Јавен повик до граѓанските организации за поднесување предлог-проекти

June 14, 2023

Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) објавува Јавен повик за граѓански организации регистрирани во Северна Македонија, кои се занимаваат со промовирање на транзициската правда и социјална кохезија и заштита на човековите права. Јавниот повик се објавува како дел од регионалниот проект „Поддршка од ЕУ за градење доверба на Западен Балкан“ финансиран од Европската Унија и имплементиран од УНДП. Имплементацијата на проектот започна на 1 јануари 2023 година и ќе трае четири години.

Со проектот се обезбедува експертиза и поддршка на судството и органите на прогонот во Босна и Херцеговина, Црна Гора, Северна Македонија, Србија и Косово*. Поконкретно, во Република Северна Македонија, проектот се фокусира на зајакнување на капацитетите на правосудните органи и на активности за подигање на свеста за справување со рецидивите од конфликтите и промовирање на помирувањето по пат на регрантирање на граѓанските организации. Севкупно, сите интервенции имаат за цел подобрување на дијалогот во рамките на општествата и помеѓу етничките групи околу минатите конфликти, сѐ со визија за постигнување одржлив мир во регионот и создавање поотпорни општества и посилна општествена кохезија.

Во Северна Македонија, проектот ќе соработува grassroot чинители за подигање на јавната свест, вклучително и поттикнување дијалог и размена меѓу широк спектар засегнати страни, особено младите и идните креатори на јавното мислење за да придонесе кон градење доверба преку јавно застапување и активизам за промовирање на помирувањето, меѓуетничкиот дијалог, и дијалогот околу минатото.

Краен рок за пријавување на повикот: среда, 12 јули 2023 година, до 17:00 часот.

Минималниот износ по грант е 5.000 евра, а максималниот износ е 20.000 евра.

Предложениот проект може да трае минимум 4 месеци, а најмногу 24 месеци.

Повеќе информации за условите за поднесување на предлог-проектите и критериумите за избор, како и формулари за аплицирање се достапни на следните линкови:

Јавниот повик и придружните документи на албански јазик се достапни на следните линкови: 

Јавниот повик и придружните документи на англиски јазик се достапни на следните линкови:

*За Европската Унија, оваа ознака не е во спротивност со позициите за статусот и е во согласност со Резолуцијата 1244/1999 на Советот за безбедност на ОН и мислењето на МСП за прогласувањето независност на Косово. За УНДП, сите референци за Косово се подразбираат во контекст на Резолуцијата 1244 (1999) на Советот за безбедност.