Podrška Evropske unije izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu

 

Ukratko

Regionalni projekat „Podrška Evropske unije izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu” finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Implementacija projekta je počela 1. januara 2023. godine i trajaće četiri godine. Projekat će pružiti stručnu podršku pravosudnim i organima za sprovođenje zakona u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu*, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji u procesuiranju predmeta ratnih zločina na nacionalnom nivou, poboljšati uslove za regionalnu saradnju u procesuiranju ovih slučajeva, poboljšati pružanje podrške žrtvama ratnih zločina i svjedocima, ojačati kapacitete relevantnih aktera u podršci žrtvama, čime bi se unaprijedilo efikasno i djelotvorno procesuiranje ratnih zločina na Zapadnom Balkanu,  usmjereno na žrtve i poštovanje ljudskih prava.

Projekat će ojačati lokalne aktere da podignu svijest javnosti o prošlim zločinima, uključujući dijalog i razmjenu mišljenja između širokog spektra zainteresovanih strana, posebno mladih i budućih lidera/ki, kako bi doprinijeli/e boljem razumijevanju zločina počinjenih tokom sukoba 1990-ih na teritoriji bivše Jugoslavije. Projekat će efikasno uključiti rodnu ravnopravnost, sistematskim uključivanjem rodne perspektive i rodno odgovorne pravde. 

Kontekst

Region Zapadnog Balkana se i dalje se suočava sa neriješenim pitanjima i nasljeđem konflikata iz devedesetih godina. Procesi tranzicione pravde i pomirenja nisu završeni, pri čemu politika i međuetničke tenzije i dalje utiču na domaće i regionalne odnose. Značajan broj slučajeva ratnih zločina ostaje neriješen ili blokiran, sa većinom slučajeva koji zahtijevaju regionalnu saradnju. Skoro 10.000 osoba se i dalje vode kao nestale zbog konflikta, što stvara prazninu u odgovornosti, ostavljajući žrtve i društva u tugi, anksioznosti i podjeli. Mnoge žrtve trebaju pristup pravdi bez ponovnog traumatiziranja, kako bi mogle pružiti ključna svjedočanstva i/ili pristupiti socijalnim uslugama i reparacijama. Ovo se posebno odnosi na žrtve rodno zasnovanih seksualnih zločina povezanih sa konfliktom.

Javnost, posebno mladi, uglavnom nije upoznata sa saznanjima o zločinima počinjenim devedesetih godina, a percepcija nedavne prošlosti i pravde obilježena je sve većim glasovima negiranja i revizionizma, antagonističkim etnički zasnovanim narativima i percepcijama. Sve to stvara okruženje polarizacije i podjele koje nije povoljno za pomirenje i dobre komšijske odnose. Razumijevanje nasljeđa konflikata iz prošlosti i donošenje pravde svim žrtvama konflikata doprinosi društvenoj koheziji i otpornosti.

Očekivani rezultati

Cilj 1: Unaprijeđen učinak institucija korisnika u pogledu rješavanja predmeta ratnih zločina i pružanja podrške i usluga žrtvama ratnih zločina, posebno žrtvama seksualnih i rodno zasnovanih zločina povezanih sa sukobom

  • Rezultat 1: Pravosudni organi Zapadnog Balkana su bolje opremljeni da se bave ratnim zločinima

  • Rezultat 2: Poboljšani uslovi za regionalnu saradnju po pitanju ratnih zločina

  • Rezultat 3: Povećano pružanje usluga podrške žrtvama i svjedocima ratnih zločina i jačanje kapaciteta relevantnih aktera

Cilj 2: Unaprijeđeni dobrosusjedski odnosi kroz pojačano učešće i pojačani glas aktera civilnog društva u diskursima vezanim za sukobe iz 1990-ih na teritoriji bivše Jugoslavije

  • Rezultat 4: Civilni akteri bolje opremljeni da podignu javnu svijest i njeguju međusobno razumijevanje kroz dijaloge zasnovane na činjenicama o zločinima počinjenim tokom sukoba 1990-ih na teritoriji bivše Jugoslavije

 

*Za Evropsku uniju, ovo određivanje ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom SBUN 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova. Za UNDP, sva pominjanja Kosova treba da budu shvaćena u kontekstu Rezolucije Savjeta bezbjednosti 1244 (1999).


Project factsheet is available for download here.


Impact

START DATE

December 2022

END DATE

December 2026

STATUS

Ongoing

PROJECT OFFICE

Regional Center Istanbul

IMPLEMENTING PARTNER

United Nations Development Programme

DONORS

EUROPEAN COMMISSION

TOTAL CONTRIBUTIONS

$1,836,891

DELIVERY IN PREVIOUS YEARS

2022$0

2023$1,778,811

Full Project information