[Finalizat] Accelerarea transformării digitale în sectorul public din Republica Moldova

Statut:Finalizat
Durată:2021 – 2023 
Buget:970.699 USD
Donatori:PNUD, România, Elveția
Acoperire:Republica Moldova
Beneficiari:Guvernul, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, societatea civilă, comunitatea de cercetare și sectorul privat, elevii/elevele, studenții/studentele și tinerii/tinerele antreprenori/antreprenoare, partenerii de dezvoltare, entitățile ONU
Domeniu de intervenție:Guvernare efectivă, justiție și drepturile omului
Parteneri:Guvernul, Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare a României RoAid, Asociația Companiilor TIC din Moldova, Tekwill, IT Park, Orange Moldova, Monday.com, Dreamups, Technovator, FinTech Hub, Tech Women Moldova, Agenția Spațială Europeană și entitățile ONU
Vezi pagina de transparență a proiectului.

 

Descrierea proiectului:

Prin proiectul „Accelerarea transformării digitale în sectorul public din Republica Moldova”, PNUD Moldova își propune să îmbunătățească accesul la servicii publice și condiții pentru afaceri de calitate prin accelerarea transformării digitale a proceselor guvernamentale și a modelului (modelelor) de afaceri, precum și să promoveze inovarea și experimentările colaborative în cadrul Guvernului, în sectorul privat, pe intern la PNUD Moldova, precum și în colaborare cu partenerii externi.

Proiectul este prevăzut să servească drept platformă de sprijin pentru Guvernul Republicii Moldova pentru a avansa agenda digitală a Republicii Moldova pe toate dimensiunile necesare.

PNUD Moldova, prin acest proiect, este poziționat strategic ca un integrator de soluții programatice cu mentalitate inovatoare, incluzând prezentarea componentelor digitale în sprijinirea livrării accelerate a ODD-urilor.

Obiective:

 • Dezvoltarea unei viziuni/strategii naționale pentru transformarea digitală a societății moldovenești - aceasta include asistența către Guvern pentru elaborarea viziunii și a Strategiei de transformare digitală pentru Moldova până în 2030, în conformitate cu angajamentul Guvernului ca parte a Acordul de asociere cu UE -Moldova și viitoarea strategie Moldova 2030;
 • Digitalizarea serviciilor publice pentru cetățeni și sectorul de afaceri prin angajarea și încurajarea participării sectorului privat TIC și entităților inovatoare pentru contribui la transformarea digitală a societății;
 • Testarea unei abordări de portofoliu pentru accelerarea dezvoltării competențelor digitale, atât în ​​sectorul public, cât și în cel privat, care ar facilita transformarea digitală incluzivă, orientată pe egalitatea de gen, vârstă, precum și includerea altor categorii vulnerabile ale populației în procesul de digitalizare, inclusiv construirea unei rețele de ambasadori (implementatori, influenceri, etc.) ai transformării digitale a Moldovei (agenți ai schimbării);
 • Crearea în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova a platformelor digitale de date/evidențe noi și utilizarea lor, atât pentru informarea proceselor de  elaborare a politicilor, cât și în diferite activități de analize experimentale;
 • Sprijinirea schimbărilor transformative în cultura organizațională și inovațională în sectoarele public și privat și implicarea tuturor participanților în vederea realizării accelerate a Agendei de dezvoltare durabilă și a țintelor naționalizate;  
 • Sprijinirea digitalizării Republicii Moldova, care va contribui la o guvernare îmbunătățită prin sporirea eficienței și eficacității proceselor de guvernare, majorând transparența și accesul public la informațiile guvernamentale, astfel, promovând răspunderea și participarea publică, îmbunătățind prestarea inovativă a serviciilor publice, precum și evaluarea impactului și a sprijinului strategic pentru extinderea soluțiilor reușite.

Rezultate scontate:

 • Schimbări în modul de gândire al principalilor parteneri, conform măsurărilor gradului de implicare a partenerilor în diverse acțiuni și metode utilizate pentru elaborarea și evaluarea politicilor publice preluate;
 • Crearea și intensificarea dialogului funcțional dintre Guvern, sectorul privat și societatea civilă privind transformarea digitală;
 • Accelerarea digitalizării în sectorul public prin adoptarea și adaptarea unor soluții digitale noi care răspund eficient necesităților curente (emergente) ale utilizatorilor finali;
 • Intensificarea proceselor de generare a inovațiilor în sectorul privat pentru sectorul public;
 • Promovarea identificării soluțiilor digitale printr-un proces competitiv care va ajuta companiile din sectorul privat să conlucreze cu Guvernul și populația pentru a oferi și adapta soluțiile existente la necesitățile utilizatorilor finali și pentru a le face mai sensibile la dimensiunea de gen;
 • Companiile din sectorul privat cofinanțează testarea soluțiilor digitale noi;
 • Soluțiile digitale contribuie într-un mod măsurabil la sporirea participării și incluziunii celor mai vulnerabile grupuri, a femeilor și fetelor, în particular;
 • Soluțiile testate sunt preluate de parteneri și extinse cu succes la scară națională;
 • Alfabetizarea digitală, susținută prin inovare și prin crearea unei culturi bazate pe date a autorităților locale și centrale, este implementată; alfabetizarea digitală este sensibilă la dimensiunea de gen;
 • Tehnologiile digitale centrate pe utilizator și sensibile la dimensiunea de gen sunt implementate într-o manieră coerentă la nivelul autorităților centrale și locale precum și la nivel de sectoare;
 • Soluțiile digitale inovatoare sunt elaborate în comun și testate cu portofoliul/programele interne ale PNUD;
 • Portofoliul partenerilor este diversificat și țintele de mobilizare a resurselor sunt atinse.

Realizări:

 • A fost semnat un memorandum de înțelegere între PNUD Moldova și Guvernul Republicii Moldova pentru accelerarea transformării digitale a țării;
 • A fost efectuată evaluarea nivelului național de digitalizare, în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova, Oficiul pentru Digitalizare al PNUD din New York și Centrul Global pentru Tehnologie, Inovare și Dezvoltare Durabilă din Singapore;
 • Pe baza constatărilor evaluării nivelului național de digitalizare și în parteneriat cu Uniunea Internațională pentru Telecomunicații, a fost elaborat un cadru pentru transformarea digitală a Moldovei;
 • A fost oferită asistență tehnică Guvernului în elaborarea Strategiei Naționale de Transformare Digitală a Moldovei 2023-2030;
 • A fost evaluat nivelul de digitalizare al Ministerului Afacerilor Interne;
 • Au fost elaborate trei studii privind utilitatea datelor în domeniile energiei, agriculturii și siguranței rutiere pentru platforma Data to Policy Navigator, creată pentru a sprijini factorii de decizie în integrarea structurală a datelor în politicile guvernamentale;
 • A fost organizat un hackathon în domeniul datelor pentru a încuraja dezvoltarea soluțiilor digitale bazate pe date în domeniile agriculturii, siguranței rutiere și energiei;
 • Au fost desfășurate șapte concursuri de inovație digitală și au fost susținute 12 companii mici TIC în dezvoltarea soluțiilor inovatoare, precum MobiSign, MWallet, Pinky CyberSafe®, Lumos, Fagura, Dron Assistance etc;
 • Au fost promovate activele digitale publice în rândul antreprenorilor și a fost susținută dezvoltarea platformei opencode.md;
 • A fost dezvoltată o platformă de vizualizare a accidentelor rutiere bazată pe date, pentru utilitatea șoferilor și instituțiilor publice relevante. Doi operatori ai Inspectoratului Național de Securitate Publică au fost instruiți să utilizeze serviciile și funcționalitățile sistemului informațional al Administrației de Stat a Drumurilor;
 • Au fost echipate 35 de școli din întreaga țară cu tehnologii moderne și au fost instruiți peste 70 de mii de elevi și eleve în profesiile viitorului, pentru a încuraja alfabetizarea digitală în rândul adolescenților;
 • A fost oferită asistență tehnică pentru 25 de școli din întreaga țară în procesul de elaborare a strategiilor comprehensive pentru transformarea digitală a instituțiilor de învățământ;
 • A fost creată o rețea națională de ambasadori media pentru transformare digitală.
   
AniBugetCheltuieli
PNUDElvețiaRomânia
2021339.701 USD  244.212 USD
2022437.388 USD99.000 USD90.090 USD  579.317 USD
2023143.542 USD  143.542 USD