Declarația Administratorului PNUD de Ziua Internațională a Drepturilor Omului - 10 decembrie

9 December 2023

Astăzi, războaiele afectează suprafețe mari ale lumii și ne confruntăm cu cel mai mare număr de conflicte, de la anul 1945. Unele dintre cele mai grave încălcări ale drepturilor omului au loc în timpul războaielor și conflictelor, inclusiv flagelul violenței în bază de gen împotriva femeilor și fetelor. Totodată, unii dintre cei mai săraci și marginalizați oameni suportă povara crizei climatice care acum se intensifică, afectând drepturile omului, inclusiv dreptul de a trăi în siguranță – aceasta se manifestă de la secete și inundații care duc la pierderea recoltelor și foamete, până la mutări forțate, când casele sau mijloacele de trai sunt distruse. Anul 2023 marchează cea de-a 75-a aniversare a Declarației Universale a Drepturilor Omului, iar aceasta vine cu prea puține motive de a celebra. Cu toate acestea, această Declarație, precum și cele peste 70 de tratate privind drepturile omului care sunt bazate pe ea, rămân cele mai eficiente instrumente din lume pentru a preveni conflictele, oferind în același timp o platformă pentru a impulsiona noi acțiuni ambițioase pentru combaterea schimbărilor climatice, care reprezintă cea mai mare amenințare pentru drepturile omului.

Angajamentul global pentru dezvoltarea durabilă, reflectat în Agenda 2030, cu promisiunea de a nu exclude pe nimeni, este o agendă bazată pe drepturile omului. O lume dreaptă și pașnică este construită pe temelia respectării drepturilor și demnității fiecărei persoane. Avansarea literei și spiritului Declarației Universale a Drepturilor Omului a contribuit la îmbunătățirea vieții a milioane de oameni din întreaga lume. De exemplu, doar în anul 2022, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) a sprijinit 104 țări să respecte, să protejeze și să realizeze drepturile omului, inclusiv a susținut 17 țări pentru a aborda violența sexuală și în bază de gen sau violența sexuală în context de conflict. În cooperare cu Oficiul ONU pentru Drepturile Omului și cu instituțiile naționale pentru apărarea drepturilor omului, PNUD susține apărătorii drepturilor omului ca să își poată desfășura activitatea. Prin inițiative precum Promisiunea climatică, PNUD face eforturi pentru ca grupuri esențiale precum tinerii și femeile să aibă un cuvânt de spus în deciziile privind viitorul lor. PNUD sprijină țările pentru a se asigura că respectă obligațiile existente în materie de drepturile omului și avansează, inclusiv prin utilizarea de noi tehnologii pentru a îmbunătăți prestarea serviciilor publice care protejează și promovează drepturile omului. Anul acesta, PNUD a lucrat cu guverne și organizații din 38 de țări pentru a sprijini implementarea Principiilor directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului.

Pentru ca drepturile omului să avanseze, există o obligație implicită pentru fiecare om și pentru fiecare entitate de a promova Declarația Universală a Drepturilor Omului. Pentru aceasta, PNUD se alătură partenerilor din sistemul  ONU și statelor-membre, cu promisiunea de a îndeplini angajamente esențiale, parte a Inițiativei pentru Drepturile Omului 75. În primul rând, până în anul 2030, ne angajăm să sprijinim statele-membre să realizeze dreptul fiecărui om de a trăi într-un mediu curat, sănătos și durabil, în 100 de țări. Într-o lume care se confruntă cu impactul tot mai mare al schimbărilor climatice și cu distrugerea continuă a mediului, putem oferi comunităților noi instrumente pentru a proteja atât drepturile omului, cât și ale Pământului. În al doilea rând, ne angajăm să sprijinim statele-membre să integreze drepturile omului și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD), în 75 de țări. Cu ceasul ticăind spre anul 2030, avem nevoie de un impuls concertat pentru a integra drepturile omului în ODD-uri, pentru a face ca promisiunea lor – de a nu exclude pe nimeni – să devină realitate. Totodată, ne angajăm să ne îmbunătățim programele de dezvoltare durabilă, integrând drepturile omului și pe toți oamenii.

Promisiunea Declarației Universale a Drepturilor Omului, de demnitate și egalitate în drepturi, a fost contestată ca niciodată înainte. Cu toate acestea, la trei sferturi de secol de la adoptarea sa, valorile și drepturile consacrate în ea rămân o forță motrice. Ea oferă mijloacele pentru a ne confrunta cu provocările noastre universale, de la conflicte și sărăcie la reformarea arhitecturii financiare globale, luarea de măsuri pentru combaterea schimbărilor climatice, încetarea rasismului și discriminării și promovarea egalității de gen.