Ziua internațională împotriva homofobiei, bifobiei și transfobiei (IDAHOBIT)

Declarația Administratorului PNUD Achim Steiner

16 May 2023

Atitudinile și normele sociale homofobe și transfobe profund înrădăcinate fac o mulțime de persoane lesbiene, homosexuale, bisexuale, transgen, queer și intersexuale (LGBTQI+) extrem de vulnerabile la discriminare. Mult prea des, persoanele LGBTQI+ devin victime ale violenței sau chiar crimelor alimentate de ură. Multe din ele sunt maltratate și chiar renegate de propriile familii. Persoanele LGBTQI+ de toate vârstele și din întreaga lume sunt printre cele mai excluse, în timp ce țările depun eforturi pentru a realiza Obiectivele Globale.

Atestăm progrese remarcabile. Din 1990 până în 2023, numărul țărilor care au incriminat relațiile private, consensuale între persoane de același sex a scăzut de la 113 până la 64. În multe țări, normele sociale din ce în ce mai mult tind spre acceptare. Cu toate acestea, mai sunt decalaje de surmontat. În acele țări în care persistă legi discriminatorii, persoanele sunt expuse riscului de arestare, urmărire penală și privare de libertate. Din păcate, un număr mic de țări vor să extindă incriminările deja existente, până la punctul de a interzice activitatea esențială a apărătorilor drepturilor omului și de a introduce pedeapsa cu moartea pentru așa-numita „homosexualitate agravată”. Nu poate exista niciodată o justificare pentru astfel de încălcări flagrante ale drepturilor omului.

Noi, cei din Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), am încorporat principiul de a nu exclude pe nimeni — cu promisiunea de a pune capăt discriminării și excluderii — în eforturile noastre de a sprijini țările să abroge legile care discriminează persoanele LGBTQI+, de a proteja drepturile omului și de a sprijini incluziunea socială. Lucrând cu partenerii din sistemul Organizației Națiunilor Unite (ONU) și nu numai, PNUD a contribuit la recenta dezincriminare cu succes a fenomenului în țări precum Angola, Barbados, Insulele Cook și Saint Kitts și Nevis. Prin inițiative precum Being LGBTIQ+ in the Caribbean și #WeBelong Africa, PNUD lucrează cu țările, sprijinindu-le în colectarea de date referitoare la populația LGBTQI+, pentru a se asigura că serviciile publice, inclusiv asistența medicală, răspund mai mult la necesitățile acestora. Sprijinim, de asemenea, elaborarea de legi și politici pentru identificarea de gen în țări precum Vietnam, abordarea problemei de protecție a datelor cu caracter personal ale persoanelor LGBTQI+ din Georgia și focusare atenției pe problemele populației LGBTQI+ în strategiile de dezvoltare durabilă ale Namibiei.

Promovarea incluziunii și combaterea discriminării sunt principiile centrale ale ONU. PNUD respectă principiile participării, incluziunii, egalității și nediscriminării în toate proiectele și programele sale — de la promovarea păcii până la combaterea schimbărilor climatice. Codul nostru de etică care identifică standardele noastre etice, împărtășite de toți angajații PNUD, include așteptarea că promovăm soluționarea problemelor LGBTQI+. Strategia de egalitate de gen a PNUD extinde domeniul de aplicare al agendei noastre privind incluziunea de gen pentru a include persoanele cu toate identitățile de gen. Strategia noastră privind HIV și sănătatea include un accent pe abrogarea legilor discriminatorii împotriva persoanelor LGBTQI+, care subminează realizările din domeniul sănătății publice, iar programul nostru de guvernare sprijină participarea sporită a minorităților sexuale și de gen la alegeri. Într-adevăr, cu toții trebuie să jucăm un rol în pledoaria împotriva urii, discriminării și violenței cu care se confruntă multe persoane LGBTQI+ în fiecare zi. Împreună, putem să punem capăt acestei stări insidioase de frică constantă care înăbușă prea multe vieți și să promovăm progresul comunității noastre globale.

Achim Steiner, Administrator al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)

Ziua internațională împotriva homofobiei, bifobiei și transfobiei (IDAHOBIT) este marcată anual pe 17 mai, pentru a spori gradul de conștientizare privind discriminarea și violența cu care se confruntă comunitățile LGBTQI+ din întreaga lume.