Báo cáo đánh giá quy định pháp luật về tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh dịch bệnh và đề xuất hoàn thiện pháp luật về tình trạng khẩn cấp để phòng, chống dịch COVID-19

Báo cáo đánh giá quy định pháp luật về tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh dịch bệnh và đề xuất hoàn thiện pháp luật về tình trạng khẩn cấp để phòng, chống dịch COVID-19

11 July, 2023

Dự án Tăng cường Pháp luật và Tư pháp cho Việt Nam (EU JULE) và Vụ Pháp luật hình sự - hành chính (Bộ Tư pháp) cùng phối hợp thực hiện “Báo cáo đánh giá quy định pháp luật về tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh dịch bệnh và đề xuất hoàn thiện pháp luật về tình trạng khẩn cấp để phòng, chống dịch COVID-19”.

Báo cáo được xây dựng nhằm đánh giá các chính sách, quy định pháp luật của Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới liên quan đến tình trạng khẩn cấp (TTKC) dựa trên tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ quyền con người và thực tiễn áp dụng pháp luật trong hoạt động phòng, chống COVID-19 ở một số quốc gia và Việt Nam từ lúc đại dịch bùng phát.

Việc nghiên cứu một số kinh nghiệm trên thế giới nhằm mục đích tìm ra những kinh nghiệm, phương án phù hợp cho Việt Nam. Việc đánh giá các chính sách, biện pháp và quy định pháp luật của Việt Nam để xác định bất cập, khoảng trống trong các quy định pháp luật và khó khăn trong việc thực thi sẽ tạo cơ sở cho việc đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và tính tương thích với các văn kiện quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã tham gia. Những đề xuất hoàn thiện này sẽ tập trung vào các chính sách, biện pháp phù hợp nhằm bảo vệ, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, nhất là các đối tượng dễ bị tổn thương, trong các tình huống về dịch bệnh hoặc TTKC về dịch bệnh.