Thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững theo mọi chiều cạnh và mọi nơi ở Việt Nam - Báo cáo Nghèo đa chiều Việt Nam năm 2021

Thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững theo mọi chiều cạnh và mọi nơi ở Việt Nam - Báo cáo Nghèo đa chiều Việt Nam năm 2021

25 July, 2022

Báo cáo Nghèo đa chiều năm 2021 này là sản phẩm nghiên cứu chung của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH), Ủy ban Dân tộc (UBDT), Tổng cục Thống kê (TCTK) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP Việt Nam), được đồng tài trợ bởi Chương trình DFAT/GREAT và do Trung tâm Phân tích và Dự báo, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (TTPTDB, Viện HLKHXHVN) thực hiện.

Báo cáo cũng phân tích chi tiết về việc làm có năng suất, tình trạng tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản cho tất cả mọi người – đây chính là những trụ cột quan trọng để duy trì các thành tựu giảm nghèo đa chiều của Việt Nam. Việc làm năng suất đã được cải thiện đáng kể trong mười năm qua ở Việt Nam.

Trên cơ sở những phân tích này, báo cáo nêu ra các khuyến nghị nhằm duy trì tốc độ giảm nghèo nhanh ở mọi chiều cạnh và trên toàn lãnh thổ Việt Nam, với ba nhóm giải pháp: (i) thúc đẩy tăng trưởng trên diện rộng và phát triển bao trùm thông qua việc làm hiệu quả; (ii) cải thiện hệ thống cung cấp dịch vụ xã hội có chất lượng; và (iii) tăng cường khả năng phục hồi thông qua mở rộng hệ thống bảo trợ xã hội, đặc biệt áp dụng công nghệ kỹ thuật số trong đăng ký và chi trả điện tử.

Document Type
Regions and Countries
Sustainable Development Goals