45 Năm Hợp Tác Vì Sự Phát Triển Bền Vững

Viet Nam - UNDP: 45 Years of Partnership for Sustainable Development - A Photo Journey | Sách ảnh Việt Nam - UNDP: 45 Năm Hợp Tác Vì Sự Phát Triển Bền Vững

pdf (1MB)

Download

45 Năm Hợp Tác Vì Sự Phát Triển Bền Vững

2 June, 2023

Khi Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) mở văn phòng tại Hà Nội vào năm 1978, đó là thời điểm Việt Nam gặp khó khăn về kinh tế và có rất ít đại diện của nước ngoài tại đây. UNDP là một trong số ít các kênh hỗ trợ quốc tế cho Việt Nam và chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với chính phủ dần dần thực hiện các chương trình các cải cách, đặc biệt là sự ra đời của chính sách đổi mới vào cuối những năm 1980 và 1990. 

Trong suốt hành trình chuyển đổi của Việt Nam từ một quốc gia bị chiến tranh tàn phá thành một quốc gia có thu nhập trung bình thấp, UNDP luôn là một đối tác kiên định, hỗ trợ tích cực cho việc thực hiện các ưu tiên của đất nước. Cuốn sách ảnh này chia sẻ một số kết quả chính của quan hệ đối tác Việt Nam - UNDP trong 45 năm qua.