Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (2021 - 2024)

ReLOaD2

Ukratko

Na Zapadnom Balkanu još je nedovoljno razvijena saradnja između lokalnih samouprava i nevladinih organizacija. Nedostatak transparentnosti u finansiranju iz javnih izvora se prepoznaje kao jedna od najvećih prepreka razvoja i funkcionisanja civilnog društva, s obzirom da ne postoji jasna odgovornost u raspodjeli i potrošnji tih sredstava. Modeli koji se koriste su često nepotpuni i diskriminatorni, te ne doprinose jačanju položaja i važnosti nevladinog sektora u zajednicama i usporavaju dalji razvoj participativne demokratije. 

Stoga je opšti cilj ReLOaD2 programa jačanje participativnih demokratija i procesa integracije u EU na Zapadnom Balkanu i to osnaživanjem nevladinog sektora i mladih kroz aktivno učešće u donošenju odluka i stimulisanjem pravnog i finansijskog okruženja za NVO. 

Specifični cilj je jačanje partnerstva između lokalnih samouprava i civilnog društva na Zapadnom Balkanu povećanjem transparentnosti u procesu finansiranja NVO iz budžeta lokalnih samouprava i podsticanjem učešća mladih i građana u donošenju odluka i razvoju zajednice.

 

Kontekst

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) je nastavak regionalnog projekta koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj u šest zemalja i teritorija zapadnog Balkana: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija. 

Nevladine organizacije na Zapadnom Balkanu predstavljaju važnu komponentu u kontekstu lokalne uprave zahvaljujući svom doprinosu inkluziji, učešću u javnim poslovima i omogućavanju kvalitetnog pružanja javnih usluga. Međutim, prisutna je nedovoljna saradnja između lokalnih samouprava i nevladinih organizacija, ali i nisko razvijeni kapaciteti NVO. Nevladine organizacije i dalje u velikoj mjeri zavise od finansiranja stranih donatora, što je prouzrokovano ograničenjima u sredstvima iz javnih finansija, te nedostatkom transparentnih mehanizama za alokaciju sredstava. Takođe, prisutan je i izazov nedovoljne uključenosti mladih kroz aktivizam i u procesu donošenja odluka. Otuđenost mladih, ograničene mogućnosti za posao i neadekvatne vještine, direktna su posljedica zastarjelih obrazovnih sistema koji ne odgovaraju potrebama tržišta rada, te ograničavaju izglede za pozitivnu reformu društava u regionu i Crnoj Gori. 

ReLOaD2 širom regiona radi na omogućavanju bolje saradnje lokalnih samouprava i nevladinih organizacija, uspostavljanju konkretnih partnerstava i primjeni projektno orijentisanog pristupa dodjeli sredstava NVO. ReLOaD2 takođe podstiče učešće mladih, podržava sprovođenje omladinskih inicijativa i nastoji da unaprijedi ekonomski položaj mladih na Zapadnom Balkanu. 

U Crnoj Gori je putem Javnih poziva izabrano pet klastera lokalnih samouprava za učešće u ReLOaD2: 

Tara – opštine Mojkovac, Kolašin i Pljevlja, 

Coastal Mates – opštine Budva, Herceg Novi, Kotor i Tivat, 

Zajedno za sjever – opštine Andrijevica i Berane, 

Zajedno Nikšić i Plužine – opštine Nikšić i Plužine, 

Središnji region – Glavni grad Podgorica, Prijestonica Cetinje, Opštine Zeta i Danilovgrad. 

 

 

Očekivani rezultati

ReLOaD2 će postići sljedeće ključne rezultate u 5 klastera LSU u Crnoj Gori: 

  • Lokalne samouprave i NVO koriste projektno orijentisan i transparentan model za finansiranje NVO iz budžeta lokalnih samouprava;

  • Pomenuti model je usvojen u lokalnim parlamentima u svim partnerskim opštinama; 

  • NVO pružaju usluge koje su u skladu sa potrebama građana; 

  • Ojačani kapaciteti nevladinih organizacija i lokalnih samouprava za sprovođenje grant šema i realizaciju kvalitetnih, rodno-izbalansiranih projekata, ka i inicijativa posvećenih mladima što je posebna komponenta druge faze ReLOaD-a;

  • Poboljšano regionalno umrežavanje, dijalog, razmjena praksi i saradnja između lokalnih samouprava i NVO širom Zapadnog Balkana.

Konkursi 2023. u klasterima opština

Informacije

Prezentaciju sa obuke za NVO  „Upravljanje projektnim ciklusom“ možete preuzeti ovdje.

Priručnik za NVO „Upravljanje projektnim ciklusom“ možete preuzeti ovdje.

Video uputstvo za popunjavanje obrazaca projektne aplikacije za NVO u okviru ReLOaD2 konkursa u klasterima lokalnih samouprava pogledajte ovdje: 1.dio, 2. dio i 3. dio.

Više informacija o LOD metodologiji za dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva dostupno je ovdje.

Infografik sa ključnim rezultatima prve faze preuzmite ovdje.

Factsheet sa informacijama o ReLOaD2 dostupan je ovdje.

Materijal sa prve ReLOaD2 obuke PCM1 možete preuzeti ovdje.

Materijal sa druge ReLOaD2 obuke možete preuzeti ovdje.

Materijal sa treće ReLOaD2 obuke možete preuzeti ovdje.

Materijal sa četvrte ReLOaD2 obuke možete preuzeti ovdje.

Prezentaciju s treninga o integrisanju rodne ravnopravnosti u lokalne politike možete preuzeti ovdje.

Materijale za obuku za mlade „Preduzetništvo i samozapošljavanje“ možete preuzeti ovdje.

Materijale za obuku za mlade „Aktivizam i volonterizam“ možete preuzeti ovdje.

ReLOaD Konkursi 2022. u klasterima opština u Crnoj Gori:

Klaster Tara - KolašinPljevlja i Mojkovac

Klaster Zajedno za sjever - Berane i Andrijevica

Klaster Zajedno Nikšić i Plužine - Nikšić i Plužine.

Klaster Središnji region  – PodgoricaCetinjeGolubovci i Danilovgrad.

Klaster Coastal Mates – BudvaHerceg Novi, Kotor i Tivat.

Listu odobrenih projekata nevladinih organizacija u okviru prvog poziva možete preuzeti ovdje.

Listu odobrenih projekata nevladinih organizacija u okviru drugog poziva možete preuzeti ovdje.

14

partnerskih lokalnih samouprava

84

finansiran projekat NVO

9.000

korisnika/ca