"Eğitimde Bilime Dayalı İklim Eylemini Güçlendirme" Çalıştayı Raporu

Turkish

pdf (1MB)

İndir

"Eğitimde Bilime Dayalı İklim Eylemini Güçlendirme" Çalıştayı Raporu

26 July 2023

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), İNGEV, Eğitim Reformu Girişimi ve Eğlenceli Bilim ortaklığında düzenlenen "Eğitimde Bilime Dayalı İklim Eylemini Güçlendirme" çalıştayı raporu, Türkiye'deki okullarda çocukların ve gençlerin iklim değişikliği konusundaki farkındalığının daha etkili bir şekilde nasıl artırılabileceğine dair sonuçları ve önerileri özetliyor.

İklim eylemini yerelleştirme, hem insanları hem de doğayı merkeze alan yaklaşımlar, kapsayıcı modüller tasarlama ve bu süreçlerde araç olarak teknoloji ve oyunlaştırmayı dahil etmenin önemi gibi konuların yer aldığı rapor aynı zamanda disiplinler arası iş birliği ve birlikte yaratmanın önemini de vurguluyor.

Regions and Countries