Türkiye

Hakkımızda

Faaliyetlerimiz: Neler yapıyoruz?

UNDP Türkiye’nin başlıca faaliyet alanları Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme, Kapsayıcı ve Demokratik Yönetişim, İklim Değişikliği ve Çevre’dir. UNDP, 50 yılı aşkın süredir Türk Hükümeti’nin yanı sıra STK’lar, üniversiteler ve iş dünyası dahil birçok ulusal ve uluslararası kuruluş ile yakın ortaklıklar kurdu.

UNDP, Türkiye’nin AB’ye katılımını ön planda tutan, büyük hedefler güden reform gündemini destekliyor.

UNDP Türkiye, ülkenin kalkınma zorluklarına uygulamalı çözümler üretmek amacıyla, Türk Hükümeti ve diğer ortaklar ile işbirliği yapıyor. UNDP, kuruluşundan bu yana, ülkede birçok program ve projeyi hayata geçirdi. UNDP ayrıca, Türkiye’de ve komşu coğrafyada krizler ve afetlere verilen yanıtta büyük rol oynadı.

 

Hedeflerimiz: Neleri başarmak istiyoruz?

UNDP, proje uygulama ve politika danışmanlığı yoluyla, Türkiye’nin kalkınma gündeminin uygulanmasını desteklemek amacıyla üç portföye odaklanıyor: (1) Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme, (2) Kapsayıcı ve Demokratik Yönetişim, (3) İklim Değişikliği ve Çevre.

Bu temel alanlara ek olarak, UNDP Türkiye, bir yanda Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Programı’nı destekliyor, diğer yanda da kendi politika ve programları yoluyla, kalkınmada kadınların ve özel sektörün rolünü vurguluyor.

 

Başarılarımız: Neleri başardık?

Bazı örnek projelerimizin sonuçları:

Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme

  • “Gelecek Turizmde” programı kapsamında, Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu, bugüne kadar 6 projeyi destekledi. Fon’un sağladığı eğitimlerle, bu projelerde yer alan kadınların beceri ve yetkinlikleri artırıldı. Böylelikle, kadınlar güçlenerek sürdürülebilir turizm girişimlerinde istihdam edilebilir oldular, bölgelerinde daha çok iş olanağına kavuştular, ayrıca kendi işletmelerini kurdular.
  • “Güneydoğu Anadolu'da Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler” projesi kapsamında, çarpan etkileriyle bölgede tekstil fabrikaları ve atölyelerinin kurulmasına destek verilerek, 5.000’i aşkın kişi istihdam edildi.
  • “Enerji Verimli Ürünlerin Piyasa Dönüşümü” projesiyle, 50.000’i aşkın ev aletleri satış personeline enerji verimliliği eğitimi verildi. Kamu savunuculuk kampanyalarıyla 9 milyonu aşkın insana ulaşıldı.

 

Kapsayıcı ve Demokratik Yönetişim

  • “Türkiye'de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk ve Ceza Uyuşmazlıklarında Uzlaştırma Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek” projesi kapsamında, çalışma ziyaretleri, bilgi/deneyim paylaşım platformları yoluyla hukukçular ve halkın farkındalığı artırıldı; 120 avukata hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk eğitimi verildi.
  • “Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı” kapsamında hibe desteğiyle uygulanan projelerle, STK’lar, kadın çalışmaları disiplini veya merkezine sahip üniversiteler, yerel yönetimler desteklenerek bireysel ve kurumsal kapasiteler geliştirildi. Bugüne kadar 10 şehirde 20 STK’ya ulaşıldı.
  • “Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi” projesi kapsamında İnsan Hakları Eğitim Programı geliştirildi, zorunlu askerlik hizmetini yapmakta olan 7.500 Mehmetçiğe şu alanlarda eğitim verildi: İnsan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları, çocuk hakları, çevrenin korunması, genel sağlık, yasal güçlendirme, güvenli toplumsal yaşam, öğrenme ve kişisel gelişim.

 

İklim Değişikliği ve Çevre

  • “Türkiye'nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi” projesiyle, Gökova SEPA’da 1.914 hektar büyüklüğünde 6 Balık Avlama Yasak Alanı oluşturuldu.
  • “Türkiye'nin Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında 9 orman sıcak noktasının %66,6’sı yasal koruma altına alındı: Baba Dağı, Datça-Bozburun Yarımadası, Fırtına Vadisi, İstanbul ve Yenice Ormanları, Küre Dağları.
  • Yaklaşık 38.000 hektar alanı kapsayan ve çevresinde 134.000 hektarlık tampon bölge bulunan Küre Dağları Milli Parkı kuruldu. 2012 yılında, seçkin PAN Parks sertifikasına layık görülen Türkiye’de ilk, Avrupa’da ise 13ncü park oldu.

 

Karar mekanizmasında kimler var?

Mukim Koordinatör, Türkiye’de BM Sistemi’nin başkanlığını yaparken, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi ise UNDP'nin Türkiye'deki yöneticiliğini üstlenmektedir.

UNDP Türkiye, Türk Hükümeti ile yakın işbirliği yapıyor. Türkiye’nin kalkınmasına daha güçlü katkıda bulunmak amacıyla merkezi hükümet, yerel yönetimler, sivil toplum, üniversiteler ve özel sektör ile ortaklıklar kuruyor.