Šta radimo

UNDP pruža podršku Crnoj Gori u ispunjavanju reformi na putu pristupanja Evropskoj uniji. U partnerstvu sa Vladom, nevladinim organizacijama, lokalnim samoupravama, organizacijama civilnog društva i drugim akterima, fokusirani smo na rezultate.

Crna Gora u brojkama

620.029

Populacija Crne Gore

0,832

Indeks ljudskog razvoja

24,7%

Procenat žena na poslaničkim mjestima u parlamentu

0,981

Indeks rodnog razvoja

47,8%

Učešće žena na tržištu rada