Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Türkiye

Ne yapıyoruz?

UNDP Türkiye Temsilciliği, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme, kapsayıcı ve demokratik yönetişim ve iklim değişikliği ve çevre konularında çalışıyor. UNDP, 50 yılı aşkın bir süredir, Türk Hükümeti'nin yanısıra, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör dahil çok sayıda ulusal ve uluslararası kuruluşla işbirliği yapıyor.

Neler Başardık?

11,669,907

metrekare

Türkiye’nin Doğu Sınırlarında Mayınların Temizlenmesi ve Sınır Denetim Kapasitesini Artırarak Sosyo-ekonomik Gelişimin Sağlanması Projesi – Aşama I kapsamında mayınlardan temizlendi.

9.5

yıl

Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi kapsamında yapılan Cezeri Yeşil Teknoloji Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Binası'nın ürettiği enerjiyle kendini amorti etme süresi.

3,350

ton

Kalıcı Organik Kirleticilerin Kalıntılarının Ortadan Kaldırılması ve Kalıcı Organik Kirleticilerin Salımlarının Azaltılması projesi kapsamında ortadan kaldırılması hedeflenen kalıcı organik kirletici miktarı.

11,280

kişi

Program kapsamında sağlanan temel yaşam becerileri, mesleki eğitimler, Türkçe dil kursları ve eğitmenlik eğitiminden yararlandı.

5 milyon

kişi

Özel Sektör Portföyü 5 milyondan fazla bireye ulaştı ve bunların %51'i kadındı.

57

2022 yılındaki aktif proje sayısı

Türkiye'yi sürdürülebilir kalkınma alanında desteklemek için.