Bộ chỉ số Hòa nhập LGBTI - Tóm tắt giai đoạn thí điểm

LGBTI Inclusion Index EN-VIE

pdf (1MB)

Download

Bộ chỉ số Hòa nhập LGBTI - Tóm tắt giai đoạn thí điểm

10 October, 2022

Bộ chỉ số hòa nhập LGBTI là một sáng kiến do UNDP toàn cầu phát triển nhằm đo lường sự hòa nhập của người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới và liên giới tính trên năm lĩnh vực chiến lược bao gồm sức khoẻ, giáo dục, an toàn cá nhân và bạo lực, sự tham gia vào đời sống chính trị và dân sự và phát triển kinh tế.

Bộ chỉ số được phát triển dựa trên sự cộng tác chặt chẽ với nhiều bên liên quan bao gồm cộng đồng LGBTI, chính phủ, nhà học thuật và khu vực tư nhân. Bộ chỉ số bao gồm 51 chỉ số, được UNDP và Ngân hàng thế giới công bố sau các cuộc tham vấn rộng rãi được đính kèm theo link tại đây.  Các chỉ số này tuân theo cấu trúc và tương thích với các chỉ số của các Mục tiêu phát triển bền vững. Bộ chỉ số nhằm cung cấp bằng chứng cho các chương trình, chính sách và đầu tư nhằm thúc đẩy quyền và sự hòa nhập của người LGBTI.

Tại Việt Nam, UNDP phối hợp cùng Trung tâm kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (U.S. CDC) và các tổ chức hoạt động về LGBTI cùng thực hiện thí điểm Bộ chỉ số Hòa nhập LGBTI.

Document Type
Regions and Countries
Sustainable Development Goals
Topics