Page content
our team

Contactează-ne

PNUD Moldova

Casa Națiunilor Unite
Str. 31 August, 131, Chișinău, MD-2012, Moldova
Tel.: (+373 22) 22-00-45 (recepție)
E-mail: registry.md@undp.org

* Denumirile utilizate și conținutul prezentat pe această hartă nu reflectă poziția Organizației Națiunilor Unite (și a PNUD) față de statutul juridic al unei țări, teritoriu, oraș sau regiune sau față de autoritățile sale sau referitoare la delimitarea frontierelor sau granițelor.