Jačanje povjerenja građana u institucije i izgradnja otpornih zajednica

Ukratko

Projekat podstiče društvenu koheziju osnaživanjem zajednica za dijalog i zajedničke inicijative koje doprinose opštem dobru, povjerenju u institucije, prevenciji štetnih narativa i nasilja. Projekat podržava institucije da uvaže preporuke građani/ki proizašle iz dijaloga i realizuju konkretne mjere i politike koje doprinose društvenoj koheziji. Projekat će biti sproveden u periodu od januara 2024. do januara 2026. godine. Projekat sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO u saradnji sa Vladom Crne Gore, a finansira ga Fond UN za izgradnju mira. Ciljne grupe ove inicijative uključuju žene i muškarce, djecu, adolescente i mlade, prosvjetne radnike, roditelje i staratelje, kao i nosioce promjena. Ključni partneri u projektu su Vlada, lokalne samouprave, međusektorski savjeti, Skupština, Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, organizacije civilnog društva, škole, univerziteti, mediji i institucije kulture.

Kontekst

Projekat ima za cilj da transformiše potencijalno negativne efekte nedostatka povjerenja i podijeljenih narativa i govora mržnje, rodno zasnovanog nasilja i nasilja nad i među djecom i mladima u Crnoj Gori u povoljne ishode. Ovo podrazumijeva uključivanje zajednice, posebno amrginalizovanih grupa, u dijalog, čime se doprinosi izgradnji zajedničke vizije opšteg dobra, povećanju međuzajedničkog i institucionalnog povjerenja i jačanju otpornosti zajednice na podjele i govor mržnje. Istovremeno, projekat ima za cilj jačanje institucija, podržavajući ih da odgovore na rezultate inkluzivnih dijaloga, koji reflektuju zajedničke zahtjeve zajednica. Istovremeno, cilj projekta je podrška isntitucijama da te preporuke usvoje i sprovedu i kreiraju inkluzivne, rodno odgovorne, pravno zasnovane poltiike i akcije društvene kohezije na lokalnom i nacionalnom nivou.

Očekivani rezultati

Projekat će ostvariti željeni uticaj kroz: 

 • Lokalne dijaloge sa fokusom na opšte dobro 

 • Izgradnju otpornosti zajednica na i sprečavanje govora mržnje, rodno zasnovanog i vršnjačkog nasilja

 • Kreiranje Povelja o društvenoj koheziji, kojima će institucije realizovati preporuke građanki/na proistekle iz lokalnih dijaloga

 • Laboratoriju inovacija u oblasti društvene kohezije - pilotiranje inovativnih rješenja nastalih u okviru lokalnih dijaloga

 • Promociju kulture i medija kao pokretača povjerenja, pozitivnih narativa i poštovanja različitosti.

Ključne intervencije

JAČANJE KAPACITETA LOKALNIH ZAJEDNICA ZA DIJALOG I DRUŠTVENI ANGAŽMAN
 • Ojačani kapaciteti lokalnih zajednica za uključivanje u dijalog i inicijative koje doprinose društvenoj koheziji.

 • Ojačani kapaciteti lokalnih zajednica za prevenciju govora mržnje, rodno zasnovanog nasilja, nasilja prema i među djecom i mladima.

   

JAČANJE KAPACITETA INSTITUCIJA ZA UNAPREĐENJE DRUŠTVENE KOHEZIJE
 • Lokalne samouprave i nacionalne institucije kreiraju Povelje za društvenu koheziju i konkretne mjere, na osnovu preporuka građanki i građana nastalih na lokalnim dijalozima.

 • Unaprijeđeni institucionalni kapaciteti za podršku društvenoj koheziji i ljudskim pravima. 

   

LOKALNI DIJALOZI I ZAJEDNIČKE AKCIJE
 • Predstavnici/ce lokalnih zajednica razgovaraju o viziji opšteg dobra kroz lokalne platforme za dijalog.

 • Institucije uvažavaju preporuke građanki/na proistekle iz lokalnih dijaloga, kreiranjem Povelja o društvenoj koheziji, a odabrane ideje su podržane kroz Laboratoriju za inovacije.

 

KULTURA I MEDIJI KAO POKRETAČI DRUŠTVENE KOHEZIJE
 • Promoviše se etičko novinarstvo i medijsko izvještavanje usmjereno na rješenja.

 • Promoviše se kultura kao prostor za dijalog i učenje o različitostima.

 • Promoviše se povjerenje u institucije, pozitivni narativi i prihvatanje različitosti.