Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi, küresel bir öncelik olarak UNDP’nin kalkınma görevinin en önemli ögesidir. UNDP, kadınlar ve kız çocuklarının kendi toplumlarına erkekler ve oğlan çocukları ile eşit temelde katkı yapamadığı sürece, sürdürülebilir insani gelişmenin tam anlamıyla gerçekleşmeyeceğini çok iyi bilmektedir. İnsani gelişme, yalnız ekonomik refahı kapsayacak değil, aynı zamanda insanların eşit, sürdürülebilir ve istikrarlı bir dünyada tüm insanların esenliğini artırmayı hedefleyen çok yönlü yaklaşımlar gerektirmektedir.

UNDP için küresel çapta tanınan bir norm olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi, UNDP’nin yoksulluğun ortadan kaldırılması, eşitsizlik ve dışlamanın azaltılmasında ülkeleri destekleme çalışmalarının her yönünün ayrılmaz bir parçasıdır.

İşte bu küresel görevin ivmesiyle uyumlu olarak, UNDP Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi yolunda kararlı biçimde çalışmaktadır. Bu amaçla, UNDP Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesini tüm faaliyetlerine, uygulamalarına, programlama ve yapılandırmalarının başarılmasına toplumsal cinsiyete duyarlı biçimde anaakımlaştırmaktadır. Bu kararlılığın bir çıktısı olarak, UNDP Türkiye, “UNDP Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Stratejisi 2017-2020” dokümanını kolektif bir anlayışla geliştirmiştir. Bu strateji dokümanı, UNDP Türkiye’nin gerekli ve yeterli kapasite, sağlam kurulu bir sistem ve etkin programa sahip olmasını ve toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin müdahalelerin başarıyla gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.

Bu anlayış ve yaklaşımın yanı sıra geliştirilen araç ve mekanizmalar sayesinde, UNDP Türkiye, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğine özlü ve dönüştürücü katkı yapmayı hedeflemektedir.