Bản đồ cơ hội đầu tư SDG Việt Nam 2022

Bản đồ cơ hội đầu tư SDG Việt Nam 2022

6 December, 2022

Thực hiện thành công các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) trên phạm vi toàn cầu sẽ tạo ra hàng triệu việc làm, thúc đẩy quỹ đạo tăng trưởng và mở ra các cơ hội thị trường trị giá hàng nghìn tỷ đô la. Tuy nhiên, chúng ta chỉ còn chưa đầy 8 năm để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, nhu cầu về dòng vốn đầu tư tư nhân bền vững vẫn đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Để khơi thông dòng chảy đầu tư tư nhân, mỗi quốc gia cần thu thập, cập nhật đầy đủ thông tin thị trường và phát triển các mối quan hệ đầu tư vững chắc.

Bản đồ cơ hội đầu tư Việt Nam đã được xây dựng thông qua quá trình nghiên cứu và tham vấn với 30 cán bộ các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, nhà đầu tư thương mại và nhà đầu tư tác động lớn để thu thập thông tin thị trường hoàn chỉnh. Những hiểu biết chuyên sâu này giúp làm rõ hơn các cơ hội đầu tư cụ thể, phù hợp với ưu tiên chính sách của chính phủ, nhu cầu phát triển được định hình thông qua các mục tiêu SDG của Việt Nam và vai trò của khu vực tư nhân. Các lĩnh vực có cơ hội đầu tư (IOA) sẽ giúp thu hẹp khoảng cách về dòng vốn, hỗ trợ Chính phủ Việt Nam hoàn thành cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững bằng cách áp dụng những mô hình kinh doanh thương mại có thể tạo ra tác động phát triển sâu rộng và giá trị tối ưu cho các bên liên quan.

Document Type
Regions and Countries
Sustainable Development Goals