Sporirea capacităților Poliției în domeniul ordinii publice și a combaterii criminalității cibernetice în Moldova

Statut:Activ
Durată:2024– 2025
Buget:2.790.000 
Donator:Guvernul SUA
Acoperire:Națională
Beneficiari:Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției 
Domeniu de intervenție:Guvernare efectivă, justiție și drepturile omului
Parteneri:Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției și instituțiile subordonate relevante (Inspectoratul Național de Securitate Publică, Inspectoratul Național de Investigații, Centrul Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare, Centrul de Combatere a Crimelor Cibernetice)
Document de proiect:Sporirea capacităților Poliției în domeniul ordinii publice și a combaterii criminalității cibernetice în Moldova 
Vezi pagina de transparență a proiectului.

 

Descrierea proiectului:

Modernizarea capacităților poliției de a menține ordinea publică și de a combate criminalitatea cibernetică presupune intervenții sistemice la nivel central și local. Succesul acestui demers se bazează pe condiții specifice, capacități și cunoștințe pe care actorii naționali relevanți ar trebui să le fortifice. Astfel, prin acest proiect se va acorda asistență direcționată pentru a sprijini poliția națională în extinderea mobilității, sensibilizării, protecției, monitorizării/supravegherii, investigației și capacităților informatice ale instituției de-a lungul acestor două direcții strategice ale activității poliției. Această intervenție este aliniată la prioritățile naționale descrise în Strategia de dezvoltare a domeniului afacerilor interne și în programele tematice privind ordinea și securitatea publică, precum și prevenirea și combaterea criminalității. Proiectul se va implica în implementarea practică a priorităților definite în documentele naționale de politici. Prin urmare, proiectul va consolida capacitățile instituționale, cunoștințele și va furniza instrumente și echipamente moderne pentru a permite un mediu pentru stimularea operațiunilor de poliție de generație următoare, susținute de competențe, cunoștințe și instrumente conforme cu activitatea polițienească modernă. 

Obiectiv:

  • Fortificarea capacităţilor poliţiei de a menţine ordinea publică şi de a combate criminalitatea cibernetică. 

Rezultate scontate:

  • Inspectoratul Național de Securitate Publică și secțiile de poliție din 10 raioane dotate cu instrumente și tehnologii moderne pentru depistarea criminalității și asigurarea siguranței rutiere;
  • Cinci echipe de poliție de reacționare operativă dotate cu autospeciale de patrulare pentru teren dificil echipate adecvat pentru a spori mobilitatea și capacitățile de răspuns rapid la apeluri comunitare, situații de criză sau ca parte a eforturilor de reacție la criminalitate;
  • Șase secții mobile de poliție complet operaționale (protocoale, echipamente, vehicule adaptate) pentru a ajuta oamenii din zonele îndepărtate de serviciile de poliție;
  • 50.000 de oameni din zonele vizate beneficiază de capacitățile modernizate ale poliției de a menține ordinea publică și de a răspunde amenințărilor emergente;
  • 400 (inclusiv 20% femei) polițiști dotați cu echipament de protecție pentru îndeplinirea funcțiilor de ordine și securitate publică în conformitate cu activitatea polițienească modernă;
  • Capacități sporite ale poliției de a efectua investigații privind infracțiunile cibernetice prin furnizarea de soluții software specializate și extinderea puterii de calcul;
  • 80 (inclusiv 20% femei) ofițeri de urmărire penală instruiți pe teme de criminalitate cibernetică.
AniBuget
Guvernul SUA
20241.531.898 USD
20251.258.103 USD