Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Türkiye

Ne yapıyoruz?

UNDP Türkiye Temsilciliği, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme, kapsayıcı ve demokratik yönetişim ve iklim değişikliği ve çevre konularında çalışıyor. UNDP, 50 yılı aşkın bir süredir, Türk Hükümeti'nin yanısıra, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör dahil çok sayıda ulusal ve uluslararası kuruluşla işbirliği yapıyor.

Neler Başardık?

45.

sırada

Türkiye insani gelişme endeksinde birinci grup ülkeler arasında 45. sırada yer alıyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizlik endeksinde ise 63. sırada, toplumsal cinsiyet gelişme endeksinde ise 3. grup ülkeler arasında yer alıyor. Cinsiyet açıklarını kapatmak insani gelişmede ilerlemenin önemli araçlarından!

1.420

ne eğitimde ne istihdamda yer alan kadın,

Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesi kapsamındaki mesleki eğitimler ve güçlenme eğitimlerinin yanında mentorluk desteği de aldı. Eğitimler ve mentorluk programı sonrası 211 kadın işe girdi.

2.178

kadınlara ait küçük işletme,

UNDP’nin İsveç fonlu hibe programı kapsamında depremden etkilenen 11 ilde desteklendi.

11.280

kişi

Program kapsamında sağlanan temel yaşam becerileri, mesleki eğitimler, Türkçe dil kursları ve eğitmenlik eğitiminden yararlandı.

5 milyon

kişi

Özel Sektör Portföyü 5 milyondan fazla bireye ulaştı ve bunların %51'i kadındı.

920

kadın

Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesi kapsamındaki eğitimlere katıldı ve mentorluk programında 500 mentor 500 menti ile eşleşti.