Türkiye

İş Fırsatları

UNDP personelinin seçim ve işe alımında en önemli düşünce, BM Antlaşması Madde 101(3) ve BM Personel Yönetmeliği 4.2’de belirtilen “en yüksek verimlilik, yetkinlik ve dürüstlük standartlarını sağlama gereği”dir.

UNDP personelinin seçim ve işe alımına aşağıdaki beş ilke rehberlik eder:

  1. Rekabet: Tüm boş kadrolar için seçimde görünür ve adil rekabetçi süreç izlenir.
  2. Nesnellik: Seçim, açıkça belirtilmiş kriterler, iş beceri ve yetkinlikleri, kurumsal önceliklere göre adayların değerlendirilmesi suretiyle, profesyonel titizlikle yapılır.
  3. Şefffaflık: Seçim ve alım kriterleri ve alım sürecinin tüm aşamaları, personele ve adaylara mümkün olan en geniş ölçüde açıktır.
  4. Çeşitlilik: UNDP Türkiye, işgücü çeşitliliğine adanmıştır. Kadınlar, engelliler, roman ve diğer etnik veya dini azınlıklar, HIV’le yaşayan kişiler, mülteciler de Türkiye Cumhuriyeti’nde çalışma hakkına yasal olarak sahip olmayan diğer kişilerin başvurmaları özellikle teşvik edilir.
  5. Hesap verebilirlik: İşe alım yöneticileri hem seçim için yaptıkları öneriler hem de öneri aşamasına kadar süreçlerin izlenme biçiminden sorumludur.

İş fırsatı türleri

UNDP, uluslararası veya yerel alım yoluyla personeli işe alır. İşin yasal dayanağı, hizmetin süresi gibi birtakım kriterlere bağlı olarak birkaç sözleşme türü uygulanır. Standart sözleşme türleri şunlardır:

  • Sabit Süreli Atama (FTA) – ülke vatandaşları ve uluslararası;
  • Geçici Görevlendirme (TA) – ülke vatandaşları ve uluslararası;
  • Hizmet Sözleşmesi (SC) – yalnız ülke vatandaşları;
  • Personel Hizmetleri Sözleşmesi – ülke vatandaşları ve uluslararası.

Sabit Süreli Atama (FTA). FTA, Personel Kuralları kapsamında sözleşme yapılan personel için uygulanır. Yerel personelin maaş skalası, ülkede mevcut en iyi koşullara dayanır. Uluslararası personelin maaş skalası ise, en iyi emsal kamu hizmetinde dayanır.

Geçici Atama (TA). TA, TA Kılavuzu kapsamındaki personel için uygulanır. Sözleşmenin azami süresi 364 gündür. Yerel personelin maaş skalası, ülkede mevcut en iyi koşullara dayanır. Uluslararası personelin maaş skalası ise, en iyi emsal kamu hizmetinde dayanır.

Ulusal Personel Hizmetleri Sözleşmesi (NPSA). NPSA, hizmet sözleşmesi kapsamında süresi sınırlı hizmeti UNDP’ye sağlamak üzere bireylerin hizmete alınmasını sağlamak üzere UNDP tarafından oluşturulan bir sözleşme biçimidir. NPSA sözleşme süresi 1 gün ila 6 ay arası (kısa süreli sözleşme) veya 6 ay ila 1 yıldır (düzenli sözleşme). Her iki sözleşme türünün ofiste ve/veya evden çalışma esnekliği vardır.

Uluslararası Personel Hizmetleri Sözleşmesi (IPSA). IPSA, hizmet sözleşmesi kapsamında süresi sınırlı hizmeti UNDP’ye sağlamak üzere bireylerin hizmete alınmasını sağlamak üzere UNDP tarafından oluşturulan bir sözleşme biçimidir. IPSA sözleşmesi yapılan kişi normal olarak, kendi ülkesi veya daimi ikametgahı dışındaki bir ülkede uzmanlık işlevleri ifa etmek üzere tutulur. IPSA 12 aya kadar süreli olabilir ve 4 yıla kadar yenilenebilir; ancak projenin azami süresini aşamaz. IPSA’nın azami süresi normal olarak proje süresi ve/veya umulan finansman dönemidir.

Sabit Süreli Atama (FTA) ve Personel Hizmetleri Sözleşmesi başvuru prosedürü:

Boş bir kadroya başvurmak için, başvurunuzu aşağıda yer alan boş kadro linkleri üzerinden yapınız.

Diğer ilgili bilgiler:

Boş kadrolar, UNDP e-Recruitment platformunda (Oracle) duyurulur. Başvurular çevrimiçinde doldurulur ve gönderilir.

Uyarı

UNDP, e-posta mesajları ve farklı internet sitelerinde sahte/uydurma boş kadro ilanlarının dolaştığının farkındadır. Bu türden dolandırıcılık faaliyetinin amacı, kişileri kandırmak ve işe alım öncesinde “kayıt/vize/diğer ücret” ödemeye ikna etmektir. UNDP, alım sürecinin hiçbir aşamasında hiçbir şekilde ücret talep etmez (başvuru, mülakat, işlemler, eğitim, vize ücreti veya sair ücret). Logo, amblem, form, adlar ve adreslerimiz halka açık ve kolayca kopyalanabilir olduğundan, başvuranların boş kadrolara başvururken, bu türden önceden ücret alma dolandırıcılığına karşı korunmak için tüm uygun önlemleri almak suretiyle, özellikle dikkatli olmaları kuvvetle tavsiye edilir. Böyle bir dolandırıcılığın kurbanı olmuşsanız, gerekli işlemin yapılması için kendi yerel kolluk makamlarınıza başvurun.

Bilgi Açıklama Politikası

Bu internet sitesine eriştiğinizde, kullanıcı hakkında İnternet protokol (IP) adresleri, internet sitesinde gezinti, harcanan süre ve benzerleri olmak üzere birtakım bilgiler UNDP sunucularında kaydedilecektir. Bilgiler yalnız internet sitesi trafik analizi amaçlarıyla kullanılacaktır. Kullanıcı kendine ait benzersiz adı-soyadı, adresi ve diğer bilgileri bu internet sitesinde bulunan formlara (örneğin iş başvuru formları) kaydederse, bu türden bilgiler de yalnız belirtilen amaçlarla kullanılacak ve UNDP dışında hiçbir tarafla paylaşılmayacak veya herkese açık/ulaşılabilir kılınmayacaktır. Ancak, UNDP, bu bilgilerin güvenliği için hiçbir sorumluluk üstlenmez. UNDP’nin bilgileri açıklama yöntemleri hakkında sorularınız için, bkz. Bilgi Açıklama Politikası.