Toplum Merkezlerinde Deprem Sonrası Sosyal Hizmet Sunumu için SOP

Turkish

pdf (1MB)

İndir

Toplum Merkezlerinde Deprem Sonrası Sosyal Hizmet Sunumu için SOP

5 February 2024

Sosyal hizmet, insanların güçlenmelerini, kendi yaşamları üzerinde kontrole sahip olmalarını, dayanıklı olmlarını ve yapabilirliklerini artıracak fırsatlara ve seçeneklere erişmelerini destekleyen bir insani kalkınma aracıdır. İyi organize olmuş, etkin işleyen ve şoklara cevap veren bir sosyal koruma sisteminin ve sosyal hizmet sunumunun varlığı depremden sonrası hızlı iyileşmenin de temelidir.  

Bu düşünceyle UNDP Türkiye Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sosyal hizmet sunumunu hem fiziki imkânların sağlanması hem de hizmet sağlama kapasitesi açısından destekledi. 

Bu bağlamda Deprem bölgesinde sosyal hizmet sunumuna yönelik ekte bulabileceğiniz bir standart operasyonel prosedürler kılavuzu geliştirdik. Kılavuz sadece sosyal hizmet sunumunda yer alan profesyoneller tarafından değil sahada çalışan herkes tarafından yaygın olarak kullanılabilir.  

Document Type
Regions and Countries
Sustainable Development Goals