Žena u politici – heroina ili „ona koja je zbog karijere zapostavila kuću, supruga i djecu“?

Neophodno osnaživanje žena u javnom i političkom životu

April 22, 2024
Tokom prošle godine, zajedno sa studentima i studentkinjama novinarstva i Jovanom Davidović, saradnicom na Fakultetu političkih nauka, bavili smo se suzbijanjem seksističkog govora mržnje, seksizma i mizoginije. Grupa sjajnih mladih ljudi #NextGen, zagovornice rodne ravnopravnosti i mlade novinarke Jovana Damjanović, Marija Pešić i Željka Zvicer, uz podršku Marije Blagojević iz UNDP-a, održale su radionicu o seksizmu i rodnoj ravnopravnosti studentima i studentkinjama novinarstva na Fakultetu političkih nauka. Studenti i studentkinje istraživali su dalje ovu temu i pisali blogove o njenim različitim aspektima, a mi ponosno predstavljamo mlade koji promovišu rodnu ravnopravnost! 
Najbolji blog napisala je Aleksandra Despotović:

„Interesantno je da je Crna Gora poznata po velikom broju žena koje su ostavile istorijske tragove u razvoju naše države. Ponosim se što su žene koje su ponikle ‘na crnogorskom kršu i zemlji’ neustrašive, kako nekada, tako i danas.“

Na ovaj način razgovor na temu rodne ravnopravnosti u politici započinje Marko Vulević, kojeg je Univerzitet Crne Gore proglasio najboljim studentom Fakulteta političkih nauka.

Muškarci i dalje dominantni u crnogorskoj politici 

Prelomni momenat za učešće Crnogorki u javnom životu, odnosno politici, zabilježen je 1946. godine –  kada su prvi put ostvarile pravo glasa. Iako je od tog perioda do danas evidentiran napredak, i dalje je u velikoj mjeri prisutan disbalans u zastupljenosti i moći između muškaraca i žena u političkoj sferi. 

Od 81 mjesta u najvišem zakonodavnom domu trenutno imamo samo 22 poslanice, što procentualno predstavlja nešto više od 27 odsto. Ovog vrlo poražavajućeg podatka svjesna je većina stanovništva, ali se čini da od istog, nažalost, bježi, „ušuškana“ u patrijarhalnim uvjerenjima, koja su zasnovana na nipodaštavanju ličnih, a onda i profesionalnih kapaciteta djevojčice, djevojke, a kasnije žene. Zašto? Zato što su od malena učeni da je muškarac „glava kuće“ i da sve odluke od značaja za porodicu donosi samostalno, a da je žena temelj doma, da je njena uloga da brine o djeci i njihovom vaspitanju, te da ženska djeca imaju minimalna prava.

Snažniji uticaj liderke u društvu – „privlačniji“ razlog za napad

Biti žena u politici ujedno znači i suočavati se sa brojnim izazovima – nerazumijevanjem bližnjih, prijatelja i okoline zbog „obaveza prema porodici“ (neplaćeni rad); sa predrasudama da su žene loše političarke, te da su za njih prikladniji niži nivoi djelovanja. Takođe, veliki problem ogleda se i u seksualnoj objektivizaciji. Sve ovo i te kako može uticati, tj. demotivisati mlade ljude, pogotovo djevojke, koje u budućnosti žele da obavljaju funkcije u javnoj sferi. 

„Ženama se ništa ne prašta samo zato što su žene, a naročito ne uspjeh“, zanimljiva je konstatacija Marka Vulevića.

Učešće u inicijatvama UNDP-a, kao što su Next Generation i ReLOaD, Vuleviću su pomogli u razvijanju šire slike o višeslojnosti problematike rodne ravnopravnosti. ,,Na tim programima je radio divan tim sa zaista izvanrednim znanjima i vještinama. Upoznao sam toliko divnih, nadahnutih mladih ljudi koji već sada mijenjaju Crnu Goru nabolje. Bore se za bolje sjutra, nesebično. Niko se ne plaši pričati o problemima o kojima se ćuti. Divim im se“, objašnjava on. 

Da sve ljude ne možemo okarakterisati kao dovoljno osviješćene, pokazuje i primjer predsjednice Foruma žena Socijaldemokrata, mr Ivane Raščanin-Radičević, koja se tokom svog političkog angažmana suočavala sa različitim predrasudama o ženama u politici, poput one da su žene nedovoljno sposobne da budu liderke. 

„Ženama u politici se kompetencije često preispituju. I dalje je mali broj žena na mjestima odlučivanja, a s rastom uticaja neke liderke u društvu pojačavaju se i napadi u različitim oblicima kako bi je, upravo iz sfere koja se poima kao muška, istisnuli i vratili u ono polje koje joj ,pripada’ - kuća i briga o drugima“, ocijenila je predsjednica Foruma žena Socijaldemokrata i trenerica za rodnu ravnopravnost, koja je istovremeno i jedna od autorki istraživanja UNDP-a – Nasilje nad ženama u politici u Crnoj Gori.

 
Mediji – zagovornici diskriminacije ili sredstvo usmjereno ka podizanju svijesti? 

Patrijarhat „potpomognut“ medijskim sadržajima, kao i društvenim mrežama, nesumnjivo vrši veliki uticaj na konzumente, plasirajući diskriminaciju, mizoginiju i seksizam upućen ženama. Napad na jednu zagovornicu javne riječi istovremeno ugrožava sve njene saborkinje.

Seksizam u medijima predstavlja oblik rodne diskriminacije koji se manifestuje kroz reprodukciju stereotipa, korišćenje terminologije koja naglašava tradicionalnu ulogu žena i nekorišćenje zakonski propisanog rodno senzitivnog jezika. 

Oni često naglašavaju izgled, odnosno stil političarki, pa svjedočimo situacijama da se komentariše njihova frizura, odnosno način odijevanja, zapostavljajući političku sposobnost i dostignuća, dok sa druge strane, kada govorimo o njihovim kolegama – komentari izostaju. 

„Devet od deset političarki je diskriminisano, sedam od deset je iskusilo neko nasilje, dok je devet od deset njih diskriminisano upravo u odnosu na medijsko izvještavanje ili prikaz kroz medije“, kaže Raščanin-Radičević.

Ona je izrazila zabrinutost zbog sve češćih selektivnih odbrana u političkom životu.

„Seksizmu, mizoginom i seksističkom govoru mržnje ne smijemo dati prostora, jer takve uvredljive izjave narušavaju temeljne vrijednosti jednakosti i poštovanja. Ono što je neophodno jeste da budemo solidarni i neselektivni u borbi protiv ovakvih oblika govora mržnje, da ga osudimo i da se na adekvatan način sankcionišu oni koji ga šire. Neophodno je da zajedno radimo na stvaranju ambijenta u kojem su svi tretirani s poštovanjem, bez obzira na pol“, objašnjava ona.

Takođe, smatra da u Crnoj Gori još uvijek postoji prostor za poboljšanje zastupljenosti medijskih sadržaja koji promovišu i podstiču svijest o rodnoj ravnopravnosti, sa akcentom na temama kao što su položaj žena u politici, njihova dostignuća i izazovi sa kojima se suočavaju. 

„Važno je uključiti različite perspektive i glasove žena na mjestima odlučivanja“, zaključuje Raščanin-Radičević.

Vulević: Etiketirane žene postaju zamjenice 

Čini se da je rodna ravnopravnost u političkom sistemu  društvu i medijima  vrlo interesantna tema, ali isto tako i nedovoljno obrađena. 

„Kada se desi neki skandal ili medijska afera, žene postanu zamjenice, a ne sve druge vrste riječi. Opisuju se zamjenicom. One su: ona što se provokativno oblačila, ona što je nečija majka, ona što je nečija kćerka... Dosta je ovog narativa. One su i imenice i pridjevi i veznici i uzvici, sve, a nikako samo (prisvojne i opisne) zamjenice. Kada se vrijeđaju, one se ne vrijeđaju na osnovu njihovih (ne)kvaliteta, već na osnovu njihovog roda i pola. Treba to iskorijeniti kako iz crnogorskih, tako i globalnih, obrazaca ponašanja“, smatra Vulević. 

 
Previše riječi, premalo djelovanja 

Svjedoci smo veoma čestih pojava medijskog pritiska i napada na crnogorske političarke koji uznemiravaju javnost. Ipak, izgleda da iz mizoginih primjera ne izvlačimo pouku u dovoljnoj mjeri. 

Tako sve ostaje „mrtvo slovo“ na papiru, kojeg su zamijenile društvene mreže, poput X, ranije poznate kao Tviter. Spremni smo da sve osudimo, da kažemo da žene nikada ne smiju biti predmet neadekvatnih medijskih priča, ali, nažalost, ne preduzimaju se konkretni koraci kako bi se ovakvi tipovi govora mržnje zaustavili.

Da li nam se, na osnovu dosadašnjih rezultata, bliži bolja budućnost?

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava kreiralo je Nacionalnu strategiju rodne ravnopravnosti 2021-2025. godine. Ovo je, kako navode, pored Zakona o rodnoj ravnopravnosti, Zakona o zabrani diskriminacije i Zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda, dokument koji za cilj ima uspostavljanje boljeg okvira za postizanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori. Donošenjem ovih zakona, kao i ratifikacijom međunarodnih ugovora, Crna Gora uspostavlja zakonodavni okvir za sprovođenje rodne ravnopravnosti, te stvara osnovu za promociju i zaštitu ženskih ljudskih prava i ljudskih prava osoba drugačijih polnih i rodnih identiteta. 

Akcenat stavljam na Zakon o rodnoj ravnopravnosti, koji je donešen jula 2007. godine s ciljem da doprinese ravnopravnom učešću kako žena i muškaraca, tako i lica drugačijih rodnih identiteta, u svim sferama javnog i privatnog sektora. Takođe, zalaže se za jednak položaj i jednake mogućnosti za ostvarivanje prava i sloboda svih građana i građanki Crne Gore, kao i za korišćenje ličnih znanja i sposobnosti za razvoj društva i ostvarivanja jednake koristi od rezultata rada, nezavisno od pola i roda. 

Veliki značaj kada je u pitanju podizanje svijesti o rodnoj ravnopravosti političarki daju brojne institucije, političke mreže, kao i nevladine organizacije.  U ovom procesu važan je rad in a podizanju nivoa medijskog opismenjavanja, odnosno kritičkog, argumentovanog tumačenja poruka koje nam se šalju. 

Na kraju, važno je istaći neophodnu solidarnost među mladim ljudima, studentima, studentkinjama, ženama. 

„Nadam se da će jednog dana doći ravnopravnije sjutra, a do tada je na nama da stvaramo promjene na različitim nivoima. Ovaj prelaz mogu nazvati ‘svitanjem boljeg sjutra’. Zapravo, cilj je obrazovati građane Crne Gori o važnosti rodne ravnopravnosti. U Crnoj Gori, na primjer, nikad nijesmo imali predsjednicu države. Na nama je da sve to mijenjamo“, zaključuje najbolji student Fakulteta političkih nauka, Marko Vulević. 

Mladi treba da budu agenti promjena

Kao studentkinja koja teži profesionalnom bavljenju novinarstvom, smatram da su obrazovanje, sticanje znanja i iskustva, te uključivanje u politički i javni život kroz različite oblike aktivizma, od presudnog značaja za promjene u našoj zemlji. Sličnog je mipljenja i mr Raščanin-Radičević, koja poručuje da mladi trebaju biti agenti promjena, zagovornici rodne ravnopravnosti, pravde i jednakosti u svim sferama društva, te da je potrebno da shvate da je u životu najvažnije imati izbor. 

„Ne smijemo dozvoliti da se poljuljaju već mukom stečena prava za koja su se naše prethodnice izborile kroz istoriju.“