#NovaGeneracija: Mladi koji kreiraju kulturu ravnopravnosti

August 9, 2023

 

„Ako je diskurs stvoren u patrijarhalnoj sredini pun mržnje prema ženama, rodno zasnovano nasilje, uključujući i govor mržnje, postaje normalizovano. Ako je govor upućen ženama govor mržnje, stvara se sistem koji mrzi žene. Tako se žene sistematski i sistemski tjeraju na margine društva: donosioci odluka zato mahom i jesu muškarci, a najodvažnije žene koje se istaknu trpe govor mržnje na svim platformama, od  strane muškog i ženskog pola, svih vjeroispovijesti i svih nacija. Zato želim da se protiv toga borim iskreno i neustrašivo. Pokreće me činjenica da marginalizovanima i diskriminisanima neće biti bolje tek tako - to zahtijeva svakodnevni rad na sebi i na svom okruženju, vodeći se idejom da promjena počinje od nas.“ 

Sofija Kirsanov, #NovaGeneracija

Ovako #NovaGeneracija mladih opisuje rodnu diskriminaciju i odlučno se suprotstavlja seksizmu, mizoginiji i rodno zasnovanom govoru mržnje, vjerujući u ravnopravno, pravedno i inkluzivno društvo, koje omogućava jednake šanse svima, bez obzira na njihov pol, rod ili bilo koje drugo lično svojstvo.

Imajući u vidu sve češću zastupljenost i normalizaciju govora mržnje, uključujući onaj rodno zasnovani, UNDP prepoznaje, povezuje i osnažuje novu generaciju mladih koji ne pristaju na kompromis kada je u pitanju rodna ravnopravnost i ne dozvoljavaju polemiku o ljudskim pravima, uvjereni da ona garantuju dostojanstvo i razvoj po mjeri svakog čovjeka.  Ovim direktno podržavamo sprovođenje Ciljeva održivog razvoja, s obzirom da se u Izjavi o posvećenosti koja će biti predstavljena na SDG Samitu Njujorku u septembru 2023. godine, Crna Gora obavezala da će u narednom periodu raditi na osnaživanju mladih da se njihov glas čuje i uvaži na mjestu odlučivanja u procesu sprovođenja UN Agende za održivi razvoj do 2030. godine.

Sofija Kirsanov, #NovaGeneracija

UNDP/Duško Miljanić

Govor mržnje je jedan od vodećih oblika diskriminacije i nasilja koji mladi prepoznaju. Međutim, čak 42% njih smatra da bi govor mržnje trebalo da bude prihvatljiv, kao dio slobode govora. Mladi ljudi u Crnoj Gori oklijevaju da se uključe u društvene procese - više od polovine njih nije zainteresovano za odlučivanje o društvenim pitanjima. Odrasli i institucije ih vide kao nezainteresovane, dok mladi na to odgovaraju percepcijom da ono što im se nudi u stvari nije po njihovoj mjeri. Ipak, veliki broj mladih jeste zainteresovan da učini svoje okruženje boljim i ne pristaje na normalizaciju nasilja i govora mržnje. 

Zato UNDP, kroz pokret #NovaGeneracija (#NextGen) stvara prostor za djelovanje mladih ljudi koji svojim uvjerenjima, promišljanjima, preispitivanjima sebe i drugih, razbijaju predrasude, pomjeraju sopstvene granice i kreiraju kulturu uvažavajućeg dijaloga. Kroz ovaj program UNDP je okupio  mlade koji se na različite načine bave ljudskim pravima i doprinose rodnoj ravnopravnosti kroz medije, obrazovanje, civilni sektor, psihologiju, medicinu, preduzetništvo, pravo. Cijenimo i njegujemo njihove autentične izraze i doprinos javnom diskursu. Ohrabrujemo njihove individualne glasove jer oni ne donose brze i neutemeljene zaključke, već promišljaju, otvoreno osvješćuju i preispituju i sopstvene predradsude i o njima govore, dok istovremeno pozivaju na odgovornost i akciju.  Povezujemo njihove snage, resurse i entuzijazam u zajedničku viziju pravednog i održivog razvoja po mjeri svakog od nas.

„Sve više mi je važno da budem istinski povezana sa svojim vrijednostima i da ono što radim, govorim i ljudi sa kojima se povezujem budu u skladu sa tim. Jedna od tih vrijednosti, koju osjećam duboko na ličnom nivou, a koja se prožima kroz sve sfere života jeste rodna ravnopravnost“.

Alisa Nikezić, #NovaGeneracija

Ova grupa mladih djevojaka i momaka će u narednom periodu osmišljavati i realizovati akcije kojima će prenositi svoje autentične poruke, kreirati konstruktivni narativ i poruke zasnovane na ljudskim pravima.

Na zajedničkom putu stvaranja ravnopravnijeg društva, razgovaramo o rodnoj ravnopravnosti, rodno zasnovanom govoru mržnje, seksizmu i mizoginiji. Upoznajemo se sa istorijom ženskog pokreta u Crnoj Gori, trenutnim stanjem kada je u pitanju položaj žena i muškaraca, manifestacijama seksizma u privatnoj i u javnoj sferi, ali i sa uticajem medijskih i drugih sadržaja na formiranje stavova, percepcija i ponašanja. 

Alisa Nikezić, #NovaGeneracija

UNDP/Duško Miljanić

U razgovoru o uzrocima rodno zasnovanog govora mržnje, seksizma i mizoginije, otkrivamo da je patrijarhat na snazi i u 21. vijeku, kao i da je jednako štetan i za muškarce i za žene. 

Od muškaraca se očekuje da ne pokazuju emocije, budu jaki, finansijski doprinose, a od žena da budu tihe i poslušne, da prate, da ostanu u privatnom prostoru brige o porodici, djeci i kući. Kada govorimo o rodnoj ravnopravnosti, govorimo o društvu za sve, društvu koje razvija potencijale svih i u kojem uvažavamo i podržavamo jedni druge. 

U svojoj Izjavi o posvećenosti za sprovođenje Ciljeva održivog razvoja, Crna Gora se obavezala da će usvojiti sveobuhvatne mjere zasnovane na analizi osnovnih uzroka i pojavnih oblika govora mržnje u cilju prevencije i djelotvornog rješavanja ovog problema, sa posebnim fokusom na rodno zasnovanom govoru mržnje, seksizmu i mizoginiji, kako u virtuelnom, tako i u realnom svijetu. 

Marija Pešić, #NovaGeneracija

UNDP/Duško Miljanić

#NovaGeneracija ima potencijal, vještine, talente, znanje i spremni su na zajedničku akciju ka tom cilju. Oni  vjeruju da put do pravednog društva kreće od pojedinaca i pojedinki, zbog čega naročito ističu da svako od nas može da istražuje, utiče na bliske ljude u svom okruženju, identifikuje načine i polja u kojima može da djeluje i motiviše druge da urade isto, time započinjući lanac pozitivnih promjena.

#NovaGeneracija mladih zna da rodna ravnopravnost nije samo žensko pitanje, već da je jednako važna za sve nas. Zato su #NovaGeneracija i mladi muškarci, koji žele da doprinesu pravednom društvu.

“Posebno me zanimaju dublji psihološki mehanizmi seksizma i mizoginije, odnosno efekti bihejvioralne psihologije na pozitivne društvene promjene. Odlučan sam da doprinesem rušenju štetnih stavova i promociji rodne ravnopravnosti jer je to ključno za pravedno i inkluzivno društvo”, kaže Danilo Đukanović, dok Nardija Ahmetovića pokreće pravednost i ravnopravnost, i želi da učini svijet boljim tako što se kroz edukaciju i aktivizam bori za uklanjanje predrasuda i stereotipa, vjerujući da svi ljudi bez obzira na rod, nacionalnost, vjeroispovijest ili bilo koji drugi faktor, treba da imaju jednake šanse.

Inspirisani odlučnošću i vizijom ovih izuzetnih mladih ljudi, podržavamo #NovuGeneraciju u njihovoj namjeri da kreiraju bolje i ravnopravno društvo koje ne mrzi već podržava i uvažava.

„Želim da novinarskim pričama utičem na svoju okolinu jer vjerujem da će svaki mali, za druge nevidljivi, ali iskreni čin empatije, razumijevanja i tolerancije u lančanoj reakciji učiniti mnogo više nego jedan veliki gest. Zašto baš ja - jer u sebi ne nosim samo svoju težinu rodne neravnopravosti i okova patrijarhata, već još hiljade žena. I ne planiram da ih iznevjerim.“ 

Marija Pešić, #NovaGeneracija

 

Aktivnosti sa #NovomGeneracijom realizuju se u okviru projekta ,,Promocija dijaloga i zajedničke akcije za borbu protiv govora mržnje“ sa ciljem prevencije i adresiranja rodno zasnovanog govora mržnje, seksizma i mizoginije i doprinosa održivom miru, dijalogu i toleranciji. Projekat se finansira u okviru Portfolija UNDP-a za upravljanje, izgradnju mira, krize i otpornost, uz finansijsku kontribuciju Luksemburga i Švedske.

Foto galerija