Deprem sonrası erken toparlanma için mesleki eğitim, istihdam ve sosyal hizmetler aracılığıyla toplum temelli modeller oluşturma

English

pdf (1MB)

İndir

Deprem sonrası erken toparlanma için mesleki eğitim, istihdam ve sosyal hizmetler aracılığıyla toplum temelli modeller oluşturma

8 February 2024

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşik Krallık tarafından finanse edilen girişimle, deprem müdahalesinin erken toparlanma aşamasında özel politikalara ihtiyaç duyan gruplara yardımcı olmak için sürdürülebilir toplum temelli modeller geliştirmeyi ve uygulamayı hedefliyor ve bu kapsamda mesleki eğitim, istihdam ve sosyal hizmetlere erişim sağlıyor.

UNDP, Türkiye'de 11 ili etkileyen yıkıcı Şubat 2023 depremlerinin ardından erişilebilir ve toplumsal cinsiyete duyarlı sosyal hizmetlerin sunumuna, istihdam ve girişimcilik destek programlarının tasarlanmasına ve ayrıca atık yönetimi konusunda belediyelerin kapasitelerinin geliştirilmesine katkıda bulunuyor.

Regions and Countries