Declarația Administratorului PNUD de Ziua Internațională a Drepturilor Omului, 10 decembrie 2022

9 December 2022

„Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și drepturi.” Cu promisiunea de a asigura respectarea drepturilor tuturor, pretutindeni, acest prim articol al Declarației Universale a Drepturilor Omului (DUDO) rămâne cel mai puternic angajament privind drepturile omului pe care și l-a asumat vreodată comunitatea globală, ceea ce constituie fundamentul necesar pentru ca lumea să nu repete niciodată ororile celui de-al doilea război mondial. Timp de aproape 75 de ani, DUDO a inspirat și a deschis calea pentru zeci de tratate privind drepturile omului la nivel global și regional, proclamând libertăți și drepturi de care oamenii de pretutindeni au nevoie pentru a contribui la crearea unui viitor pașnic, incluziv și durabil pentru toți.

În 2022, drepturile omului sunt amenințate în tot mai multe regiuni de pe glob. Unele dintre cele mai grave încălcări ale drepturilor omului au loc în timpul conflictelor violente, aflate acum la cele mai înalte niveluri din 1945, inclusiv violența în bază de gen împotriva femeilor și fetelor. Apărătorii drepturilor omului, jurnaliștii și societatea civilă sunt îndeosebi în pericol, în condițiile în care activiștii sunt întemnițați, grupurile religioase și minoritățile, inclusiv popoarele indigene, migranții, refugiații și comunitatea LGBTIQ+ se confruntă cu niveluri crescute de persecuție. Organizația Națiunilor Unite (ONU) și partenerii noștri sprijină țările să își îndeplinească obligațiile privind drepturile omului nu numai pentru că așa este corect sau așa trebuie, ci și pentru că este fundamental pentru atingerea Obiectivelor Globale, de la reducerea sărăciei până la promovarea egalității de gen.

Pe măsură ce schimbările climatice se intensifică și degradarea lumii noastre naturale continuă într-un ritm necontenit, este nevoie de o transformare a abordării globale a drepturilor legale ale generațiilor actuale și viitoare. Recent, în 2022, Adunarea Generală a ONU a declarat că accesul la un mediu curat, sănătos și durabil este un drept universal al omului. Aceasta va încuraja acțiunile și va abilita cetățenii pentru a trage guvernele la răspundere. Cu toate acestea, în multe părți ale lumii, actele de violență și intimidare împotriva apărătorilor drepturilor omului au continuat fără încetare. Peste 1700 de activiști de mediu au fost uciși în ultimul deceniu. Toate țările trebuie să găsească voința politică necesară pentru a pune capăt impunității pentru actele de intimidare, violență și crimă. De asemenea, este nevoie de un sprijin mai mare pentru justiția de mediu, cu oportunități extinse de advocacy, litigare și o mai mare responsabilitate pentru acțiunile lor a statelor și a altor actori, inclusiv a sectorului privat. Tinerii care se confruntă cu impactul disproporționat al crizei climatice trebuie, de asemenea, să își poată spune cuvântul în ceea ce privește viitorul climatic al țărilor lor. Acesta este un principiu-cheie al Promisiunii Climatice a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), prin care mii de tineri se implică direct în formularea angajamentelor țării lor în materie de climă.

Ca parte a familiei ONU, PNUD va continua să răspundă apelului la acțiune al Secretarului General al ONU pentru a promova respectarea drepturilor omului, în timp ce susținem țările și comunitățile pentru a integra drepturile omului în fiecare fibră a suportului oferit, drepturile omului fiind o soluție universală pentru cele mai stringente probleme de dezvoltare. În condițiile în care drepturile omului sunt restrânse și amenințate la nivel global, toate țările trebuie să își asume responsabilitatea de a promova în mod proactiv DUDO, care reprezintă fundamentul libertății, justiției și păcii în lume și o forță pentru a schimba lumea în bine. Aceasta înseamnă să rămânem fideli literei și spiritului DUDO, fiindcă drepturile omului nu pot fi niciodată negociabile.

Achim Steiner, Administrator, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)

Cea de-a 75-a aniversare a Declarației Universale a Drepturilor Omului (DUDO) este sărbătorită pe 10 decembrie 2023. Până atunci, începând cu Ziua Internațională a Drepturilor Omului din acest an, 10 decembrie 2022, va demara o campanie de un an care va prezenta DUDO, axându-se pe moștenirea, relevanța și activismul acesteia.