Susținerea e-transformării proceselor de management a cazurilor de contravenții

Statut:Activ
Durată:2022 – 2025
Buget:935.678 USD
Donator:Suedia
Acoperire:Națională
Beneficiari:Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției, alte subdiviziuni ale Ministerului Afacerilor Interne, recruți și studenți ai sistemului afacerilor interne
Domeniu de intervenție:Guvernare efectivă, justiție și drepturile omului
Parteneri:Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Inspectoratul General al Poliției (IGP)
Document de proiect:Susținerea e-transformării proceselor de management a cazurilor de contravenții
Vezi pagina de transparență a proiectului.

 

Descrierea proiectului:

Transformarea digitală este esențială pentru ca serviciul de poliție să rămână relevant, eficient și receptiv în misiunea sa de a proteja și servi societatea. Pornind de la aspirațiile MAI de a digitiza procesele sale interne și de a îmbunătăți calitatea serviciilor oferite, proiectul va consolida capacitățile instituționale, va actualiza (în măsura în care este necesar) cadrul de reglementare și va dezvolta o soluție software modernă și scalabilă, asigurând un mediu pentru dezvoltarea unei noi generații de profesioniști în structurile de poliție, dotați cu abilități, cunoștințe și competențe conforme cu cerințele moderne privind activitatea polițienească. Sprijinul în accelerarea procesului de transformare digitală a activității polițienești privind managementul cazurilor contravenționale, oferit în cadrul acestui proiect, va contribui la îmbunătățirea calității serviciilor polițienești în Republica Moldova. Ca urmare a interacțiunii digitale între poliție și cetățean, încrederea generală în sistemul de poliție va crește. Luate împreună, aceste rezultate vor contribui la sporirea încrederii și a sprijinului cetățenilor față de activitatea instituțiilor de aplicare a legii și justiției, îmbunătățind performanța sistemului și, în cele din urmă, vor asigura aplicarea eficientă a legii.

Obiectiv:

  • Promovarea unui serviciu de poliție mai eficient, profesionist și mai responsabil prin accelerarea transformării digitale a activității poliției în cazurile de contravenție.

Rezultate scontate:

  • Cadrul de reglementare pentru operaționalizarea implementării sistemului informatic de management a cazurilor contravenționale elaborat;

  • Sistemul informatic de management a cazurilor contravenționale operaționalizat;
  • Cel puțin 500 de angajați ai poliției instruiți să utilizeze sistemul informatic de management a cazurilor contravenționale;
  • Cel puțin 3000 de persoane sensibilizate prin activități de mediatizare a sistemului informatic de management a cazurilor contravenționale.
Ani
 
BugetCheltuieli
Suedia
202213.593 USD14.625 USD
2023459.039 USD 
2024397.603 USD 
202564.411 USD