Organize Sanayi Bölgelerinde Erken Çocukluk Bakım ve Eğitim Hizmetleri: Arz ve Talep Analizi ile Diyarbakır Model Çalışması

Organize Sanayi Bölgelerinde Erken Çocukluk Bakım ve Eğitim Hizmetleri: Arz ve Talep Analizi ile Diyarbakır Model Çalışması

2 April 2024

Organize Sanayi Bölgelerinde Erken Çocukluk Bakım ve Eğitim Hizmetleri: Arz ve Talep Analizi ile Diyarbakır Model Çalışması; organize sanayi bölgelerinde kreş ve anaokulu açılmasına yönelik uzun yıllardır devam eden çok sayıdaki girişim ve çalışmaya güncel katkı sağlamak üzere hazırlanmıştır. Bir fizibilite çalışması niteliğindeki bu araştırmanın temel amacı, Diyarbakır örneğine bakarak, Türkiye genelinde organize sanayi bölgelerinde açılabilecek kreş ve anaokullarının işveren tarafından destek görmesi ve çalışanlar tarafından tercih edilmesinin hangi koşullara bağlı olduğunu ve nasıl bir model üzerinde uzlaşı sağlanabileceğini açığa çıkarmaktır.

Bu rapor, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen “Mesleki Eğitim, Sosyal Hizmetler ve İstihdam Yoluyla Deprem Kurtarma için Toplum Temelli Modeller Oluşturma Projesi” kapsamında hazırlanmıştır.

Document Type
Regions and Countries