Umjetnost i mladi u akciji protiv klimatskih promjena

Ohrabrujemo novu generaciju umjetnika i umjetnica da stvaraju održivu budućnost

September 20, 2023

 

Crna Gora – dragulj prirodnih ljepota i zadivljujućih pejzaža – svjedoči o važnosti ublažavanja i prilagođavanja klimatskim promjenama. Opasnost od klimatskih promjena raste, a Crna Gora je njihov uticaj osjetila iz prve ruke. Porast temperature, ekstremni vremenski uslovi, poplave, erozija tla, podstakli su državu da preduzme odlučne korake prema održivosti. U ovoj kritičnoj fazi, Kancelarija UNDP-a u Crnoj Gori ključna je podrška u uspostavljanju partnerstava i osnaživanju lokalnih zajednica.

U borbi protiv klimatskih promjena vidjeli smo da postoji moćna transformativna sila – mladi i njihov nepokolebljivi aktivizam. Veoma je važna njihova uloga u suočavanju sa hitnim izazovima koje donosi klimatska kriza, jer su mladi širom svijeta prepoznali da je njihova budućnost ugrožena, pa postaju sve glasniji u zahtjevima za hitnom akcijom na ublažavanju klimatskih promjena, sa nespornim uticajem – od snažnog pokreta Petkom za budućnost (Fridays for Future) do značajnih sudskih procesa koji osporavaju politike fosilnih goriva, poput onog u Montani. Arhiva mladih i baza podataka o sudskim sporovima u vezi sa klimatskim promjenama (Youth/Children Archives and Climate Change Litigation Databases) dokaz je njihove posvećenosti i uloge koju imaju u oblikovanju održive budućnosti.

 

I mladi ljudi u Crnoj Gori sa zabrinutošću prihvataju poziv na akciju u vezi sa klimatskim promjenama. Istraživanje UNDP-a pokazuje da oko 75% mladih uzrasta od 18 do 29 godina vjeruje da su klimatske promjene ogroman problem na globalnom nivou, dok više od polovine njih vjeruje da je to i u Crnoj Gori veliki problem. Trećina mladih osjeća bol i stid jer sebe smatra lično odgovornim, navodeći da poštuje i štiti životnu sredinu.

Značajna većina mladih u Crnoj Gori – tri od četiri ispitanika/ce – spremna je da mijenja svoje životne navike i smanji svoj uticaj na klimatske promjene. Više od 50% njih svakodnevno pješači, nastoji da smanji količinu otpada i racionalno koristi struju i vodu. Osim toga, polovina ispitanika/ca kupije eokološki prihvatljive proizvode kad god je to moguće. Ovo pokazuje da su mladi posvećeni stvaranju održive budućnosti i borbi protiv klimatskih promjena.

 

Borba protiv klimatskih promjena zahtijeva višestruk pristup. Politike, sistemska rješenja i istraživanja igraju ključnu ulogu u razumijevanju složenosti klimatskih promjena, identifikovanju njenih uzroka i posljedica, kao i formuliranju efikasnih strategija za prilagođavanje i ublažavanje uticaja. Ovakav pristup pruža uvid u naučne, ekonomske i društvene aspekte klimatskih promjena koji su zasnivanina dokazima i od suštinskog značaja za oblikovanje politika, propisa i međunarodnih sporazuma.

Međutim, podjednako je važno uključiti mlade u borbu protiv klimatskih promjena. Mladi ljudi imaju veliki interes za dugoročne implikacije klimatskih promjena, jer će upravo oni naslijediti planetu i njene izazove, a njihova energija i svježa perspektiva može donijeti nove ideje i inovativna rješenja. Uključivanjem mladih, kreatori politika  mogu osigurati da njihove politike budu inkluzivne, pravedne i dase bave potrebama i težnjama budućih generacija.

 

U inspirativnoj saradnji sa UNDP-om, grupa od deset talentovanih studenata i studentkinja Fakulteta likovnih umjetnosti uključila se u klimatsku akciju.  Prepoznajući snagu vizuelnog prikaza podataka, iskoristili su svoju kreativnost da kroz grafičke vizuale podignu svijest o klimatskim promjenama. Zajedno sa svojom profesoricom, studenti i studentkinje su iskoristili svoju kreativnost i vještine da prenesu složene poruke vezane za klimatskim promjenama na vizuelno privlačan i pristupačan način. Kroz partnerstvo sa UNDP-om, dobili su i dragocjene informacije od stručnjaka i sručnjakinja iz ove oblasti.

 

Fakultet likovnih umjetnosti sa Cetinja se nije samo na ovaj način uključio u klimatsku akciju. Prepoznajući dugoročni značaj suočavanja sa klimatskim promjenama i potrebu da ova tema bude dio nastavnih planova i programa, odlučili su da klimatske promjene budu zadatak u novom semestru, osiguravajući na taj način da tema ostane u fokusu njihovog umjetničkog istraživačkog puta.