SKA Türkiye Yatırımcı Haritası

SKA Türkiye Yatırımcı Haritası

9 April 2021

Küresel zorlukları ele alan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), herkes için daha adil ve sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmak için bir plan sağlıyor. Küresel yatırımlar için yıllık 5-7 trilyon ABD doları kadar bir ihtiyaç olmasından dolayı 2030 yılına kadar SKA Gündemine ulaşmak için önemli miktarda finansman gerekiyor. SKA yatırımlarında, gelişmekte olan ülkeler tek başlarına, yıllık 2,5 trilyon ABD doları tutarında büyük bir finansman açığıyla karşı karşıya. Bu açığı kapatmak ve hükümetlerin, bağış yapan kuruluşların ve çok yönlü kalkınma bankalarının omuzlarındaki finansman yükünü hafifletmek için özel sektörle ortaklık yaparak ve özel sermayenin önündeki engeli kaldırarak SKA ile ilgili yatırımları genişletmek büyük önem arz ediyor. Ortalama seviyede gelişmekte olan bir ülkede GSYİH'nin %60'ını, sermaye akışlarının %80'ini ve işlerin %90'ını oluşturan özel sektörün kalkınma iş birliğine katılımı çok yüksek öneme sahip.

Potansiyel özel sektör yatırımlarına rağmen, yatırım fırsatları ve riskleri hakkındaki sınırlı veriler ve içgörüler, sınırlı kapasite ve iş ağı, yüksek seviyede gerçek veya algılanan politika ve mevzuat riskleri gibi nedenlerle gelişmekte olan birçok ülkenin yerli ve uluslararası yatırımı çekme oranı düşük kalıyor. Artan yatırımcı ilgisine rağmen etki yatırım istihbaratı eksikliğinin yarattığı acil ihtiyacın fark edilmesinin ardından, UNDP SDG Impact, gerekli araçlar ve anlayışlarla olumlu etki yaratmak için yatırım fırsatları arayan yatırımcıları güçlendirmek amacıyla SKA Yatırımcı Haritası metodolojisini geliştirdi. SKA Yatırımcı Haritası özellikle ulusal politika öncelikleri ve kalkınma ihtiyaçları ile uyumlu ve özel aktörlerin özenle eyleme geçirebilecekleri ve anlaşmaları şekillendirebilecekleri, SKA’lar ile uyumlu "Yatırım Fırsat Alanları" türetmeye odaklanan bir etki istihbarat ürünü.

UNDP Türkiye adına Şubat ayında IICPSD tarafından başlatılan ve Türkiye Yatırım Ofisi tarafından desteklenen "SKA Türkiye Yatırımcı Haritası", 9 öncelikli sektörde belirlenen 27 yatırım fırsatı alanına ilişkin ayrıntılı yatırım bilgilerinden oluşan bir kılavuz olarak geliştirildi. Harita için ulusal politika belgelerinin ve uluslararası kalkınma değerlendirmelerinin titiz bir şekilde literatür incelemesi gerçekleştirilmesinin yanı sıra kamu ve özel sektörden 35'in üzerinde temsilciyle kapsamlı paydaş görüşmeleri yapıldı. Türkiye için aşağıdaki sektörlerin öncelikli olduğu belirlendi: Teknoloji ve İletişim, Ulaşım, Yenilenebilir Enerji ve Alternatif Enerji, Eğitim, Sağlık Hizmetleri, Yiyecek ve İçecek, Tüketim Ürünleri, Altyapı ve Finans.

Regions and Countries
Topics