Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente (etapa II)

Statut: Activ
Durată: 2020 – 2023
Buget: 3.760.515.61 USD
Acoperire: Republica Moldova
Beneficiari: Comisia Electorală Centrală (CEC), Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE)
Domeniu de intervenție: Guvernare efectivă
Parteneri: Agenția Servicii Publice (ASP), Agenția de Guvernare Electronică (AGE), Ministerul Educației și Cercetării, Biroul Relații cu Diaspora al Cancelariei de Stat, Serviciul Fiscal de Stat, Curtea de Conturi, organizațiile societății civile, mass-media
Document de proiect:
Vezi pagina de transparență a proiectului.

 

Descrierea proiectului:

Etapa a II-a a proiectului „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente” are drept obiectiv de bază creșterea integrității, transparenței și a incluziunii în procesele electorale din Moldova printr-o administrare electorală independentă și credibilă, cu cetățeni proactivi și bine informați.

Suportul electoral și dezvoltarea capacităților instituționale sunt parte a asistenței guvernamentale democratice acordate de PNUD, care, la nivel mondial, ajută statele să creeze un cadru democratic prielnic pentru creșterea reprezentării, a responsabilității și a transparenței în beneficiul cetățenilor.

PNUD are un parteneriat de lungă durată cu Comisia Electorală Centrală (CEC) și cu Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE), care vizează îmbunătățirea proceselor electorale democratice din Moldova prin consolidarea transparenței și eficienței administrării alegerilor, modernizarea sistemelor și instrumentelor informatice electorale și creșterea incluziunii și participării alegătorilor.

Acest parteneriat, care durează de mai bine de 10 ani, a dus la fortificarea instituțiilor din domeniu, la dezvoltarea Sistemului Informațional Automatizat de Stat „Alegeri” (SIASA), la îmbunătățirea datelor din Registrul de Stat al Alegătorilor și la conceptualizarea și implementarea pe termen lung a unor instrumente inovative de educație civică și informare electorală.

Cu suportul continuu al PNUD, CEC a demonstrat o capacitate înaltă de a desfășura alegeri transparente, sigure și „bine administrate” (după cum atestă misiunile de observare OSCE/ODIHR) pe parcursul ciclurilor electorale complicate, în special alegerile prezidențiale din 2020 și cele parlamentare anticipate din 2021, organizate în contextul pandemiei COVID-19.

Obiective:

 • Îmbunătățirea transparenței proceselor electorale prin creșterea capacităților funcționale și tehnice ale Sistemului Informațional Automatizat de Stat „Alegeri” (SIASA);
 • Sporirea participării cetățenilor la procesele democratice prin conceptualizarea și implementarea programelor de informare și educare civică a alegătorilor;
 • Consolidarea capacității de control și monitorizării eficiente a raportării finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale;
 • Îmbunătățirea legislației electorale conform recomandărilor misiunilor de observare a alegerilor;
 • Sunt identificate lacunele de cunoștințe și instrumentele de comunicare sunt concepute pentru a ajunge la un spectru larg al societății prin diferite modalități,
 • Cetățenii sunt mai conștienți de dinamica electorală și sunt mai capabili să se implice și să participe în discuții publice;
 • Creșterea conștientizării publicului cu privire la necesitatea unor procese electorale incluzive.

Rezultate scontate:

 • Modernizarea continuă a Sistemului Informațional Automatizat de Stat „Alegeri” (SIASA) asigurată;
 • Programe de educare civică și informare a alegătorilor consolidate;
 • Capacitatea de control și monitorizare eficientă a raportării finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale consolidată;
 • Cadrul legal îmbunătățit conform recomandărilor misiunilor de observare a alegerilor;
 • Elaborarea și implementarea unui curriculum universitar de educație electorală și promovarea dezbaterilor despre procesele electorale în mediul academic;
 • Desfășurarea de campanii de conștientizare cu privire la importanța participării politice și electorale a femeilor la toate nivelurile de guvernare pentru întreaga societate și diseminarea materialelor de informare și crearea oportunităților pentru ca femeile să se implice în politică la nivel local;
 • Sprijinirea cooperării dintre APL-urile selectate și ONG-urile locale în dezvoltarea unei abordări bazate pe drepturile omului a proceselor de bugetare și consultare la nivel local, cu accent pe rolul APL-urilor în asigurarea incluziunii proceselor democratice.

Realizări:

 • Automatizarea proceselor electorale a fost consolidată prin procurarea a 240 scanere pentru pașapoarte și buletine de identitate utilizate în timpul alegerilor prezidențiale din 2020 și în timpul alegerilor parlamentare 2021, atât în țară, cât și peste hotare;
 • SIASA a demonstrat înaltă performanță în timpul alegerilor prezidențiale din 2020 și în timpul alegerilor parlamentare 2021, datorită îmbunătățirii funcționalităților și infrastructurii IT, securității cibernetice și mentenanței  eficiente a interoperabilității datelor;
 • Informația privind fluxul de alegători în timp real și adresele secțiilor de votare deschise peste hotare în timpul alegerilor prezidențiale din 2020 a devenit mai accesibilă datorită unei aplicații online (diaspora.cec.md) utilizată de 86.700 de persoane și în timpul alegerilor parlamentare 2021 de peste 100.000 de persoane;
 • O analiză a decalajelor și o foaie de parcurs au fost elaborate și implementate pentru extinderea noului departament de finanțe politice al CEC. Contribuția a dus la înființarea și abilitarea noii Direcții de Finanțe Politice a CEC, responsabilă de supravegherea financiară eficientă a partidelor politice;
 • A fost dezvoltat modulul de control financiar, ceea ce a consolidat capacitatea CEC de a monitoriza și controla eficient finanțarea partidelor politice. Acestea s-au transpus într-o creștere constantă a ratei de conformitate cu responsabilitățile de raportare financiară, datorită proceselor de raportare digitală îmbunătățite. Funcționalitățile modulului de control financiar sunt în proces de actualizare;
 • Informația privind procesele de votare pe timp de pandemie a devenit mai accesibilă datorită conținutului online, audio-vizual și tipărit din cadrul campaniei „Votează responsabil! Votează în siguranță!”, care a fost accesat de aproximativ 1,2 milioane de persoane pentru alegerile prezidențiale 2020 și aproximativ 1 milion de persoane pentru alegerile parlamentare 2021;
 • Vizualizarea în timp real a mersului votării și a rezultatelor preliminare a contribuit la creșterea transparenței și integrității procesului electoral, datorită platformei online care a oferit date pe gen, vârstă și arie geografică, fiind accesată în timpul alegerilor prezidențiale din 2020 și în timpul alegerilor parlamentare 2021 de peste 2,2 milioane persoane;
 • Efectuarea unui auditul cuprinzător al SIASA și elaborarea și aprobarea de CEC a foii de parcurs de transformare a sistemului;
 • Au fost realizate și publicate două sondaje postelectorale: după alegerile prezidențiale din 2020 și după alegerile parlamentare anticipate din 2021;
 • Cunoștințele electorale a 31.800 de copii și 260 de profesori au fost îmbunătățite prin campania mobilă „Drumul lui Arci spre alegeri”, desfășurată în 260 de școli din 224 localități;
 • Două ediții a analizei de gen în procesele electorale în timpul alegerilor prezidențiale din 2020 și în timpul alegerilor parlamentare 2021 au fost efectuate și prezentate publicului larg printr-un studiu cu date statistice (infografice);
 • Abordarea inovatoare de învățare - Jocul Intelectual „Ce? Unde când?" a fost extinsă și instituționalizată. În perioada 2021-2022, 346 tineri au participat la jocul intelectual;
 • Dialogul pe subiecte electorale dintre CEC, partenerii naționali și internaționali a fost îmbunătățit prin crearea și facilitarea unui mecanism consultativ - Platforma partenerilor electorali;
 • Programul de învățământ electoral în universități (Chișinău, Comrat, Cahul și Bălți) a fost elaborat și aprobat;
 • Peste 100 de femei și tineri din partidele politice au fost abilitați și motivați să informeze și să implice în procesele democratice tinerii și femeile care reprezintă grupurile social-vulnerabile;
 • Caietul de instrumente de criză a fost elaborat, care include pași practici și recomandări pentru managementul riscurilor, managementul crizelor și comunicarea în situații de criză;
 • În 2022, un număr total de 1206 secții de votare reprezentând clădiri publice au fost evaluate în totalitate din punct de vedere al accesibilității pentru persoanele cu diferite dizabilități.
Ani Buget   Cheltuieli
USAID Marea Britanie PNUD Guvernul Republicii Moldova
2020 336.233,85 USD   64.015 USD 84.185 USD 363.040 USD
2021 593.062 USD       593.061 USD
2022 753,041 USD 643.570,61 USD