Declarația Administratorului PNUD: Ziua Drepturilor Omului 2021, 10 decembrie

10 December 2021

Ca niciodată până acum în istoria recentă, amenințarea fără precedent a pandemiei COVID-19 determină multe țări să limiteze drepturile omului. Aproximativ 90 de țări din lume au adoptat legi sau au întreprins acțiuni care restricționează libertatea de exprimare pe timp de pandemie. Cu toate acestea, ceea ce am înțeles este că drepturile omului și principiile precum egalitatea și nediscriminarea trebuie să fie la ordinea zilei. Accesul nediscriminatoriu la vaccin, la un cost accesibil, este o prioritate globală, care este însă departe de a fi realizată. După cum arată platforma globală privind echitatea vaccinurilor, în țările cu venituri mari una din două persoane a fost vaccinată cu cel puțin o doză de vaccin. În țările cu venituri mici, acest coraport este de doar una din 12 persoane. Luat în ansamblu, nu este un joc cu suma zero a libertăților fundamentale versus sănătatea. Concluzia este că toate țările trebuie să se asigure că drepturile omului reprezintă pulsul redresării socio-economice.

Organizația Națiunilor Unite (ONU) se află în fruntea eforturilor globale de sprijinire a țărilor în vederea protejării, respectării și exercitării drepturilor omului pentru toate persoanele. Cu toate acestea, represaliile împotriva apărătorilor drepturilor omului continuă să crească. 331 de activiști au fost uciși în 2020 - două treimi dintre cei uciși din cauza eforturilor lor de a proteja drepturile în materie de mediu, pământ și drepturile popoarelor indigene. În întreaga lume, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) oferă asistență unui număr de peste 40 de instituții naționale pentru drepturile omului, care sunt și apărători ai drepturilor omului, pentru ca acestea să ofere guvernelor consiliere de specialiatet. Într-adevăr, Apelul Secretarului General al ONU la Acțiune pentru Drepturile Omului atrage atenția asupra necesității tot mai mari de a respecta drepturile generațiilor viitoare. Ca parte a acestei schimbări de gândire, începem acum să vedem cetățenii din întreaga lume invocând drepturi legale și constituționale pentru a-și trage guvernele la răspundere în domenii cheie, precum schimbările climatice. Iar în 2021, Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a recunoscut că a avea un mediu curat, sănătos și durabil este un drept global al omului. În mod paradoxal, aproximativ 3,7 miliarde de oameni rămân „prinși" în capcana offline, limitându-se capacitatea lor de a-și exprima părerea în domenii vitale precum schimbările climatice. Prin urmare, ONU sprijină eforturile de implementare a internetului în bandă largă la prețuri accesibile. De asemenea, contribuie la dezvoltarea competențelor digitale, necesare oamenilor pentru a fi implicați activ în politicile și procesele care le afectează viața și veniturile, protejând în același timp drepturile omului. Într-adevăr, multe persoane se confruntă cu dificultăți în accesarea serviciilor de bază care sunt din ce în ce mai digitalizate, afectând negativ drepturile lor. Cu toate acestea, așa eforturi ca inițiativa PNUD și Danemarcei „Tehnologii pentru democrație” contribuie la identificarea unor noi modalități de valorificare a tehnologiei digitale pentru promovarea democrației și a drepturilor omului.

În condițiile în care 90% din țintele Obiectivului de Dezvoltare Durabilă (ODD) care corespund obligațiilor privind drepturile omului, PNUD sprijină țările în îndeplinirea obligațiilor în domeniul drepturilor omului - nu doar pentru că este un lucru corect, ci și pentru că este fundamental pentru realizarea ODD-urilor. Să luăm, de exemplu, America Latină, unde PNUD susține analiza a aproape 1500 de recomandări în domeniul drepturilor omului, cu scopul de a accelera progresul pe o serie de ținte ODD. În Pakistan, unde PNUD și OHCHR contribuie la o platformă digitală pentru a evalua progresul țării în ceea ce privește drepturile omului și angajamentele ODD-urilor. Sau în Botswana, unde PNUD a sprijinit guvernul să adere la Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități și să integreze pe deplin drepturile persoanelor cu dizabilități în cadrul legal al țării. PNUD sprijină, de asemenea, implementarea Principiilor Directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului, care ajută statele și companiile să prevină, să abordeze și să remedieze abuzurile privind drepturile omului comise în activitățile de afaceri.

Ghidat de noul Plan Strategic pentru 2022-2025, PNUD va continua să răspundă la Apelul Secretarului General al ONU la Acțiune pentru Drepturile Omului și să colaboreze cu țările și comunitățile pentru a integra drepturile omului în fiecare aspect al sprijinului nostru. Asta înseamnă să ajungem la cei excluși în primul rând, inclusiv femeile și fetele, popoarele indigene, persoanele de origine africană, persoanele LGBTI, migranții și persoanele cu dizabilități - sprijinindu-i să-și modeleze propria cale de dezvoltare. Într-adevăr, întregul sistem ONU recunoaște cu fermitate că o abordare bazată pe drepturile omului a dezvoltării bazate pe egalitate, incluziune și nediscriminare este cea mai bună modalitate de a reduce inegalitățile și de a face conexiunea de mare viteză cu Agenda 2030.

Achim Steiner, Administrator, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)

Tema Zilei Drepturilor Omului 2021 se referă la „Egalitate" și la Articolul 1 din Declarația Universală a Drepturilor Omului – „toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi".