სათბურის აირების ინვენტარიზაციის ეროვნული სისტემის შემუშავება და გაძლიერება

სათბურის აირების ინვენტარიზაციის ეროვნული სისტემის შემუშავება და გაძლიერება

22 March 2023

წინამდებარე პუბლიკაციების ნაკრები წარმოადგენს საქართველოში მიწათსარგებლობის, მიწათსა­რგებლობაში ცვლილებებისა და სატყეო მეურნეობის (LULUCF) მონიტორინგის, ანგარიშგები­სა და ვერიფიკაციის (MRV) ახალი საორგანიზაციო სქემის განხორციელების კონცეპტუალურ ჩარჩოს.  პუბლიკაციებში აღწერილია LULUCF-ის ეფექტური ინვენტარიზაციის სისტემის ჩამოსაყალიბებლად გადასადგმელი აუცილებელი ნაბიჯები და შემოთავაზებულია განხორციელების ორგანიზაციული ვარიანტები. 

პუბლიკაცია მომზადებულია ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით რეგიონული პროექტის EU4Climate ფარგლებში.