Podrška Evropske unije izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu

 

Ukratko

Regionalni projekat „Podrška Evropske unije izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu” finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Implementacija projekta je počela 1. januara 2023. godine i trajaće četiri godine. Projekat će pružiti stručnu podršku pravosudnim i organima za sprovođenje zakona u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu*, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji u procesuiranju predmeta ratnih zločina na nacionalnom nivou, poboljšati uslove za regionalnu saradnju u procesuiranju ovih slučajeva, poboljšati pružanje podrške žrtvama ratnih zločina i svjedocima, ojačati kapacitete relevantnih aktera u podršci žrtvama, čime bi se unaprijedilo efikasno i djelotvorno procesuiranje ratnih zločina na Zapadnom Balkanu,  usmjereno na žrtve i poštovanje ljudskih prava.

Projekat će ojačati lokalne aktere da podignu svijest javnosti o prošlim zločinima, uključujući dijalog i razmjenu mišljenja između širokog spektra zainteresovanih strana, posebno mladih i budućih lidera/ki, kako bi doprinijeli/e boljem razumijevanju zločina počinjenih tokom sukoba 1990-ih na teritoriji bivše Jugoslavije. Projekat će efikasno uključiti rodnu ravnopravnost, sistematskim uključivanjem rodne perspektive i rodno odgovorne pravde. 

Kontekst

Region Zapadnog Balkana se i dalje se suočava sa neriješenim pitanjima i nasljeđem konflikata iz devedesetih godina. Procesi tranzicione pravde i pomirenja nisu završeni, pri čemu politika i međuetničke tenzije i dalje utiču na domaće i regionalne odnose. Značajan broj slučajeva ratnih zločina ostaje neriješen ili blokiran, sa većinom slučajeva koji zahtijevaju regionalnu saradnju. Skoro 10.000 osoba se i dalje vode kao nestale zbog konflikta, što stvara prazninu u odgovornosti, ostavljajući žrtve i društva u tugi, anksioznosti i podjeli. Mnoge žrtve trebaju pristup pravdi bez ponovnog traumatiziranja, kako bi mogle pružiti ključna svjedočanstva i/ili pristupiti socijalnim uslugama i reparacijama. Ovo se posebno odnosi na žrtve rodno zasnovanih seksualnih zločina povezanih sa konfliktom.

Javnost, posebno mladi, uglavnom nije upoznata sa saznanjima o zločinima počinjenim devedesetih godina, a percepcija nedavne prošlosti i pravde obilježena je sve većim glasovima negiranja i revizionizma, antagonističkim etnički zasnovanim narativima i percepcijama. Sve to stvara okruženje polarizacije i podjele koje nije povoljno za pomirenje i dobre komšijske odnose. Razumijevanje nasljeđa konflikata iz prošlosti i donošenje pravde svim žrtvama konflikata doprinosi društvenoj koheziji i otpornosti.

Očekivani rezultati

Cilj 1: Unaprijeđen učinak institucija korisnika u pogledu rješavanja predmeta ratnih zločina i pružanja podrške i usluga žrtvama ratnih zločina, posebno žrtvama seksualnih i rodno zasnovanih zločina povezanih sa sukobom

  • Rezultat 1: Pravosudni organi Zapadnog Balkana su bolje opremljeni da se bave ratnim zločinima

  • Rezultat 2: Poboljšani uslovi za regionalnu saradnju po pitanju ratnih zločina

  • Rezultat 3: Povećano pružanje usluga podrške žrtvama i svjedocima ratnih zločina i jačanje kapaciteta relevantnih aktera

Cilj 2: Unaprijeđeni dobrosusjedski odnosi kroz pojačano učešće i pojačani glas aktera civilnog društva u diskursima vezanim za sukobe iz 1990-ih na teritoriji bivše Jugoslavije

  • Rezultat 4: Civilni akteri bolje opremljeni da podignu javnu svijest i njeguju međusobno razumijevanje kroz dijaloge zasnovane na činjenicama o zločinima počinjenim tokom sukoba 1990-ih na teritoriji bivše Jugoslavije

 

*Za Evropsku uniju, ovo određivanje ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom SBUN 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova. Za UNDP, sva pominjanja Kosova treba da budu shvaćena u kontekstu Rezolucije Savjeta bezbjednosti 1244 (1999).


Više informacija o projektu (Factsheet) preuzmite ovdje.