Báo cáo Đánh giá vòng 2 việc công khai thông tin kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và bảng giá đất cấp tỉnh trên môi trường điện tử năm 2022

Báo cáo Đánh giá vòng 2 việc công khai thông tin kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và bảng giá đất cấp tỉnh trên môi trường điện tử năm 2022

14 March, 2023

Trong bối cảnh sửa đổi Luật Đất đai và dựa vào những kết quả nghiên cứu thực chứng vòng 1 năm 2021, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Thúc đẩy giáo dục và Nâng cao năng lực phụ nữ (CEPEW), Công ty phân tích thời gian thực (RTA) tiếp tục thực hiện nghiên cứu vòng 2 nhằm hỗ trợ các tỉnh, thành phố trên cả nước tăng cường khả năng tiếp cận thông tin đất đai của công dân trên môi trường điện tử góp phần giảm thiểu xung đột và cải thiện quản trị đất đai. Bên cạnh tập trung vào đánh giá việc công khai thông tin bảng giá đất cấp tỉnh, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và việc cung cấp thông tin đất đai theo yêu của công dân, nghiên cứu bổ sung đánh giá việc công khai quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ) cấp huyện trên phạm vi cả nước.

Document Type
Regions and Countries
Sustainable Development Goals