Báo cáo Đánh giá triển khai ứng dụng tư vấn, khám chữa bệnh từ xa tại tuyến y tế cơ sở sử dụng phần mềm “Bác sĩ cho mọi nhà”

Báo cáo Đánh giá triển khai ứng dụng tư vấn, khám chữa bệnh từ xa tại tuyến y tế cơ sở sử dụng phần mềm “Bác sĩ cho mọi nhà”

22 June, 2022

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã phối hợp với Bộ Y tế triển khai Dự án tư vấn, khám, chữa bệnh từ xa tại tuyến y tế cơ sở sử dụng ứng dụng phần mềm “Bác sĩ cho mọi nhà”. Đây là một hệ thống hỗ trợ tư vấn, khám, chữa bệnh từ xa được phát triển dựa trên nền tảng web và ứng dụng trên điện thoại thông minh để tăng cường chất lượng công tác tư vấn, khám, chữa bệnh tại tuyến cơ sở, tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân, nâng cao năng lực cho cán bộ y tế tại tuyến cơ sở. Ứng dụng này cung cấp kết nối giữa cán bộ y tế tại trạm y tế xã với người dân nhằm phổ biến các thông tin y tế, lên lịch hẹn khám tại trạm y tế xã và cung cấp dịch vụ tư vấn từ xa, đồng thời cho phép cán bộ y tế tại trạm y tế có thể nhận sự trợ giúp về chuyên môn từ các cán bộ y tế tại bệnh viện, trung tâm y tế huyện hoặc tuyến cao hơn thông qua các cuộc gọi có hình. Dự án được thực hiện trong hai giai đoạn, từ tháng 8/2020 đến tháng 6/2021 (giai đoạn 1) là giai đoạn thí điểm tại 03 trạm y tế xã của 03 tỉnh Hà Giang, Bắc Kạn và Lạng Sơn và từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022 (giai đoạn 2) là giai đoạn mở rộng triển khai tại tất cả các đơn vị y tế cơ sở của 03 tỉnh Hà Giang, Bắc Kạn và Lạng Sơn.

Nhằm đánh giá tính hiệu quả, tìm hiểu những bất cập, khó khăn trong quá trình triển khai và khả năng duy trì, mở rộng của Dự án trong những giai đoạn tiếp theo, từ đó đề xuất khuyến nghị và giải pháp, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp với Bộ Y tế thực hiện: Đánh giá triển khai ứng dụng tư vấn, khám chữa bệnh từ xa tại tuyến y tế cơ sở sử dụng phần mềm “Bác sĩ cho mọi nhà” do UNDP phối hợp cùng Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế thực hiện tại 03 tỉnh Hà Giang, Bắc Kạn và Lạng Sơn.

Document Type
Regions and Countries
Sustainable Development Goals