un serviciu pe termen limitat către PNUD, în baza unui contract de prestare servicii. Un titular IPSA este o persoană angajată să îndeplinească funcții de specialitate într-o altă țară decât cea de origine sau locul de reședință permanentă. Un contract IPSA poate fi emis până la 12 luni și poate fi reînnoit până la 4 ani, cu condiția de a nu depăși durata maximă a proiectului. Perioada maximă de utilizare a unui IPSA este durata proiectului și/sau perioada de finanțare preconizată a acestuia.

Procedura de depunere a dosarelor pentru contracte pe termen fix (FTA) și acorduri de prestare a serviciilor:

Pentru a depune dosarul pentru o funcție vacantă, vă rugăm să accesați linkurile de mai jos:

Altă informație relevantă:

Funcțiile vacante sunt publicate pe platforma Quantum. Dosarele de angajare sunt depuse online.

Oportunități de angajare

 

Notificare

PNUD a fost informat despre existența anunțurilor false de recrutare, care circulă prin e-mail și sunt publicate pe site-uri. Astfel de activități frauduloase urmăresc să ducă în eroare și să convingă persoanele să purceadă la o „înregistrare/viză/rezervare” sau să achite o „taxă” înainte de „angajare”. PNUD nu percepe taxe în nicio etapă a procesului său de recrutare (depunere a dosarului, interviu, procesare, instruire, viză sau altă taxă). Deoarece logourile, emblemele, formularele, numele și adresele sunt disponibile public și pot fi copiate sau reproduse cu ușurință, candidații/candidatele sunt sfătuiți/sfătuite să aibă grijă deosebită atunci când depun candidatura pentru posturi vacante, inclusiv să ia toate măsurile necesare pentru a se proteja împotriva unor astfel de fraude, care implică taxe anticipate. Dacă credeți că ați devenit victima unei astfel de fraude, vă recomandăm să sesizați autoritățile responsabile, pentru a fi luate măsurile corespunzătoare.

Politica de oferire a informației

Prin accesarea acestei pagini web, anumite informații despre utilizator/utilizatoare, precum adresele de IP, navigarea pe site, timpul petrecut, împreună cu alte informații similare, vor fi stocate pe serverele PNUD. Acestea nu vor identifica utilizatorul/utilizatoarea. Informațiile vor fi utilizate pe intern numai pentru analiza traficului site-ului. Dacă utilizatorul/utilizatoarea furnizează informații unice de identificare, cum ar fi numele, adresa și alte informații în formularele stocate pe această pagină web (de exemplu, cererile de angajare), astfel de informații vor fi utilizate numai în scopurile declarate și nu vor fi partajate cu părți din afara PNUD sau publicate pentru acces general. Cu toate acestea, PNUD nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestor informații. Pentru a afla mai multe, vă rugăm să consultați Politica de oferire a informațiilor.

Stagii

Sunteți dedicat(ă) domeniului de dezvoltare și doriți să beneficiați de experiență practică pentru a vă completa studiile?

Stagiile la PNUD reprezintă o oportunitate excelentă pentru studenți și proaspeții absolvenți de a fi implicați direct în activitatea PNUD.

Oferim oportunități pentru stagii în mai multe domenii și depunem eforturi pentru a corela interesele stagiarului/stagiarei la necesitățile organizației.

Stagiile pot fi efectuate în oficiile de țară ale PNUD, în centrele regionale sau la sediul central din New York. Durata unui stagiu variază în funcție de disponibilitatea și cerințele academice ale stagiarului, precum și de necesitățile PNUD. Stagiile se pot desfășura atât cu normă parțială, cât și cu normă întreagă, pe tot parcursul anului.

Calificări și cerințe

Stagiarii/stagiarele sunt selectați/selectate în mod competitiv. Solicitanții/solicitantele de stagii la PNUD trebuie să întrunească la momentul depunerii cererii una dintre următoarele cerințe academice:

 • să fie înscriși/înscrise într-un program de studii post-licență (a doua diplomă universitară sau echivalent, sau un nivel mai înalt);
 • să fie înscriși/înscrise în ultimul an academic la un program de studii cu grad universitar (nivel minim de licență sau echivalent);
 • au absolvit și dețin diplomă universitară (cum este specificat mai sus și, dacă este selectat(ă), trebuie să înceapă stagiul în termen de un an de la absolvire).

În calitate de solicitant(ă), persoana trebuie să demonstreze un interes în domeniul dezvoltării și să respecte principiile Cartei Națiunilor Unite și misiunea PNUD. Dorința de a lucra și de a câștiga încrederea și respectul persoanelor cu diverse origini lingvistice, naționale și culturale este o parte esențială a lucrului în sistemul ONU. De asemenea, persoana ar trebui să fie interesată de mobilitatea globală, precum și de adaptabilitatea la medii fizice și de altă natură.

De obicei, cerințele lingvistice sunt: solicitanții/solicitantele trebuie să aibă competențe de scris și comunicare în cel puțin una și, de preferință, două dintre cele trei limbi de lucru ale PNUD: engleză, franceză și spaniolă. Fluența în limba arabă, portugheză, rusă sau limbile din regiunea Europei de Est reprezintă un avantaj.

Aspecte financiare

De la 1 ianuarie 2020, stagiarilor/stagiarelor PNUD li se acordă o bursă lunară pentru a-și acoperi costurile asociate stagiului. Cuantumul bursei variază corespunzător de la un loc de muncă la altul. Suma poate varia, de asemenea, în funcție de faptul dacă un candidat/candidată primește sau nu sprijin financiar de la o instituție sau un guvern.

Oportunități suplimentare de carieră

Scopul stagiilor nu presupune angajarea ulterioară în cadrul PNUD, ci, după cum s-a menționat, completarea studiilor stagiarilor. Cu toate acestea, anumiți/anumite stagiari/stagiare, după ce și-au finalizat studiile și au îndeplinit cerințele necesare, au fost angajați/angajate la PNUD sau în sistemul Organizației Națiunilor Unite.

Depunerea dosarului

Procesul de selectare pentru stagii este complet descentralizat în cadrul PNUD. Toate oportunitățile de stagiere sunt publicate pe site-ul PNUD, accesând http://jobs.undp.org/.

Oportunități de stagiere la PNUD Moldova, de rând cu toate posturile vacante, sunt plasate mai sus.

Oportunități de a deveni voluntar(ă) la Organizația Națiunilor Unite (ONU)

Doriți să vă alăturați unei echipe variate și dinamice?

United Nations Volunteers (UNV) contribuie la pace și dezvoltare în întreaga lume, prin implicarea voluntarilor.

Vă puteți începe călătoria în calitate de voluntar(ă) ONU la PNUD. Voluntariatul la PNUD reprezintă o mare oportunitate de a contribui la dezvoltarea Moldovei.

Alăturați-vă acum, accesați oportunitățile de voluntariat la PNUD Moldova aici.

Aflați mai multe despre cum e să deveniți voluntar(ă) ONU și cum să găsiți oportunități de voluntariat la fața locului și online, oriunde în lume, accesând acest link.