ჩვენი მისია

UNDP ებრძვის სიღარიბეს და იცავს პლანეტას. ჩვენ ვეხმარებით საქართველოს, შექმნას ეფექტიანი პოლიტიკა, გააძლიეროს დემოკრატიული ინსტიტუტები და გაამყაროს საერთაშორისო თანამშრომლობა წარმატებული, თანასწორი, სამართლიანი და ინკლუზიური საზოგადოების მშენებლობის გზაზე.

სტატისტიკური მონაცემები საქართველოს შესახებ

3,728.6

მილიონი

მოსახლეობა (2021)

20.1

პროცენტი

სიღარიბის მაჩვენებლი (2020)

1,174.0

GNI

ერთ სულ მოსახლეზე

20.6

პროცენტი

უმუშევრობა

0.812

HDI 2021

ადამიანური განვითარების ინდექსი

0.716

IHDI 2021

ადამიანური განვითარების ინდექსი უთანასწორობის გათვალისწინებით