Declarația Administratorului PNUD de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități

3 December 2021

Chiar și înainte de pandemia de COVID-19, persoanele cu dizabilități erau marginalizate - mult mai des trăiesc în sărăcie și se confruntă cu rate înalte de violență, neglijare și abuz. Pandemia a înrăutățit și mai tare situația dată, în condițiile în care milioane de oameni și-au pierdut locurile de muncă și veniturile, câteodată peste noapte. Totodată, multe persoane cu dizabilități suferă de alte afecțiuni care fac infectarea cu COVID și mai periculoasă pentru ele. Vulnerabilitatea femeilor și fetelor cu dizabilități la violența în bază de gen este sporită.

În timp ce unele țări încep să-și revină treptat din criza pandemică, un obiectiv-cheie trebuie să fie modelarea unei lumi mai incluzive și mai accesibile, care recunoaște contribuțiile tuturor oamenilor, inclusiv a persoanelor cu dizabilități. Este important ca persoanele cu dizabilități să poată să își asume un rol de conducere în eforturile globale de a construi un viitor mai bun după pandemia de COVID-19. Organizația Națiunilor Unite își propune să seteze un exemplu în acest sens. Ghidată de Strategia sa privind incluziunea dizabilității, ONU include dimensiunea de dizabilitate în toți pilonii activității sale: pacea și securitatea, drepturile omului și dezvoltarea. De exemplu, în Nepal, ONU a susținut consolidarea capacităților privind procesele de guvernanță care răspund nevoilor de gen și care favorizează incluziunea persoanelor cu dizabilității pentru 84 de organizații de protecție a persoanelor cu dizabilități, 72 de reprezentante alese ale femeilor și 114 lideri comunitari din organizațiile femeilor. Un nou studiu PNUD, bazat pe mărturiile și experiențele persoanelor cu dizabilități din țări ca Mexic și Malawi, vine să fortifice participarea politică a persoanelor cu dizabilități psihosociale sau intelectuale, în conformitate cu Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

Promovarea incluziunii digitale a persoanelor cu dizabilități este deopotrivă de importantă pentru implicarea sporită în procesul de elaborare a soluțiilor de dezvoltare atât de necesare.  De asemenea, aceasta va contribui la asigurarea unui cuvânt de spus în domenii critice, cum ar fi combaterea schimbărilor climatice. Însă, persoanele cu dizabilități se confruntă cu bariere la accesarea internetului și a tehnologiei asistive, inclusiv obstacole în calea accesibilității din cauza veniturilor mai mici și a cheltuielilor legate de dizabilitatea lor. Prin urmare, ONU depune eforturi pentru a extinde și face accesibilă rețeaua de comunicații în bandă largă și a forma competențe digitale necesare. Este remarcabil faptul că doar două procente din 350 milioane de pagini web active sunt într-o oarecare măsură conforme cu standardele de accesibilitate. Totuși, există multe soluții tehnologice emergente. De exemplu, inteligența artificială poate actualiza milioane de pagini web în mod automat - făcând o diferență în viețile milioanelor de persoane, prin stimularea incluziunii.

Ghidat de noul Plan Strategic 2022-2025, PNUD va continua să consolideze incluziunea dizabilității în toate aspectele programelor și operațiunilor sale, pentru a susține Agenda 2030.  De exemplu, Programul PNUD-ONU de management a talentului pentru tinerii profesioniști cu dizabilități poate inspira programe similare atât în sistemul ONU, cât și în afara acestuia. Pentru a depăși această pandemie, persoanele cu dizabilități trebuie să aibă un cuvânt de spus în procesul decizional - să facă alegeri care le vor afecta viețile cotidiene spre o lume mai incluzivă și mai accesibilă. Familia ONU va contribui la asigurarea faptului că cel puțin 15 procente din populația cu dizabilități are un cuvânt de spus în deciderea viitorului lor.

Achim Steiner, Administrator, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)

În 2021, tema Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități este „Liderismul și participarea persoanelor cu dizabilități la o lume post COVID-19 durabilă, incluzivă și accesibilă”. PNUD găzduiește Secretariatul Parteneriatului ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (UNPRPD), care aduce împreună agențiile ONU, statele și organizațiile care au avansat în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități.